Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

G.Kirkilo atsakymai į klausimus dėl maisto produktų kainų

Seimo posėdis Nr.337 (2007-10-11, rytinis)

Atviras laiškas Klaipėdos krašto nevyriausybinėms organizacijoms

Dėl Bendrovės „Philip Morris Baltic" programos konkurso Klaipėdos krašto NVO ALVUS INICIATYVA finansavimui gauti

 

Kreipiuosi i Jus pats būdamas nevyriausybinės organizacijos nariu ir vadovu ir puikiai žinodamas sunkų NVO darbą ir pastangas ieškant finansavimo savo vykdomai veiklai. Parašau Jūsų būti sąmoningais ir solidariais, bei nepriimti tabako pramonės siūlomos finansinės paramos. Savo prašymo motyvus pabandysiu pagrįsti faktais iš Lietuviškos ir tarptautinės praktikos žinomais faktais.

Consumers International tyrimas parodė, kad ES konkurencijos politika netarnauja vartotojams

Pasaulinės Vartotojų organizacijos (CI) projekto, “Vartotojų pasitenkinimo tyrimas 14-oje ES šalių”, kurį finansavo Europos Komisija, tyrimo ataskaitoje yra konstatuojama, kad, nepaisant bendrosios ES rinkos, nacionaliniai konkurencijos įstatymai yra pakankamai skirtingi. Susirūpinimą kelia tai, kad dėl nepakankamai skaidraus politikos formavimo verslo interesai labiau ginami nei vartotojų interesai.

G.Kirkilas prisipažino esąs ne davatka

Naują diskusijų bangą visuomenėje sukėlė artėjanti rugsėjo 1-oji, kuomet bus draudžiama prekiauti alkoholiu. Savo nuomonę žurnalistams šiuo klausimu išsakė ir premjeras, kuris pareiškė, kad „Aš nesu davatka", – į klausimą, kaip elgtųsi, jei rugsėjo 1-ąją lankydamasis mokyklose būtų pavaišintas šampanu, trečiadienį žurnalistams atsakė premjeras Gediminas Kirkilas" (DELFI).

Dėl kandidatų į VKEKK parinkimo

Dariui Čeledinui atsisakius kandidatuoti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininku, Premjerui atsirado galimybė atsižvelgti į Prezidento pageidavimą, kad Kainų komisija visų pirma turėtų atstovauti vartotojų interesams.
Kviečiame premjerą dar kartą įvertinti mūsų siūlymus dėl vartotojų atstovų vaidmens stiprinimo, dėl reikalavimų kandidatams į Kainų komisijos narius, dėl konkrečios kandidatūros į Komisijos pirmininko pareigas.

Dėl netvarkos daugiabučių namų šilumos ūkyje

LR Vyriausybės Ministrui Pirmininkui
G.Kirkilui 2007 08 13 Nr.

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos formavimo

Grupė Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų 2007 m. liepos 23 d. pareiškimu išdėstė savo nuostatas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos formavimo.

Ištraukos iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 metų veikos ataskaitos Seime

V. JANKAUSKAS. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau Komisija) atliko studiją, kurioje buvo palyginta Europos Sąjungos šalių energetikos reguliuotojai, jų teisės ir pareigos. Komisija nustatė, kad turi menkesnes poveikio priemones bausti rinkos dalyvius, kurie nesilaiko licencijavimo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų nei kitos ES šalys.