Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Kur dingo naujojo Šilumos ūkio įstatymo projektas?

Šilumos ūkio įstatymas, vos pasirodęs 2003 metais, ir ypač jį sekę Ūkio ministerijos poįstatyminiai teisės aktai, vartotojų buvo sutikti nepalankiai. Įstatymas nesprendė problemų, tik „nufotografavo“ tuo metu Lietuvos šilumos ūkio teisiniame reglamentavime buvusią netvarką, o naujieji poįstatyminiai teisės aktai šį reglamentavimą dar labiau supainiojo.

Ką turėtume kviesti ekspertu byloje?

2006 metais Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija atliko tyrimą pagal programą „Lietuvos teismų praktikos energijos tiekimo – vartojimo bylose apžvalga ir analizė“. Buvo tiriama, kaip institucijos, kurios įpareigotos nagrinėti energijos vartotojų skundus, atlieka tą darbą. Tyrėme Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką su energijos tiekimu susijusiose bylose, taip pat bendrosios kompetencijos žemesnės pakopos teismų sprendimus. Vienas tyrimo tikslų – išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduria vartotojai, teismuose spręsdami ginčus, susijusius su energijos tiekimu ir pasiūlyti sprendimų būdus.

Plyšiai pastatų sienose - Vilniaus griūčių pranašas

Vilniaus miesto savivaldybė vis dar svarsto, kaip kompensuoti turtinę žalą nugriuvusio Šiaulių gatvės namo gyventojams. Kai kurie ne savo valia benamiais tapę gyventojai ketina prisiteisti ir neturtinę žalą. Ar biudžeto lėšų pakaks kompensacijoms, jei nugrius panašios būklės monolitinis gigantas Klaipėdos gatvėje ir kiti statiniai?
Kaip teigia specialistai, kiekvieną akimirką galinčių sugriūti statinių Vilniuje yra dešimtys. Pasak LŽ pašnekovų, pavojinga ir kelių daugiaaukščių monolitinių namų padėtis.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija įgyvendino programą „Lietuvos teismų praktikos energijos t

Mums džiugu, kad Valstybinė energetikos inspekcija atsiuntė padėką, kurioje dėkoja Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai ir jos ekspertams Algirdui Glodeniui, Mariui Laurinaičiui ir Juriui Petreikiui už išsamias pastabas ir išvadas – sakė Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė.

Dėl visuomenės apsaugojimo nuo tabako dūmų

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos pozicija

Pritardami rūkymo ribojimui norime atkreipti dėmesį į tai, kad dabartinis Tabako kontrolės įstatymas neapsaugo visuomenės nuo tabako dūmų. Prieš rūkymo ribojimą ne kartą pasisakė asociacijos, finansuojamos tabako pramonės atstovų. Matyt jų veikla davė rezultatų.

LR Sveikatos ministrui

Gerbiamas ministre,

Mes norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad Europos aukšto lygio farmacijos forumo (HLPF) (toliau - Forumas) darbo grupės –„ Informacija pacientams“ (toliau - ITP) darbas kelia susirūpinimą Europos vartotojų organizacijoms.

Kadangi Forume dalyvauja visi ES Sveikatos ministrai, Jūs, turbūt, žinote, kad Forumo tikslas yra įvertinti Europos farmacijos sektoriaus konkurencingumą.

Vadovas apie prekių ir paslaugų pirkimą ES

Jūs, kaip Europos Sąjungos pilietis, turite tokių teisių ir galimybių, apie kurias galbūt ne visada nežinote. Pavyzdžiui, ar žinojote apie tai, kad ir kurioje ES šalyje (1) bepirktumėte prekių ar paslaugų, Jums yra suteikiamos tam tikros teisės, ginančios Jus – vartotoją – nuo nesąžiningų sutarčių sąlygų?

Nauja interneto svetainė

Nacionalinė vartotojų konfederacija dalyvauja tarptautiniame projekte dėl vaikų apsaugos naudojantis internetu. Aplankykite projekto svetainę: http://www.onlinechildprotection.org bei lietuvišką jos versiją.