Nacionalinė vartotojų konfederacija

Konferencijos programa1

Paveikslas2

Paveikslas2

Paveikslas4

Paveikslas4

Paveikslas1

Paveikslas1

Paveikslas3

Paveikslas3

Konferencija

NVO įgalinimas dalyvauti viešojoje politikoje

2019 m. gegužės 24 d., penktadienis

Lietuvos Respublikos Seimo I rūmai, Konstitucijos salė (3 a.)

Gedimino pr. 53, Vilnius

Tikslas – 1. Pristatyti Nacionalinės vartotojų konfederacijos vykdomą projektą - „Pasiūlymų dėl LR NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo LR centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas“ veiklų ir studijos „Baltosios knygos dėl paramos visuomeninei veiklai Lietuvos Respublikoje metmenys“ pristatymas.

2. Suorganizuoti diskusiją dėl NVO įgalinimo dalyvauti viešojoje politikoje tobulinimo. Pateiktų pasiūlymų pagrindu bus parengti teisės aktų projektai, reglamentuojantys LR NVO ir viešąjį valdymą.

Konferencijos programos projektas

09.30-10.00 Registracija

Moderuoja: Seimo narys Lauras Stacevičius,

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė.

10.00-10.30

Įžanginis žodis.

Lauras Stacevičius – LR Seimo narys.

Linas Kukuraitis - LR Socialinių reikalų ir darbo ministras.

Alvita Armanavičienė – Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė.

10.30-11.15

"NVO įgalinimo viešojoje politikoje plėtros metmenys"

dr. Vygintas Sidzikauskas. Kadenciją baigęs Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos vicepirmininkas.

11.15-11.30 Klausimai-atsakymai
11.30–12.00 Kava ir užkandžiai
12.00-13.30

Apskritojo stalo diskusija. Konferencijos tema pasisako įvairių valstybinių, nevyriausybinių ir mokslo institucijų atstovai, pristatydami savo tyrimus, studijas, veiklos patirtį, problematiką bei pateikia pasiūlymus dėl NVO įgalinimo dalyvauti viešojoje politikoje tobulinimo

(iki 7 min. pristatymui).

13.30-14.00 Švediško stalo pietūs
14.00-15.00 Diskusijų tęsinys
15.00 Konferencijos pabaiga

Trumpai apie projektą:

Projektas - „Pasiūlymų dėl LR NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo LR centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas“ yra skirtas padidinti NVO dalyvavimą viešajame valdyme. Projekto tikslas - Parengti siūlymus centrinės valdžios sprendimų priėmėjams dėl teisės aktų, reglamentuojančių LR NVO ir viešąjį valdymą, tikslu pagerinti NVO galimybes dalyvauti viešojoje politikoje. .Projekto veiklos: parengti studiją „Baltosios knygos dėl paramos visuomeninei veiklai Lietuvos Respublikoje metmenys“; atlikti Lietuvos Respublikos viešųjų paslaugų rinkų tyrimas paslaugų gavėjo ekonominės perspektyvos požiūriu; parengti Dokumentų paketą Nr. 1 - centrinės valdžios sprendimų priėmėjams pasiūlymų dėl Programos uždavinio „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje“ taikant ES sutarties skaidrumo principą teisės aktų projektų paketas; parengti Dokumentų paketo Nr. 2– centrinės valdžios sprendimų priėmėjams pasiūlymų dėl Programos uždavinio „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje“ taikant ES sutarties subsidiarumo principą teisės aktų projektų paketą; Viešųjų konsultacijų ir apvaliųjų stalų renginiai (10 renginių) siekiant gauti pasiūlymus iš suinteresuotų vietos savivaldos ir centrinės valdžios atstovų dėl Projekte sukurtų priemonių taikomumo sprendžiant Programos uždavinio „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje“ taikant ES sutarties skaidrumo ir subsidiarumo principus; Konferencijos LR Seime (2 konferencijos) - sprendimų priėmėjams ir NVO atstovams pristatyti Projekto veiklų dėka sukurtus teisinių priemonių, skirtų gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje, projektus. Rezultatas - Parengti 2 Teisės aktų dokumentų pasiūlymų paketus ir pateikti kompetentingai valstybės ir savivaldybės institucijai ar įstaigai, dėl viešojo valdymo sprendimų. Projektą įgyvendina pareiškėjo ir partnerių specialistai ir išoriniai ekspertai.