Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Dėl kolektyvinių vartotojų interesų gynimo teismuose

Ministro Pirmininko pavedimu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Konkurencijos taryba yra paprašytos išanalizuoti ir įvertinti grupės ieškinio instituto teisinio reguliavimo tobulinimo poreikį ir galimybes, o pasiūlymus (prireikus – teisės akto projektą) pateikti Vyriausybei iki 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Pradeda veikti Europos Komisijos inicijuota vartotojų reikalų tyrimo sistema

Nacionalinė vartotojų konfederacija informuoja, kad Europos Komisijos narė Meglena Kuneva paskelbė, jog yra pradedamas naujas „Vartotojų rinkos stebėjimo“ procesas.

Nacionalinės vartotojų konfederacijos nuomonė dėl privataus kapitalo koncentracijos

Nacionalinė vartotojų konfederacija išnagrinėjo kai kuriuos keliamus klausimus dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir privataus kapitalo ketinimo vykdyti koncentraciją Lietuvos Respublikos elektros energijos sektoriuje. Suprantame ir pritariame Jūsų keliamam klausimui dėl minėtos koncentracijos ypatingos reikšmės visos valstybės ūkio, vartotojų ir gamintojų perspektyvai.

Seimo Ekonomikos komitetas gina alkoholio gamintojus

2008 m. sausio mėn. 11 d. vykusiame Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje buvo nuspręsta pritarti Eligijaus.Masiulio projektui, kuris gražintų alaus, sidro ir alkoholinių mišinių reklamą į televiziją bei radiją dienos metu.

Dėl nepagrįstų elektros tarifų vartotojai turėtų gauti kolektyvinį žalos atlyginimą

Nevyriausybinės Lietuvos vartotojų gynimo organizacijos - Nacionalinė vartotojų konfederacija ir Antimonopolinis Lietuvos piliečių sąjūdis (ALPIS)- atliko preliminarius elektros energijos tarifų, taikomų Lietuvos vartotojams nuo 2008 m. sausio 1 d., tyrimus. Gauti duomenys rodo, kad skirtingi elektros energijos tiekėjai ir operatoriai galimai diskriminuoja kai kuriuos Lietuvos elektros vartotojus, taikydami nepagrįstai padidintus tarifus. Pavyzdžiui, antros ir trečios grupių vartotojai, prisijungę prie ne žemesnės kaip 6 kV įtampos tinklo, kai apskaita įrengta transformatoriaus pirminėje įtampoje, moka operatoriams nuo 20 iki 46 proc. ir daugiau mažesniais energijos ir iki 4 kartų mažesniais galios tarifais, nei vartotojai, kurių apskaita įrengta transformatoriaus 0,4 kV įtampoje, kai tuo tarpu tokių pat sąlygų pirmos grupės vartotojams energijos tarifų skirtumas nesiekia 2 proc., o galios dedamoji išvis netaikoma.

Kad IŠ TIESŲ taptume čempionais!

Sveikas varžymasis, kai laikomasi aiškių taisyklių, kai parodomas sumanumas, grupės susitelkimas, fizinė ir psichologinė ištvermė, yra neatskiriama žmogiškosios kultūros dalis. Sportiniai žaidimai padeda leisti laisvalaikį, teikia jaunimui grūdinimosi, veržlumo, atkaklumo, valios ugdymo pavyzdžių. Daug džiaugsmo visiems sukelia pergalės, kurias pasiekia komandos, kovojančios už savo valstybę, garsinančios Lietuvą. Tai, jog čempionatai ir olimpiados šiandieniame pasaulyje susiejamos su tautų vardais, o krepšinis ar futbolas – be galo populiarus, verčia ypač atsakingai žvelgti į sporto ir jį supančios renginių industrijos poveikį.

Nevyriausybinės organizacijos reikalauja priimti viešojo intereso gynimo įstatymą

Reiškiame susirūpinimą, jog Lietuvos Respublikos Seimo specialios darbo grupės parengtas Lietuvos Respublikos viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymas, dar nėra priimtas;
Konstatuojame, jog tam tikros interesų grupės yra priešiškos viešojo intereso gynimo reglamentavimo įstatymui ir siekia, kad įstatymas nebūtų priimtas

Prokuratūra prašoma įvertinti TV3 reklaminį klipą

Teisės rodyti Lietuvos krepšinio Eurolygos krepšinio rungtynes šiais metais priklauso TV3 televizijai.
TV3 pasinaudodama šia teise ir tuo, kad Seimas priėmė turėjusias nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigalioti Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. pataisas, pagal kurias alkoholio reklama nuo 6.00 iki 23 val. per TV tapo draudžiama, nuo 2007 m. gruodžio 27 d. pradėjo rodyti informacinį klipą, kuriuo pranešinėjo, kad dėl minėtos Įstatymo pataisos negalinti tiesiogiai rodyti Lietuvos krepšinio komandų Eurolygos rungtynių nepažeisdama pataisyto Įstatymo reikalavimų. Dėl to rungtynių įrašus rodys tik po 23 valandos ir kad tai yra Seimo narių Antano Matului ir Birutės Vėsaitei neišmanymo rezultatas (parodant šių Seimo narių nuotraukas)

Drastiškai kylant šilumos kainoms, įsisenėjusios bėdos nebegali būti toleruojamos

Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose jau daugelį metų yra priversti apmokėti įspūdingas sąskaitas už šildymą. Nežinia kam priklausantys ir kaip beveikiantys butų karšto vandens skaitikliai, nepaaiškinamu būdu šokinėjantis „gyvatuko mokestis“, nepagrįstai apskaičiuojami mokėjimai už karštą vandenį, šilumos suvartojimo perkėlimas ten, kur ji nebuvo suvartota ir „iš viršaus“ primesta šilumos paskirstymo tvarka, kai gyventojai ne savo noru yra priversti solidariai apmokėti už nesąžiningus kaimynus ar netvarkingų karšto vandens skaitiklių rodmenis, - visa tai negalėjo prisidėti prie geros kaimynystės santykių plėtojimo daugiabučiuose namuose

Nacionalinė vartotojų konfederacija pradėjo tyrimą dėl elektros tarifų

Nacionalinė vartotojų konfederacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų gynimo įstatymu, kitais įstatymais bei savo įstatais, atlieka tyrimą dėl elektros energijos tarifų Lietuvos vartotojams nuo 2008 m. sausio 1 d. pagrįstumo.