Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Valdžios institucijos nesiima efektyvių priemonių augančiam alkoholio vartojimui mažinti

Vasario 22 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvyko Nacionalines tabako ir alkoholio kontroles koalicijos išplestinis metinis suvaziavimas,
skirtas 2008-siems - Blaivybes metams. Renginyje dalyvavo LR Seimo, Vyriausybes, Nacionalines sveikatos tarybos, Pasaulio sveikatos
organizacijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, mokslo institucijų, dvasininkijos ir nevyriausybinių organizaciju atstovai. Renginį rėmė Viniaus miesto savivaldybė.
Suvažiavimo metu skambėjo tautos dainiaus – Vytauto Babravičiaus patriotiškos dainos.
NTAKK prezidentu buvo perrinktas Aurelijus Veryga, viceprezidente išrinkta Alvita Armanavičienė. Tarp vadybos narių – Kazimieras Uoka ir Linas Karalius.
Suvažiavimo metu buvo priimta Rezoliucija su kuria ir kviečiame susipažinti.

Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos suvažiavimas

2008 m. vasario 22 d. 10 val. Vilniaus miesto tarybos salėje (Konstitucijos pr. 3) vyks išplėstinis Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos metinis suvažiavimas, skirtas 2008-iesiems Blaivybės metams.

Nacionalinė Tabako ir alkoholio kontrolės koalicija kreipėsi į Skandinavijos šalis

Nacionalinės Tabako ir alkoholio kontrolės koalicija ir kitos specialistų organizacijos kreipėsi į visas Skandinavijos šalių ambasadas prašydami pateikti jų šalies požiūrį į etiško verslo standartus investuojant Lietuvoje. Siūlome susipažinti su laiško turiniu.

Dėl kolektyvinių vartotojų interesų gynimo teismuose

Ministro Pirmininko pavedimu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Konkurencijos taryba yra paprašytos išanalizuoti ir įvertinti grupės ieškinio instituto teisinio reguliavimo tobulinimo poreikį ir galimybes, o pasiūlymus (prireikus – teisės akto projektą) pateikti Vyriausybei iki 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Pradeda veikti Europos Komisijos inicijuota vartotojų reikalų tyrimo sistema

Nacionalinė vartotojų konfederacija informuoja, kad Europos Komisijos narė Meglena Kuneva paskelbė, jog yra pradedamas naujas „Vartotojų rinkos stebėjimo“ procesas.

Nacionalinės vartotojų konfederacijos nuomonė dėl privataus kapitalo koncentracijos

Nacionalinė vartotojų konfederacija išnagrinėjo kai kuriuos keliamus klausimus dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir privataus kapitalo ketinimo vykdyti koncentraciją Lietuvos Respublikos elektros energijos sektoriuje. Suprantame ir pritariame Jūsų keliamam klausimui dėl minėtos koncentracijos ypatingos reikšmės visos valstybės ūkio, vartotojų ir gamintojų perspektyvai.

Seimo Ekonomikos komitetas gina alkoholio gamintojus

2008 m. sausio mėn. 11 d. vykusiame Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje buvo nuspręsta pritarti Eligijaus.Masiulio projektui, kuris gražintų alaus, sidro ir alkoholinių mišinių reklamą į televiziją bei radiją dienos metu.

Dėl nepagrįstų elektros tarifų vartotojai turėtų gauti kolektyvinį žalos atlyginimą

Nevyriausybinės Lietuvos vartotojų gynimo organizacijos - Nacionalinė vartotojų konfederacija ir Antimonopolinis Lietuvos piliečių sąjūdis (ALPIS)- atliko preliminarius elektros energijos tarifų, taikomų Lietuvos vartotojams nuo 2008 m. sausio 1 d., tyrimus. Gauti duomenys rodo, kad skirtingi elektros energijos tiekėjai ir operatoriai galimai diskriminuoja kai kuriuos Lietuvos elektros vartotojus, taikydami nepagrįstai padidintus tarifus. Pavyzdžiui, antros ir trečios grupių vartotojai, prisijungę prie ne žemesnės kaip 6 kV įtampos tinklo, kai apskaita įrengta transformatoriaus pirminėje įtampoje, moka operatoriams nuo 20 iki 46 proc. ir daugiau mažesniais energijos ir iki 4 kartų mažesniais galios tarifais, nei vartotojai, kurių apskaita įrengta transformatoriaus 0,4 kV įtampoje, kai tuo tarpu tokių pat sąlygų pirmos grupės vartotojams energijos tarifų skirtumas nesiekia 2 proc., o galios dedamoji išvis netaikoma.

Kad IŠ TIESŲ taptume čempionais!

Sveikas varžymasis, kai laikomasi aiškių taisyklių, kai parodomas sumanumas, grupės susitelkimas, fizinė ir psichologinė ištvermė, yra neatskiriama žmogiškosios kultūros dalis. Sportiniai žaidimai padeda leisti laisvalaikį, teikia jaunimui grūdinimosi, veržlumo, atkaklumo, valios ugdymo pavyzdžių. Daug džiaugsmo visiems sukelia pergalės, kurias pasiekia komandos, kovojančios už savo valstybę, garsinančios Lietuvą. Tai, jog čempionatai ir olimpiados šiandieniame pasaulyje susiejamos su tautų vardais, o krepšinis ar futbolas – be galo populiarus, verčia ypač atsakingai žvelgti į sporto ir jį supančios renginių industrijos poveikį.

Nevyriausybinės organizacijos reikalauja priimti viešojo intereso gynimo įstatymą

Reiškiame susirūpinimą, jog Lietuvos Respublikos Seimo specialios darbo grupės parengtas Lietuvos Respublikos viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymas, dar nėra priimtas;
Konstatuojame, jog tam tikros interesų grupės yra priešiškos viešojo intereso gynimo reglamentavimo įstatymui ir siekia, kad įstatymas nebūtų priimtas