Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Nevyriausybinės organizacijos prašo Seimo pirmininko ištirti, ar naujas Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas siūlantys Seimo nariai nėra tiesiogiai įtakojami su alkoholio pramone susijusių bendrovių

Nacionalinė alkoholio ir tabako kontrolės koalicija ir Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką Viktorą Muntianą, prašydama pradėti tyrimą, ar grupės Seimo narių siūlymas keisti šių metų birželio mėnesį priimtas Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio 1 d. draudžiama bet kokio alkoholio reklama per radiją ir televiziją nuo 6 val. iki 23 val. nėra tiesioginis su alkoholio pramone susijusių grupių interesų gynimas.

Maisto ir veterinarijos tarnyba – viena iš nedaugelio valstybės institucijų, dirbančių žmonių labui

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius Kazimieras Lukauskas pakvietė vartotojų organizacijas aptarti vartotojų teisių aktualijas.
Direktorius pristatė centralizuotą asmenų skundų (pranešimų) priėmimo, registravimo ir tyrimo programą, kuri buvo apdovanota Vidaus reikalų ministerijos organizuotoje konferencijoje „Viešojo administravimo kokybė – piliečiams“.

Alkoholio ir tabako kontrolės tarnyba laimėjo teismą prieš UAB „TNS GALLUP”

UAB „Philip Morris Lietuva“ (vėliau UAB „Philip Morris Baltic“) su UAB „TNS Gallup” sudarė sandorį, kuriuo pastarajai pavedė atlikti tyrimą tikslu išrinkti patraukliausią Marlboro Menthol skonį iš 3 variantų, rūkančiųjų 19-29 metų amžiaus vyrų ir moterų, dažniausiai arba atsitiktinai rūkančių Marlboro Menthol arba Barclay Menthol cigaretes, grupėje. UAB „Philip Morris” nurodė tyrime naudoti „in-home“ testą. Tyrimo tikslais UAB „TNS Gallup” buvo perduota 15 000 vienetų cigarečių. Cigarečių tyrime sutikusiems dalyvauti asmenims buvo pasiūloma surūkyti pateiktus cigarečių bandinius (vieną cigarečių pakelį specialioje baltoje pakuotėje be prekės ženklo ar kitų dizaino elementų) ir mainais už tai atsakyti į klausimus. UAB „TNS Gallup” licencijos verstis tabako gaminių prekyba ir gamyba neturėjo, jos veikla buvo susijusi su rinkos ir viešosios nuomonės tyrimais.

Naujosios ES taisyklės padės kovoti su klaidinančia reklama ir agresyvia prekyba

Likus dviem savaitėms iki Kalėdų (2007 m. gruodžio 12 d.) visoje ES įsigalios naujos ES taisyklės, kuriomis siekiama kovoti su klaidinančia reklama ir agresyvia prekyba. Tarp tų taisyklių – draudimas skelbti melagingus „nemokamus“ pasiūlymus bei tiesioginį vaikų raginimą pirkti internetu. Šie apribojimai yra įtraukti į išsamų naująja Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva draudžiamų pirkimo skatinimo būdų juodąjį sąrašą. Jais pirmiausia siekiama kovoti su 12 veiklos rūšių, kurios labiausiai pažeidžia vartotojų teises, pvz., reklaminis jaukas, piramidinė skatinimo sistema, užsakomieji reklaminiai straipsniai, nenurodant, kad jie užsakyti, ir apgaulingas tvirtinimas, kad produktas gali gydyti. Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva siekiama sugriežtinti galiojančius klaidinančios reklamos standartus ir nustatyti naujus ES standartus, skirtus kovoti su agresyvia prekyba, pvz., priekabiavimu, prievarta ir netinkama įtaka. Direktyva siekiama didinti vartotojų ir įmonių pasitikėjimą bendrąja rinka, kad žmonės aktyviau naudotųsi galimybe pirkti kitose šalyse. Iki šiol šią direktyvą įgyvendino tik 14 valstybių narių. Prieš nacionalinių taisyklių dar nepriėmusias valstybes Komisija pradėjo procesinius veiksmus.

Dėl gamtinių dujų kainų vartotojams

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų gynimo įstatymu bei savo įstatais, gindama gamtinių dujų vartotojų interesus, prašo atidėti š.m. lapkričio 30 d. Viešo komisijos posėdžio darbotvarkėje numatytų gamtinių dujų kainų vartotojams priėmimą atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nėra žinomos gamtinių dujų, perkamų iš Rusijos, kainos Lietuvos Respublikoje. Sutinkamai su energetikos sektorius reguliuojančiais teisės aktais, mūsų supratimu, nesant faktinio dujų pirkimo sąnaudų pagrindimo, tokios sąnaudos neturėtų būti įtraukiamos į kainas.

