Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

PAREIŠKIMAS dėl elektros kainų didinimo

elektros_linija

Atsižvelgiant į tai, kad daugumos gyventojų dar laukia brangiausias šildymo sezonas, padidėjusios elektros kainos neišvengiamai prisidės prie tolimesnio energetinį skurdą patiriančios žmonių grupės gausinimo. Energetinį skurdą jau dabar patiria trečdalis šalies gyventojų. Pagal namų ūkių išlaidų energijai ir kurui santykį su jų pajamomis Lietuva tampa brangiausia pragyvenimui ES šalimi. Ar išties norime šitokio mūsų valstybės garsinimo ?

Visuomenės atstovai, susitikę su prokuratūros vadovybe, išreiškė susirūpinimą teisingumo vykdymu

Būrys visuomenės atstovų jų prašymu vasario 22 d. buvo pakviesti pokalbiui su generaliniu prokuroru D.Valiumi ir jo pavaduotojais D.Raulušaičiu ir vyriausiuoju prokuroru I. Mikelioniu.

2011 10 05 Kas Vyriausybėje gina vartotojų interesus?

Formaliai vartotojų interesus, tame tarpe ir vartotojų teises turėtų ginti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT). VVTAT reaguoja vien tik į vartotojų skundus ir tik siaurai apsibrėžtoje srityje, o ar kas nors kada nors girdėjo apie VVTAT savo pačios iniciatyva parengtus pasiūlymus šilumos tiekimo sąnaudoms ir atitinkamai kainoms mažinti?

2011 07 05 Nuomonė dėl vartotojų teisių apsaugos strategijos

Nacionalinė vartotojų konfederacija ir Lietuvos vartotojų institutas jau anksčiau buvo teikęs žemiau vardinamus pasiūlymus, tačiau Teisingumo ministerija į juos neatsižvelgė arba konstatavo, kad atsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, tačiau realiai mūsų pasiūlymai nerealizuojami Priemonių plane arba jie realizuojami nežymia dalimi.

Kadangi, mūsų teikti pasiūlymai buvo esminiai, todėl prašome į juos atsižvelgti.

Vartotojų teisių apsaugos strategija nesprendžia vartotojams aktualių klausimų

Vartotojų strategijoje nieko nekalbama apie vieną iš pagrindinių vartotojų teisių – teisę į ekonominių interesų apsaugą. Kadangi vartotojų ekonominių interesų, labai glaudžiai susijusių su socialinėmis teisėmis neįpareigota ginti jokia Lietuvos valdžios ar savivaldos institucija, būtina numatyti saugoti ne tik vartotojų teises siaurąja prasme, bet ir vartotojų ekonominius interesus bei siekti, kad pagrindinių maisto produktų, energijos paslaugų kainos būtų prieinamos eiliniam žmogui.

2011 05 10 "Pritariame siūlymui deleguoti savivaldybėms vartotojų teisių gynimą"

Nacionalinė vartotojų konfederacija, įvertinusi teisės aktų, ginančių vartotojų teises, nuostatas bei atlikusi apklausą daugumos savivaldybių specialistų, teikiančių pirminę teisinę pagalbą, konstatuoja šias problemas, kurioms esant vartotojų teisės savivaldybėse praktiškai neginamos:

2011 03 28 Dėl Energetikos ministerijos pareigūnų biurokratinių bei teisėkūros principus ignoruojančių veiksmų.

P r a š o m e Seimo kontrolierių įstaigos Vadovą nedelsiant imtis konkrečių veiksmų, kad būtų apginta Įstatyme numatyta pigiausio be tarpininkų apsirūpinimo KV būdo pasirinkimo teisė, kuri buvo paminta Energetikos ministerijos pareigūnų biurokratiniais bei teisėkūros principus ignoruojančiais veiksmais.

Pasiūlymai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 strategijai

Nacionaline vartotojų konfederacija (NVK) teikia šias pastabas dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011-2014.

2011 03 02 "Vartotojų konfederacija reiškia nepasitikėjimą ministru D.Kreiviu"

Atsižvelgiant į paviešintus faktus dėl galimai neskaidrios LR Ūkio ministro D.Kreivio veiklos bei anksčiau išsakytą Prezidentės nuomonę, jog „ tampame oligarchų ir nusikalstamo pasaulio valdoma valstybe“, susiklosčiusi situacija paliudija, jog LR Ūkio ministerija prisidėjo prie šios nuomonės formavimo, todėl Nacionalinė vartotojų konfederacija pritaria LR Prezidentei dėl jos pareikšto nepasitikėjimo ministru D.Kreiviu.

Dėl bendradarbiavimo tarp kontoliuojančios institucijos VVTAT ir vienos įmonės kreiptasi į VTEK ir Konkurencijos tarybas

Valstybinė tarnautojų etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Felikso Petrausko - Valstybinės vartotojų teisių apsaugos (VVTAT) pirmininko elgesio.

Taip pat buvo kreiptasi į LR Konkurencijos tarnybą dėl VVTAT LR konkurencijos įstatymo pažeidimo.