Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Pasaulio bankui kelia susirūpinimą aukštas vartotojų įsiskolinimo rizikos lygis Lietuvoje

2007 m. lapkričio 12 d. Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje lankėsi Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko misijos atstovai.
Misijos atstovai informavo, kad šiuo metu atlieka tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti susidariusią padėtį finansų srityje Lietuvoje, atkreipiant dėmesį į būsto paskolų ir pensijų fondų sektorius. Misijos atstovai pažymėjo, kad Pasaulio bankui kelia susirūpinimą aukštas vartotojų įsiskolinimo rizikos lygis Lietuvoje. Lietuvos vartotojai būsto paskoloms išleidžia apie 60 procentų savo pajamų, kai pasaulyje šis santykis yra apie 40 procentų. Vartotojams užkraunama didžiulė našta, kadangi būsto paskolas jie išmoka per 20 ar net daugiau metų.

Dėl Vyriausybės galimos korupcijos sprendžiant alkoholio kontrolės ir prevencijos problemas

Stebėdami, kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybė ignoruoja alkoholio kontrolę ir alkoholio vartojimo padarinių prevenciją reglamentuojančius įstatymus, kokias deda pastangas jiems žlugdyti, esame priversti padaryti išvadą, kad mūsų Vyriausybei rūpi jokiu būdu ne tautos, jos vaikų bei jaunimo sveikata, ne valstybės ūkio būklė ir perspektyvos, o pirmiausiai alkoholio pramonės interesai. Tai patvirtina Vyriausybės siekis bet kokia kaina panaikinti alkoholio - pavojingos žmonių sveikatai prekės – kontrolę mūsų šalyje. Tuo tikslu sistemingai žlugdoma alkoholio kontrolės sistema, kurią sudaro atitinkami įstatymai ir institucijos. Manome, kad tokią Vyriausybės veiklą galima paaiškinti tiktai korupcija. Pateikiame kai kuriuos faktus, kuriuos sunku paaiškinti kitaip

Efektyviausiai vartotojų teises gali apginti visuomeninės vartotojų gynimo organizacijos

Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga baigė vykdyti vartotojų apklausą, kurioje pabandė išsiaiškinti ,,Kas efektyviau gali apginti energijos vartotojo teises?“
Apklausos laikotarpis 2007-09-21 - 11-10, apklausoje dalyvavo 874 vartotojų.

Alkoholio gamintojai kurs strategiją, kad žmonės negertų?

Vyriausybė suskubo pasigirti Premjero potvarkiu sudariusi darbo grupę, kuri turėtų išanalizuoti alkoholio vartojimo priežastis ir pateikti kompleksinius pasiūlymus problemai spręsti. Visuomenė ir žiniasklaida jau pradėjo komentuoti ir aptarinėti būsimąjį komisijos darbą ir teksiančius uždavinius.

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-804(3*) (svarstymo tęsinys)

Darbotvarkės 1-8 klausimas – Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-804. Pranešėjas P.Vilkas kalbės Ekonomikos komiteto vardu. Svarstymo tęsinys.

G.Kirkilo atsakymai į klausimus dėl maisto produktų kainų

Seimo posėdis Nr.337 (2007-10-11, rytinis)

Atviras laiškas Klaipėdos krašto nevyriausybinėms organizacijoms

Dėl Bendrovės „Philip Morris Baltic" programos konkurso Klaipėdos krašto NVO ALVUS INICIATYVA finansavimui gauti

 

Kreipiuosi i Jus pats būdamas nevyriausybinės organizacijos nariu ir vadovu ir puikiai žinodamas sunkų NVO darbą ir pastangas ieškant finansavimo savo vykdomai veiklai. Parašau Jūsų būti sąmoningais ir solidariais, bei nepriimti tabako pramonės siūlomos finansinės paramos. Savo prašymo motyvus pabandysiu pagrįsti faktais iš Lietuviškos ir tarptautinės praktikos žinomais faktais.

Consumers International tyrimas parodė, kad ES konkurencijos politika netarnauja vartotojams

Pasaulinės Vartotojų organizacijos (CI) projekto, “Vartotojų pasitenkinimo tyrimas 14-oje ES šalių”, kurį finansavo Europos Komisija, tyrimo ataskaitoje yra konstatuojama, kad, nepaisant bendrosios ES rinkos, nacionaliniai konkurencijos įstatymai yra pakankamai skirtingi. Susirūpinimą kelia tai, kad dėl nepakankamai skaidraus politikos formavimo verslo interesai labiau ginami nei vartotojų interesai.