Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Dėl kainų ir energetikos komisijos sudarymo principų

Lietuvos Respublikos Prezidentui 2007 06 21 Nr.82

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis skelbia, kad „Valstybė gina vartotojų interesus“. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kaip monopolinių ūkio šakų reguliavimo institucijai, tenka šio uždavinio įgyvendinimo funkcija energetikos bei vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sektorių kainodaros ir kainų taikymo kontrolės srityse.

„Vartotojų naujienos“ pradeda pristatyti pirmuosius profesionalius, nepriklausomus tyrimus Lietuvoje

Lietuvoje smarkiai išaugo vartojimo mastai, didėja ir galutinio vartojimo produktų pasiūla. Stiprėjant konkurencijai įmones ieško būdų, kaip išsilaikyti rinkoje. Be kitų vadybos sprendimų, įmonės investuoja į produktų tobulinimą, jų paskirstymą ir marketingą. Turime didžiulį produktų pasirinkimą ir labai daug įvairios informacijos apie produktų pasiūlą rinkoje, todėl vartotojui tampa vis sudėtingiau susigaudyti šios informacijos apie produktus liūne ir išsirinkti labiausiai jo poreikius tenkinantį produktą.

Tabako ir alkoholio kontrolės politikos nominacijos

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, aktyviai stebėdama tabako ir alkoholio kontrolės politikos procesą, kartu su savo partneriais šiais metais pradeda skelbti tabako ir alkoholio kontrolės politikos nominacijas. Šios nominacijos, išrinktos balsuojant Lietuvos gyventojams, kiekvienais metais bus skelbiamos gegužės 31-ąją („Pasaulinę dieną be tabako").

Dėl finansinės paramos taisyklių nuostatų pažeidimo

Nacionalinė vartotojų konfederacija šiuo raštu informuoja Teisingumo ministeriją, jog šiais metais institucinė finansinė parama, mūsų nuomone, buvo neteisėtai paskirta Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijai bei Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungai, nes šios organizacijos, remiantis finansavimo taisyklių nuostatomis, neturėjo šių organizacijų narių įgaliojimų vykdyti vartotojų teisių gynimo keturis metus, nes šis tikslas abiejų organizacijų įstatuose buvo įrašytas tik 2005-ais metais, prieš pat atsiradus galimybei gauti tokio pobūdžio paramą.

Dėl skundų nagrinėjimo ne teisme tvarkos

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkui V. Jankauskui

Spaudos konferencija „Kontrabandinės prekės Lietuvoje: iššūkis vartotojams, verslui, valstybei“

Spėjama, kad šešėlinė ekonomika mūsų šalyje sudaro 9-10 milijardų litų, iš jų kontrabanda – apie 500 milijonų litų. Kontrabandinės prekės išvengia apmokestinimo, todėl valstybės biudžetas praranda daug pajamų. Kontrabandinės prekės konkuruoja rinkoje su teisėtai joje esančiomis prekėmis ir mažina teisėtai veikiančių bei mokesčius mokančių įmonių pelną. Kontrabanda sudaro galimybes įsigyti nelegalioje rinkoje tabako ir alkoholio gaminių nepilnamečiams.

Europos Komisija persvarsto vartotojų teisės aktus

Valstybių narių teisės skirtumai ir gana skirtingas galiojančių vartotojų įstatymų taikymas bei įgyvendinimas yra tikrosios bendrosios rinkos kliūtys.
2004 m. Komisija, siekdama geresnio reglamentavimo tikslų supaprastinant ir užbaigiant galiojančią reglamentavimo sistemą, pradėjo Vartotojų acquis persvarstymą.

Didesnis dėmesys oro keleivių teisėms

Nacionalinė vartotojų konfederacija informuoja, kad Europos Komisija pateikė ataskaitą, kurioje įvertinami oro transportu keliaujančių asmenų teisių reglamento rezultatai ir jo taikymas. Nors per pastaruosius dvejus metus po jo priėmimo pasiekta tam tikros pažangos, ateityje reikėtų imtis kitų rimtų priemonių siekiant užtikrinti, kad oro vežėjai nuosekliau taikytų taisykles, o valstybės narės labiau rūpintųsi jų laikytis. Tai pagrindinė Komisijos komunikatą, skirtą oro transportu keliaujančių asmenų teisių apsaugos bendrųjų taisyklių taikymo rezultatams, papildančios studijos išvada.

Vartotojų politikos strategija : viltinga ateitis

Kovo 13 dieną Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl ES 2007-2013 Vartotojų strategijos. Nacionalinė vartotojų konfederacija sveikina šią strategiją, nes vartotojai pripažįstami ekonomikos varomąja jėga, kuri tur būti stiprinama bei saugojama.

Farmacinės kompanijos išlaidas TV reklamai didina greičiau nei išlaidas medicininiams tyrimams

Europa šiuo metu draudžia tiesioginę vaistų reklamą vartotojams (TVRV). Nepaisant to, vaistų kompanijos sukūrė naujus metodus, kurių dėka receptiniai vaistai yra brukami per kitas informavimo priemones. ypatingai tam panaudojamas internetas, medikai, vaistininkai, pacientų organizacijos.