Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Dėl Vyriausybės galimos korupcijos sprendžiant alkoholio kontrolės ir prevencijos problemas

Stebėdami, kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybė ignoruoja alkoholio kontrolę ir alkoholio vartojimo padarinių prevenciją reglamentuojančius įstatymus, kokias deda pastangas jiems žlugdyti, esame priversti padaryti išvadą, kad mūsų Vyriausybei rūpi jokiu būdu ne tautos, jos vaikų bei jaunimo sveikata, ne valstybės ūkio būklė ir perspektyvos, o pirmiausiai alkoholio pramonės interesai. Tai patvirtina Vyriausybės siekis bet kokia kaina panaikinti alkoholio - pavojingos žmonių sveikatai prekės – kontrolę mūsų šalyje. Tuo tikslu sistemingai žlugdoma alkoholio kontrolės sistema, kurią sudaro atitinkami įstatymai ir institucijos. Manome, kad tokią Vyriausybės veiklą galima paaiškinti tiktai korupcija. Pateikiame kai kuriuos faktus, kuriuos sunku paaiškinti kitaip

Efektyviausiai vartotojų teises gali apginti visuomeninės vartotojų gynimo organizacijos

Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga baigė vykdyti vartotojų apklausą, kurioje pabandė išsiaiškinti ,,Kas efektyviau gali apginti energijos vartotojo teises?“
Apklausos laikotarpis 2007-09-21 - 11-10, apklausoje dalyvavo 874 vartotojų.

Alkoholio gamintojai kurs strategiją, kad žmonės negertų?

Vyriausybė suskubo pasigirti Premjero potvarkiu sudariusi darbo grupę, kuri turėtų išanalizuoti alkoholio vartojimo priežastis ir pateikti kompleksinius pasiūlymus problemai spręsti. Visuomenė ir žiniasklaida jau pradėjo komentuoti ir aptarinėti būsimąjį komisijos darbą ir teksiančius uždavinius.

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-804(3*) (svarstymo tęsinys)

Darbotvarkės 1-8 klausimas – Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-804. Pranešėjas P.Vilkas kalbės Ekonomikos komiteto vardu. Svarstymo tęsinys.

G.Kirkilo atsakymai į klausimus dėl maisto produktų kainų

Seimo posėdis Nr.337 (2007-10-11, rytinis)

Atviras laiškas Klaipėdos krašto nevyriausybinėms organizacijoms

Dėl Bendrovės „Philip Morris Baltic" programos konkurso Klaipėdos krašto NVO ALVUS INICIATYVA finansavimui gauti

 

Kreipiuosi i Jus pats būdamas nevyriausybinės organizacijos nariu ir vadovu ir puikiai žinodamas sunkų NVO darbą ir pastangas ieškant finansavimo savo vykdomai veiklai. Parašau Jūsų būti sąmoningais ir solidariais, bei nepriimti tabako pramonės siūlomos finansinės paramos. Savo prašymo motyvus pabandysiu pagrįsti faktais iš Lietuviškos ir tarptautinės praktikos žinomais faktais.

Consumers International tyrimas parodė, kad ES konkurencijos politika netarnauja vartotojams

Pasaulinės Vartotojų organizacijos (CI) projekto, “Vartotojų pasitenkinimo tyrimas 14-oje ES šalių”, kurį finansavo Europos Komisija, tyrimo ataskaitoje yra konstatuojama, kad, nepaisant bendrosios ES rinkos, nacionaliniai konkurencijos įstatymai yra pakankamai skirtingi. Susirūpinimą kelia tai, kad dėl nepakankamai skaidraus politikos formavimo verslo interesai labiau ginami nei vartotojų interesai.

G.Kirkilas prisipažino esąs ne davatka

Naują diskusijų bangą visuomenėje sukėlė artėjanti rugsėjo 1-oji, kuomet bus draudžiama prekiauti alkoholiu. Savo nuomonę žurnalistams šiuo klausimu išsakė ir premjeras, kuris pareiškė, kad „Aš nesu davatka", – į klausimą, kaip elgtųsi, jei rugsėjo 1-ąją lankydamasis mokyklose būtų pavaišintas šampanu, trečiadienį žurnalistams atsakė premjeras Gediminas Kirkilas" (DELFI).