Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Didesnis dėmesys oro keleivių teisėms

Nacionalinė vartotojų konfederacija informuoja, kad Europos Komisija pateikė ataskaitą, kurioje įvertinami oro transportu keliaujančių asmenų teisių reglamento rezultatai ir jo taikymas. Nors per pastaruosius dvejus metus po jo priėmimo pasiekta tam tikros pažangos, ateityje reikėtų imtis kitų rimtų priemonių siekiant užtikrinti, kad oro vežėjai nuosekliau taikytų taisykles, o valstybės narės labiau rūpintųsi jų laikytis. Tai pagrindinė Komisijos komunikatą, skirtą oro transportu keliaujančių asmenų teisių apsaugos bendrųjų taisyklių taikymo rezultatams, papildančios studijos išvada.

Vartotojų politikos strategija : viltinga ateitis

Kovo 13 dieną Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl ES 2007-2013 Vartotojų strategijos. Nacionalinė vartotojų konfederacija sveikina šią strategiją, nes vartotojai pripažįstami ekonomikos varomąja jėga, kuri tur būti stiprinama bei saugojama.

Farmacinės kompanijos išlaidas TV reklamai didina greičiau nei išlaidas medicininiams tyrimams

Europa šiuo metu draudžia tiesioginę vaistų reklamą vartotojams (TVRV). Nepaisant to, vaistų kompanijos sukūrė naujus metodus, kurių dėka receptiniai vaistai yra brukami per kitas informavimo priemones. ypatingai tam panaudojamas internetas, medikai, vaistininkai, pacientų organizacijos.

Ar visiškas alkoholio reklamos draudimas pažeistų vartotojų interesus?

Pastaruoju metu pradėta diskutuoti apie alkoholinių gėrimų reklamos apribojimą, o kai kurių ekspertų teigimu reklamą reikėtų uždrausti visiškai. Tokių priemonių rekomenduojama imtis todėl, kad Lietuvoje nuolat daugėja girtaujančių vaikų, o suaugusiųjų girtavimą ir su tuo susijusių problemų gausą jau rekomenduojama skelbti grėsme nacionaliniam saugumui.

Medicinos audito instituto pristatymas

Sveikata neginčytinai yra didžiausias žmogaus turtas, todėl paradoksalu, kad Lietuvoje sveikatos sektorius yra viena labiausiai apleistų sričių, ką liudija ir 2006 m. mūsų sveikatos priežiūros sistemai pripažinta paskutinė vieta tarp ES šalių. Noriu pabrėžti, kad taip kalbu remdamasi ne teoriniu žinojimu, o konkrečiai išgyventa patirtimi.

Kur dingo naujojo Šilumos ūkio įstatymo projektas?

Šilumos ūkio įstatymas, vos pasirodęs 2003 metais, ir ypač jį sekę Ūkio ministerijos poįstatyminiai teisės aktai, vartotojų buvo sutikti nepalankiai. Įstatymas nesprendė problemų, tik „nufotografavo“ tuo metu Lietuvos šilumos ūkio teisiniame reglamentavime buvusią netvarką, o naujieji poįstatyminiai teisės aktai šį reglamentavimą dar labiau supainiojo.

Ką turėtume kviesti ekspertu byloje?

2006 metais Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija atliko tyrimą pagal programą „Lietuvos teismų praktikos energijos tiekimo – vartojimo bylose apžvalga ir analizė“. Buvo tiriama, kaip institucijos, kurios įpareigotos nagrinėti energijos vartotojų skundus, atlieka tą darbą. Tyrėme Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką su energijos tiekimu susijusiose bylose, taip pat bendrosios kompetencijos žemesnės pakopos teismų sprendimus. Vienas tyrimo tikslų – išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduria vartotojai, teismuose spręsdami ginčus, susijusius su energijos tiekimu ir pasiūlyti sprendimų būdus.

Plyšiai pastatų sienose - Vilniaus griūčių pranašas

Vilniaus miesto savivaldybė vis dar svarsto, kaip kompensuoti turtinę žalą nugriuvusio Šiaulių gatvės namo gyventojams. Kai kurie ne savo valia benamiais tapę gyventojai ketina prisiteisti ir neturtinę žalą. Ar biudžeto lėšų pakaks kompensacijoms, jei nugrius panašios būklės monolitinis gigantas Klaipėdos gatvėje ir kiti statiniai?
Kaip teigia specialistai, kiekvieną akimirką galinčių sugriūti statinių Vilniuje yra dešimtys. Pasak LŽ pašnekovų, pavojinga ir kelių daugiaaukščių monolitinių namų padėtis.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija įgyvendino programą „Lietuvos teismų praktikos energijos t

Mums džiugu, kad Valstybinė energetikos inspekcija atsiuntė padėką, kurioje dėkoja Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai ir jos ekspertams Algirdui Glodeniui, Mariui Laurinaičiui ir Juriui Petreikiui už išsamias pastabas ir išvadas – sakė Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė.

Dėl visuomenės apsaugojimo nuo tabako dūmų

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos pozicija

Pritardami rūkymo ribojimui norime atkreipti dėmesį į tai, kad dabartinis Tabako kontrolės įstatymas neapsaugo visuomenės nuo tabako dūmų. Prieš rūkymo ribojimą ne kartą pasisakė asociacijos, finansuojamos tabako pramonės atstovų. Matyt jų veikla davė rezultatų.