Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Vartotojai galės tikėtis kolektyvinės žalos atlyginimo

Vartotojų apsaugos klausimai, susiję su kolektyvinės žalos atlyginimu, iki šiol Europos Bendrijos mastu nebuvo tinkamai įvertinti.
Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato vadovas Robert Madelin teigė, kad nacionalinių kolektyvinės žalos atlyginimo būdų nepakanka, kad būtų tinkamai nagrinėjamos bylos, susijusios su kelių valstybių vartotojams atlyginamos žalos problemomis. Pavyzdžiui, Prancūzijos įmonė internetu pardavė prastos kokybės elektronikos prietaisus tūkstančiams vartotojų Prancūzijoje, Danijoje ir Vokietijoje. Kadangi įmonė turėjo biurą Prancūzijoje, kai kuriems Prancūzijos vartotojams pavyko susitarti su kompanija dėl patirtos žalos atlyginimo, tačiau nė vienas kitos šalies vartotojas negavo kompensacijos.

Komisija 500 milijonų vartotojų siūlo bendrą Europos telekomunikacijų rinką

Briuselis, 2007 m. lapkričio 13 d.

 

Šiandien Komisija priėmė ES telekomunikacijų taisyklių reformos pasiūlymus. Šia reforma Komisija siekia sudaryti bet kurioje ES vietoje gyvenantiems ar po ES keliaujantiems piliečiams galimybes naudotis geresnėmis ir pigesnėmis ryšių paslaugomis – tiek judriojo telefono ryšio, tiek sparčiojo plačiajuosčio interneto ryšio, tiek kabelinės televizijos. Todėl Komisija siūlo suteikti vartotojams daugiau teisių, padidinus telekomunikacijų operatorių konkurenciją sudaryti vartotojams didesnio pasirinkimo sąlygas, skatinti investicijas į naujas ryšių infrastruktūras, ypač atlaisvinus radijo dažnių spektro dalį ir ją panaudojus belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms, didinti ryšių tinklų patikimumą ir saugumą, kad būtų užkirstas kelias virusams ir kitokio pobūdžio kibernetinėms atakoms. Nauja Europos telekomunikacijų rinkos reguliavimo institucija padės Komisijai ir nacionalinėms telekomunikacinės veiklos reguliavimo institucijoms užtikrinti, kad rinkos taisyklės būtų taikomos, o vartotojų veikla reguliuojama visose 27 ES valstybėse narėse nuosekliai, nepriklausomai ir be protekcionizmo. Kad šie Komisijos pasiūlymai įsigaliotų, juos turės patvirtinti Europos Parlamentas ir ES Ministrų Taryba.

Negalima pasitikėti lėktuvo bilietus parduodančiais internetiniais puslapiais

2007 m. lapkričio 14 d. už vartotojų teisių apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva Briuselyje surengė spaudos konferenciją, skirtą neseniai įvykusiai interneto naršymo kampanijai „Ar galime pasitikėti lėktuvo bilietus parduodančiais internetiniais puslapiais?“.

Pasaulio bankui kelia susirūpinimą aukštas vartotojų įsiskolinimo rizikos lygis Lietuvoje

2007 m. lapkričio 12 d. Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje lankėsi Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko misijos atstovai.
Misijos atstovai informavo, kad šiuo metu atlieka tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti susidariusią padėtį finansų srityje Lietuvoje, atkreipiant dėmesį į būsto paskolų ir pensijų fondų sektorius. Misijos atstovai pažymėjo, kad Pasaulio bankui kelia susirūpinimą aukštas vartotojų įsiskolinimo rizikos lygis Lietuvoje. Lietuvos vartotojai būsto paskoloms išleidžia apie 60 procentų savo pajamų, kai pasaulyje šis santykis yra apie 40 procentų. Vartotojams užkraunama didžiulė našta, kadangi būsto paskolas jie išmoka per 20 ar net daugiau metų.

Dėl Vyriausybės galimos korupcijos sprendžiant alkoholio kontrolės ir prevencijos problemas

Stebėdami, kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybė ignoruoja alkoholio kontrolę ir alkoholio vartojimo padarinių prevenciją reglamentuojančius įstatymus, kokias deda pastangas jiems žlugdyti, esame priversti padaryti išvadą, kad mūsų Vyriausybei rūpi jokiu būdu ne tautos, jos vaikų bei jaunimo sveikata, ne valstybės ūkio būklė ir perspektyvos, o pirmiausiai alkoholio pramonės interesai. Tai patvirtina Vyriausybės siekis bet kokia kaina panaikinti alkoholio - pavojingos žmonių sveikatai prekės – kontrolę mūsų šalyje. Tuo tikslu sistemingai žlugdoma alkoholio kontrolės sistema, kurią sudaro atitinkami įstatymai ir institucijos. Manome, kad tokią Vyriausybės veiklą galima paaiškinti tiktai korupcija. Pateikiame kai kuriuos faktus, kuriuos sunku paaiškinti kitaip

Efektyviausiai vartotojų teises gali apginti visuomeninės vartotojų gynimo organizacijos

Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga baigė vykdyti vartotojų apklausą, kurioje pabandė išsiaiškinti ,,Kas efektyviau gali apginti energijos vartotojo teises?“
Apklausos laikotarpis 2007-09-21 - 11-10, apklausoje dalyvavo 874 vartotojų.

Alkoholio gamintojai kurs strategiją, kad žmonės negertų?

Vyriausybė suskubo pasigirti Premjero potvarkiu sudariusi darbo grupę, kuri turėtų išanalizuoti alkoholio vartojimo priežastis ir pateikti kompleksinius pasiūlymus problemai spręsti. Visuomenė ir žiniasklaida jau pradėjo komentuoti ir aptarinėti būsimąjį komisijos darbą ir teksiančius uždavinius.

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-804(3*) (svarstymo tęsinys)

Darbotvarkės 1-8 klausimas – Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-804. Pranešėjas P.Vilkas kalbės Ekonomikos komiteto vardu. Svarstymo tęsinys.

G.Kirkilo atsakymai į klausimus dėl maisto produktų kainų

Seimo posėdis Nr.337 (2007-10-11, rytinis)