Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Dėl skundų nagrinėjimo ne teisme tvarkos

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkui V. Jankauskui

Spaudos konferencija „Kontrabandinės prekės Lietuvoje: iššūkis vartotojams, verslui, valstybei“

Spėjama, kad šešėlinė ekonomika mūsų šalyje sudaro 9-10 milijardų litų, iš jų kontrabanda – apie 500 milijonų litų. Kontrabandinės prekės išvengia apmokestinimo, todėl valstybės biudžetas praranda daug pajamų. Kontrabandinės prekės konkuruoja rinkoje su teisėtai joje esančiomis prekėmis ir mažina teisėtai veikiančių bei mokesčius mokančių įmonių pelną. Kontrabanda sudaro galimybes įsigyti nelegalioje rinkoje tabako ir alkoholio gaminių nepilnamečiams.

Europos Komisija persvarsto vartotojų teisės aktus

Valstybių narių teisės skirtumai ir gana skirtingas galiojančių vartotojų įstatymų taikymas bei įgyvendinimas yra tikrosios bendrosios rinkos kliūtys.
2004 m. Komisija, siekdama geresnio reglamentavimo tikslų supaprastinant ir užbaigiant galiojančią reglamentavimo sistemą, pradėjo Vartotojų acquis persvarstymą.

Didesnis dėmesys oro keleivių teisėms

Nacionalinė vartotojų konfederacija informuoja, kad Europos Komisija pateikė ataskaitą, kurioje įvertinami oro transportu keliaujančių asmenų teisių reglamento rezultatai ir jo taikymas. Nors per pastaruosius dvejus metus po jo priėmimo pasiekta tam tikros pažangos, ateityje reikėtų imtis kitų rimtų priemonių siekiant užtikrinti, kad oro vežėjai nuosekliau taikytų taisykles, o valstybės narės labiau rūpintųsi jų laikytis. Tai pagrindinė Komisijos komunikatą, skirtą oro transportu keliaujančių asmenų teisių apsaugos bendrųjų taisyklių taikymo rezultatams, papildančios studijos išvada.

Vartotojų politikos strategija : viltinga ateitis

Kovo 13 dieną Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl ES 2007-2013 Vartotojų strategijos. Nacionalinė vartotojų konfederacija sveikina šią strategiją, nes vartotojai pripažįstami ekonomikos varomąja jėga, kuri tur būti stiprinama bei saugojama.

Farmacinės kompanijos išlaidas TV reklamai didina greičiau nei išlaidas medicininiams tyrimams

Europa šiuo metu draudžia tiesioginę vaistų reklamą vartotojams (TVRV). Nepaisant to, vaistų kompanijos sukūrė naujus metodus, kurių dėka receptiniai vaistai yra brukami per kitas informavimo priemones. ypatingai tam panaudojamas internetas, medikai, vaistininkai, pacientų organizacijos.

Ar visiškas alkoholio reklamos draudimas pažeistų vartotojų interesus?

Pastaruoju metu pradėta diskutuoti apie alkoholinių gėrimų reklamos apribojimą, o kai kurių ekspertų teigimu reklamą reikėtų uždrausti visiškai. Tokių priemonių rekomenduojama imtis todėl, kad Lietuvoje nuolat daugėja girtaujančių vaikų, o suaugusiųjų girtavimą ir su tuo susijusių problemų gausą jau rekomenduojama skelbti grėsme nacionaliniam saugumui.

Medicinos audito instituto pristatymas

Sveikata neginčytinai yra didžiausias žmogaus turtas, todėl paradoksalu, kad Lietuvoje sveikatos sektorius yra viena labiausiai apleistų sričių, ką liudija ir 2006 m. mūsų sveikatos priežiūros sistemai pripažinta paskutinė vieta tarp ES šalių. Noriu pabrėžti, kad taip kalbu remdamasi ne teoriniu žinojimu, o konkrečiai išgyventa patirtimi.

Kur dingo naujojo Šilumos ūkio įstatymo projektas?

Šilumos ūkio įstatymas, vos pasirodęs 2003 metais, ir ypač jį sekę Ūkio ministerijos poįstatyminiai teisės aktai, vartotojų buvo sutikti nepalankiai. Įstatymas nesprendė problemų, tik „nufotografavo“ tuo metu Lietuvos šilumos ūkio teisiniame reglamentavime buvusią netvarką, o naujieji poįstatyminiai teisės aktai šį reglamentavimą dar labiau supainiojo.

Ką turėtume kviesti ekspertu byloje?

2006 metais Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija atliko tyrimą pagal programą „Lietuvos teismų praktikos energijos tiekimo – vartojimo bylose apžvalga ir analizė“. Buvo tiriama, kaip institucijos, kurios įpareigotos nagrinėti energijos vartotojų skundus, atlieka tą darbą. Tyrėme Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką su energijos tiekimu susijusiose bylose, taip pat bendrosios kompetencijos žemesnės pakopos teismų sprendimus. Vienas tyrimo tikslų – išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduria vartotojai, teismuose spręsdami ginčus, susijusius su energijos tiekimu ir pasiūlyti sprendimų būdus.