Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Kad IŠ TIESŲ taptume čempionais!

Sveikas varžymasis, kai laikomasi aiškių taisyklių, kai parodomas sumanumas, grupės susitelkimas, fizinė ir psichologinė ištvermė, yra neatskiriama žmogiškosios kultūros dalis. Sportiniai žaidimai padeda leisti laisvalaikį, teikia jaunimui grūdinimosi, veržlumo, atkaklumo, valios ugdymo pavyzdžių. Daug džiaugsmo visiems sukelia pergalės, kurias pasiekia komandos, kovojančios už savo valstybę, garsinančios Lietuvą. Tai, jog čempionatai ir olimpiados šiandieniame pasaulyje susiejamos su tautų vardais, o krepšinis ar futbolas – be galo populiarus, verčia ypač atsakingai žvelgti į sporto ir jį supančios renginių industrijos poveikį.

Nevyriausybinės organizacijos reikalauja priimti viešojo intereso gynimo įstatymą

Reiškiame susirūpinimą, jog Lietuvos Respublikos Seimo specialios darbo grupės parengtas Lietuvos Respublikos viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymas, dar nėra priimtas;
Konstatuojame, jog tam tikros interesų grupės yra priešiškos viešojo intereso gynimo reglamentavimo įstatymui ir siekia, kad įstatymas nebūtų priimtas

Prokuratūra prašoma įvertinti TV3 reklaminį klipą

Teisės rodyti Lietuvos krepšinio Eurolygos krepšinio rungtynes šiais metais priklauso TV3 televizijai.
TV3 pasinaudodama šia teise ir tuo, kad Seimas priėmė turėjusias nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigalioti Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. pataisas, pagal kurias alkoholio reklama nuo 6.00 iki 23 val. per TV tapo draudžiama, nuo 2007 m. gruodžio 27 d. pradėjo rodyti informacinį klipą, kuriuo pranešinėjo, kad dėl minėtos Įstatymo pataisos negalinti tiesiogiai rodyti Lietuvos krepšinio komandų Eurolygos rungtynių nepažeisdama pataisyto Įstatymo reikalavimų. Dėl to rungtynių įrašus rodys tik po 23 valandos ir kad tai yra Seimo narių Antano Matului ir Birutės Vėsaitei neišmanymo rezultatas (parodant šių Seimo narių nuotraukas)

Drastiškai kylant šilumos kainoms, įsisenėjusios bėdos nebegali būti toleruojamos

Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose jau daugelį metų yra priversti apmokėti įspūdingas sąskaitas už šildymą. Nežinia kam priklausantys ir kaip beveikiantys butų karšto vandens skaitikliai, nepaaiškinamu būdu šokinėjantis „gyvatuko mokestis“, nepagrįstai apskaičiuojami mokėjimai už karštą vandenį, šilumos suvartojimo perkėlimas ten, kur ji nebuvo suvartota ir „iš viršaus“ primesta šilumos paskirstymo tvarka, kai gyventojai ne savo noru yra priversti solidariai apmokėti už nesąžiningus kaimynus ar netvarkingų karšto vandens skaitiklių rodmenis, - visa tai negalėjo prisidėti prie geros kaimynystės santykių plėtojimo daugiabučiuose namuose

Nacionalinė vartotojų konfederacija pradėjo tyrimą dėl elektros tarifų

Nacionalinė vartotojų konfederacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų gynimo įstatymu, kitais įstatymais bei savo įstatais, atlieka tyrimą dėl elektros energijos tarifų Lietuvos vartotojams nuo 2008 m. sausio 1 d. pagrįstumo.

Kas krepšinį pavertė prostitute?

Lietuvoje prasidėjo eilinė masinė melo ir šantažo kampanija, kuri tik patvirtina visus įtarimus, kad melu ir pinigais galima valdyti viską. Per pačias Kalėdas per televiziją pradėta tautos šiurpinimo kampanija tikrai primena sovietmetį. Kaip gudru sukonstruoti taip Lietuvių sąmonei artimą raudonais kryžiais ir gedulo juostomis apjuostą video klipą, kuriame teigiama, kad Seimas uždraudė krepšinio transliacijas, nes ten reklamuojamas alus ir parodomi sporto žlugdytojai – Seimo nariai: A.Matulas ir B.Vėsaitė.

Kai kurioms viešosioms įstaigoms numatomas saulėlydis

Valstybės valdymo sistemos tobulinimo komisija, vadovaujama Vyriausybės kanclerio Valdemaro Sarapino, svarstė viešųjų įstaigų, kuriose valstybės institucijos įgyvendina valstybės, kaip viešosios įstaigos savininkės ar dalininkės, teises ir pareigas, veiklos efektyvumo bei veiklos tęstinumo klausimus. Komisija, išnagrinėjusi 99 viešųjų įstaigų veiklą ir vadovaudamasi nuostata, kad valstybės buvimas viešųjų įstaigų dalininke (savininke) turėtų būti siejamas su viešųjų paslaugų (socialinių, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitų įstatymų numatytų paslaugų) teikimu arba viešojo administravimo subjekto, kurį įstatymai įgalioja atlikti viešąjį administravimą, veikla, įvardino dvi pagrindines problemas.

Nevyriausybinės organizacijos prašo Seimo pirmininko ištirti, ar naujas Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas siūlantys Seimo nariai nėra tiesiogiai įtakojami su alkoholio pramone susijusių bendrovių

Nacionalinė alkoholio ir tabako kontrolės koalicija ir Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką Viktorą Muntianą, prašydama pradėti tyrimą, ar grupės Seimo narių siūlymas keisti šių metų birželio mėnesį priimtas Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio 1 d. draudžiama bet kokio alkoholio reklama per radiją ir televiziją nuo 6 val. iki 23 val. nėra tiesioginis su alkoholio pramone susijusių grupių interesų gynimas.

Maisto ir veterinarijos tarnyba – viena iš nedaugelio valstybės institucijų, dirbančių žmonių labui

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius Kazimieras Lukauskas pakvietė vartotojų organizacijas aptarti vartotojų teisių aktualijas.
Direktorius pristatė centralizuotą asmenų skundų (pranešimų) priėmimo, registravimo ir tyrimo programą, kuri buvo apdovanota Vidaus reikalų ministerijos organizuotoje konferencijoje „Viešojo administravimo kokybė – piliečiams“.

Alkoholio ir tabako kontrolės tarnyba laimėjo teismą prieš UAB „TNS GALLUP”

UAB „Philip Morris Lietuva“ (vėliau UAB „Philip Morris Baltic“) su UAB „TNS Gallup” sudarė sandorį, kuriuo pastarajai pavedė atlikti tyrimą tikslu išrinkti patraukliausią Marlboro Menthol skonį iš 3 variantų, rūkančiųjų 19-29 metų amžiaus vyrų ir moterų, dažniausiai arba atsitiktinai rūkančių Marlboro Menthol arba Barclay Menthol cigaretes, grupėje. UAB „Philip Morris” nurodė tyrime naudoti „in-home“ testą. Tyrimo tikslais UAB „TNS Gallup” buvo perduota 15 000 vienetų cigarečių. Cigarečių tyrime sutikusiems dalyvauti asmenims buvo pasiūloma surūkyti pateiktus cigarečių bandinius (vieną cigarečių pakelį specialioje baltoje pakuotėje be prekės ženklo ar kitų dizaino elementų) ir mainais už tai atsakyti į klausimus. UAB „TNS Gallup” licencijos verstis tabako gaminių prekyba ir gamyba neturėjo, jos veikla buvo susijusi su rinkos ir viešosios nuomonės tyrimais.