Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Dėl netvarkos daugiabučių namų šilumos ūkyje

LR Vyriausybės Ministrui Pirmininkui
G.Kirkilui 2007 08 13 Nr.

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos formavimo

Grupė Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų 2007 m. liepos 23 d. pareiškimu išdėstė savo nuostatas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos formavimo.

Ištraukos iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 metų veikos ataskaitos Seime

V. JANKAUSKAS. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau Komisija) atliko studiją, kurioje buvo palyginta Europos Sąjungos šalių energetikos reguliuotojai, jų teisės ir pareigos. Komisija nustatė, kad turi menkesnes poveikio priemones bausti rinkos dalyvius, kurie nesilaiko licencijavimo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų nei kitos ES šalys.

Prašymas pasirašyti alkoholio kontrolės įstatymo pataisas

Lietuvos Respublikos
Prezidentui V.Adamkui 2007 07 02

Atominės elektrinės įstatymo projektas Nr.XP-2144(3*) (priėmimas)

Penkiasdešimt ketvirtasis (316) posėdis 2007 m. birželio 28 d.

(Ištrauka iš įstatymo priėmimo stenogramos)

Mobiliųjų telefonų palyginamieji testai

Telefonų, kaip ir kitų elektroninių prietaisų, rinka ypač sparčiai keičiasi dėl nuolat vystomų naujausių technologijų bei atsisakomų senų metodų.

Šiandien Lietuvos vartotojui siūloma didžiulė mobiliųjų telefonų modelių įvairovė. Skirtingiems telefonams priskiriamos įvairios funkcijos ir savybės: geidžiamiausias, elegantiškiausias, muzikaliausias, ploniausias pasaulyje ar netgi „viršijantis lūkesčius“. Bandoma ieškoti ir sąsajų su natūralia kilme – „įkvėptas gamtos“.

Dėl kainų ir energetikos komisijos sudarymo principų

Lietuvos Respublikos Prezidentui 2007 06 21 Nr.82

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis skelbia, kad „Valstybė gina vartotojų interesus“. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kaip monopolinių ūkio šakų reguliavimo institucijai, tenka šio uždavinio įgyvendinimo funkcija energetikos bei vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sektorių kainodaros ir kainų taikymo kontrolės srityse.

„Vartotojų naujienos“ pradeda pristatyti pirmuosius profesionalius, nepriklausomus tyrimus Lietuvoje

Lietuvoje smarkiai išaugo vartojimo mastai, didėja ir galutinio vartojimo produktų pasiūla. Stiprėjant konkurencijai įmones ieško būdų, kaip išsilaikyti rinkoje. Be kitų vadybos sprendimų, įmonės investuoja į produktų tobulinimą, jų paskirstymą ir marketingą. Turime didžiulį produktų pasirinkimą ir labai daug įvairios informacijos apie produktų pasiūlą rinkoje, todėl vartotojui tampa vis sudėtingiau susigaudyti šios informacijos apie produktus liūne ir išsirinkti labiausiai jo poreikius tenkinantį produktą.

Tabako ir alkoholio kontrolės politikos nominacijos

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, aktyviai stebėdama tabako ir alkoholio kontrolės politikos procesą, kartu su savo partneriais šiais metais pradeda skelbti tabako ir alkoholio kontrolės politikos nominacijas. Šios nominacijos, išrinktos balsuojant Lietuvos gyventojams, kiekvienais metais bus skelbiamos gegužės 31-ąją („Pasaulinę dieną be tabako").

Dėl finansinės paramos taisyklių nuostatų pažeidimo

Nacionalinė vartotojų konfederacija šiuo raštu informuoja Teisingumo ministeriją, jog šiais metais institucinė finansinė parama, mūsų nuomone, buvo neteisėtai paskirta Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijai bei Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungai, nes šios organizacijos, remiantis finansavimo taisyklių nuostatomis, neturėjo šių organizacijų narių įgaliojimų vykdyti vartotojų teisių gynimo keturis metus, nes šis tikslas abiejų organizacijų įstatuose buvo įrašytas tik 2005-ais metais, prieš pat atsiradus galimybei gauti tokio pobūdžio paramą.