Vartotojai galės tikėtis kolektyvinės žalos atlyginimo

Vartotojų apsaugos klausimai, susiję su kolektyvinės žalos atlyginimu, iki šiol Europos Bendrijos mastu nebuvo tinkamai įvertinti.
Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato vadovas Robert Madelin teigė, kad nacionalinių kolektyvinės žalos atlyginimo būdų nepakanka, kad būtų tinkamai nagrinėjamos bylos, susijusios su kelių valstybių vartotojams atlyginamos žalos problemomis. Pavyzdžiui, Prancūzijos įmonė internetu pardavė prastos kokybės elektronikos prietaisus tūkstančiams vartotojų Prancūzijoje, Danijoje ir Vokietijoje. Kadangi įmonė turėjo biurą Prancūzijoje, kai kuriems Prancūzijos vartotojams pavyko susitarti su kompanija dėl patirtos žalos atlyginimo, tačiau nė vienas kitos šalies vartotojas negavo kompensacijos.

Komisija 500 milijonų vartotojų siūlo bendrą Europos telekomunikacijų rinką

Briuselis, 2007 m. lapkričio 13 d.

 

Šiandien Komisija priėmė ES telekomunikacijų taisyklių reformos pasiūlymus. Šia reforma Komisija siekia sudaryti bet kurioje ES vietoje gyvenantiems ar po ES keliaujantiems piliečiams galimybes naudotis geresnėmis ir pigesnėmis ryšių paslaugomis – tiek judriojo telefono ryšio, tiek sparčiojo plačiajuosčio interneto ryšio, tiek kabelinės televizijos. Todėl Komisija siūlo suteikti vartotojams daugiau teisių, padidinus telekomunikacijų operatorių konkurenciją sudaryti vartotojams didesnio pasirinkimo sąlygas, skatinti investicijas į naujas ryšių infrastruktūras, ypač atlaisvinus radijo dažnių spektro dalį ir ją panaudojus belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms, didinti ryšių tinklų patikimumą ir saugumą, kad būtų užkirstas kelias virusams ir kitokio pobūdžio kibernetinėms atakoms. Nauja Europos telekomunikacijų rinkos reguliavimo institucija padės Komisijai ir nacionalinėms telekomunikacinės veiklos reguliavimo institucijoms užtikrinti, kad rinkos taisyklės būtų taikomos, o vartotojų veikla reguliuojama visose 27 ES valstybėse narėse nuosekliai, nepriklausomai ir be protekcionizmo. Kad šie Komisijos pasiūlymai įsigaliotų, juos turės patvirtinti Europos Parlamentas ir ES Ministrų Taryba.

Negalima pasitikėti lėktuvo bilietus parduodančiais internetiniais puslapiais

2007 m. lapkričio 14 d. už vartotojų teisių apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva Briuselyje surengė spaudos konferenciją, skirtą neseniai įvykusiai interneto naršymo kampanijai „Ar galime pasitikėti lėktuvo bilietus parduodančiais internetiniais puslapiais?“.

Pasaulio bankui kelia susirūpinimą aukštas vartotojų įsiskolinimo rizikos lygis Lietuvoje

2007 m. lapkričio 12 d. Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje lankėsi Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko misijos atstovai.
Misijos atstovai informavo, kad šiuo metu atlieka tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti susidariusią padėtį finansų srityje Lietuvoje, atkreipiant dėmesį į būsto paskolų ir pensijų fondų sektorius. Misijos atstovai pažymėjo, kad Pasaulio bankui kelia susirūpinimą aukštas vartotojų įsiskolinimo rizikos lygis Lietuvoje. Lietuvos vartotojai būsto paskoloms išleidžia apie 60 procentų savo pajamų, kai pasaulyje šis santykis yra apie 40 procentų. Vartotojams užkraunama didžiulė našta, kadangi būsto paskolas jie išmoka per 20 ar net daugiau metų.

Dėl Vyriausybės galimos korupcijos sprendžiant alkoholio kontrolės ir prevencijos problemas

Stebėdami, kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybė ignoruoja alkoholio kontrolę ir alkoholio vartojimo padarinių prevenciją reglamentuojančius įstatymus, kokias deda pastangas jiems žlugdyti, esame priversti padaryti išvadą, kad mūsų Vyriausybei rūpi jokiu būdu ne tautos, jos vaikų bei jaunimo sveikata, ne valstybės ūkio būklė ir perspektyvos, o pirmiausiai alkoholio pramonės interesai. Tai patvirtina Vyriausybės siekis bet kokia kaina panaikinti alkoholio - pavojingos žmonių sveikatai prekės – kontrolę mūsų šalyje. Tuo tikslu sistemingai žlugdoma alkoholio kontrolės sistema, kurią sudaro atitinkami įstatymai ir institucijos. Manome, kad tokią Vyriausybės veiklą galima paaiškinti tiktai korupcija. Pateikiame kai kuriuos faktus, kuriuos sunku paaiškinti kitaip