Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Karščiausias Vilniaus taškas – Agrastų g. 8 (sąskaita už šildymą virš 1000 Lt)

agrastu8

Vilniaus miesto Agrastų gatvės 8 namo gyventojai gauna didžiausias sąskaitas už šildymą mieste - virš 1000 litų. Nors lauke yra minus 20 laipsnių šalčio, šio namo gyventojai laiko pravertus butų langus, nes tik tada temperatūra butuose nukrenta iki 25 laipsnių šilumos, o namo gyventojai jau ne pirmus metus negali išsikovoti teisės pakliūti į jiems priklausantį namo šilumos įvadą, akylai saugomą namo administratoriaus „Naujininkų ūkio“.

Namo būklę ir susidariusią padėtį pakomentavo Nacionalinės vartotojų konfederacijos prezidentas, inžinierius-statybininkas Kornelijus Papšys.

Skaitykite daugiau: http://www.diena.lt/naujienos/miestas/karsciausias-vilniaus-taskas-agrastu-g-8-saskaita-virs-1000-lt-472526

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Vartotojų asociacijų dalyvavimo kuriant bendrąją rinką ir užtikrinant jos veikimą

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, vadovaudamasis savo Darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio 2 dalimi, 2012 m. sausio 19 d. nusprendė parengti nuomonę savo iniciatyva dėl Vartotojų asociacijų dalyvavimo kuriant bendrąją rinką ir užtikrinant jos veikimą.
Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyrius, kuris buvo atsakingas už Komiteto parengiamąjį darbą šiuo klausimu, 2012 m. rugpjūčio 30 d. priėmė savo nuomonę.
484–ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2012 m. lapkričio 14–15 d. (lapkričio 14 d. posėdis), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė šią nuomonę 141 nariui balsavus už, 2 – prieš ir 5 susilaikius.

PAREIŠKIMAS dėl elektros kainų didinimo

elektros_linija

Atsižvelgiant į tai, kad daugumos gyventojų dar laukia brangiausias šildymo sezonas, padidėjusios elektros kainos neišvengiamai prisidės prie tolimesnio energetinį skurdą patiriančios žmonių grupės gausinimo. Energetinį skurdą jau dabar patiria trečdalis šalies gyventojų. Pagal namų ūkių išlaidų energijai ir kurui santykį su jų pajamomis Lietuva tampa brangiausia pragyvenimui ES šalimi. Ar išties norime šitokio mūsų valstybės garsinimo ?

Visuomenės atstovai, susitikę su prokuratūros vadovybe, išreiškė susirūpinimą teisingumo vykdymu

Būrys visuomenės atstovų jų prašymu vasario 22 d. buvo pakviesti pokalbiui su generaliniu prokuroru D.Valiumi ir jo pavaduotojais D.Raulušaičiu ir vyriausiuoju prokuroru I. Mikelioniu.

2011 10 05 Kas Vyriausybėje gina vartotojų interesus?

Formaliai vartotojų interesus, tame tarpe ir vartotojų teises turėtų ginti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT). VVTAT reaguoja vien tik į vartotojų skundus ir tik siaurai apsibrėžtoje srityje, o ar kas nors kada nors girdėjo apie VVTAT savo pačios iniciatyva parengtus pasiūlymus šilumos tiekimo sąnaudoms ir atitinkamai kainoms mažinti?

2011 07 05 Nuomonė dėl vartotojų teisių apsaugos strategijos

Nacionalinė vartotojų konfederacija ir Lietuvos vartotojų institutas jau anksčiau buvo teikęs žemiau vardinamus pasiūlymus, tačiau Teisingumo ministerija į juos neatsižvelgė arba konstatavo, kad atsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, tačiau realiai mūsų pasiūlymai nerealizuojami Priemonių plane arba jie realizuojami nežymia dalimi.

Kadangi, mūsų teikti pasiūlymai buvo esminiai, todėl prašome į juos atsižvelgti.

Vartotojų teisių apsaugos strategija nesprendžia vartotojams aktualių klausimų

Vartotojų strategijoje nieko nekalbama apie vieną iš pagrindinių vartotojų teisių – teisę į ekonominių interesų apsaugą. Kadangi vartotojų ekonominių interesų, labai glaudžiai susijusių su socialinėmis teisėmis neįpareigota ginti jokia Lietuvos valdžios ar savivaldos institucija, būtina numatyti saugoti ne tik vartotojų teises siaurąja prasme, bet ir vartotojų ekonominius interesus bei siekti, kad pagrindinių maisto produktų, energijos paslaugų kainos būtų prieinamos eiliniam žmogui.

2011 05 10 "Pritariame siūlymui deleguoti savivaldybėms vartotojų teisių gynimą"

Nacionalinė vartotojų konfederacija, įvertinusi teisės aktų, ginančių vartotojų teises, nuostatas bei atlikusi apklausą daugumos savivaldybių specialistų, teikiančių pirminę teisinę pagalbą, konstatuoja šias problemas, kurioms esant vartotojų teisės savivaldybėse praktiškai neginamos:

2011 03 28 Dėl Energetikos ministerijos pareigūnų biurokratinių bei teisėkūros principus ignoruojančių veiksmų.

P r a š o m e Seimo kontrolierių įstaigos Vadovą nedelsiant imtis konkrečių veiksmų, kad būtų apginta Įstatyme numatyta pigiausio be tarpininkų apsirūpinimo KV būdo pasirinkimo teisė, kuri buvo paminta Energetikos ministerijos pareigūnų biurokratiniais bei teisėkūros principus ignoruojančiais veiksmais.

Pasiūlymai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 strategijai

Nacionaline vartotojų konfederacija (NVK) teikia šias pastabas dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011-2014.