Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

2011 05 10 "Pritariame siūlymui deleguoti savivaldybėms vartotojų teisių gynimą"

Nacionalinė vartotojų konfederacija, įvertinusi teisės aktų, ginančių vartotojų teises, nuostatas bei atlikusi apklausą daugumos savivaldybių specialistų, teikiančių pirminę teisinę pagalbą, konstatuoja šias problemas, kurioms esant vartotojų teisės savivaldybėse praktiškai neginamos:

2011 03 28 Dėl Energetikos ministerijos pareigūnų biurokratinių bei teisėkūros principus ignoruojančių veiksmų.

P r a š o m e Seimo kontrolierių įstaigos Vadovą nedelsiant imtis konkrečių veiksmų, kad būtų apginta Įstatyme numatyta pigiausio be tarpininkų apsirūpinimo KV būdo pasirinkimo teisė, kuri buvo paminta Energetikos ministerijos pareigūnų biurokratiniais bei teisėkūros principus ignoruojančiais veiksmais.

Pasiūlymai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 strategijai

Nacionaline vartotojų konfederacija (NVK) teikia šias pastabas dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011-2014.

2011 03 02 "Vartotojų konfederacija reiškia nepasitikėjimą ministru D.Kreiviu"

Atsižvelgiant į paviešintus faktus dėl galimai neskaidrios LR Ūkio ministro D.Kreivio veiklos bei anksčiau išsakytą Prezidentės nuomonę, jog „ tampame oligarchų ir nusikalstamo pasaulio valdoma valstybe“, susiklosčiusi situacija paliudija, jog LR Ūkio ministerija prisidėjo prie šios nuomonės formavimo, todėl Nacionalinė vartotojų konfederacija pritaria LR Prezidentei dėl jos pareikšto nepasitikėjimo ministru D.Kreiviu.

Dėl bendradarbiavimo tarp kontoliuojančios institucijos VVTAT ir vienos įmonės kreiptasi į VTEK ir Konkurencijos tarybas

Valstybinė tarnautojų etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Felikso Petrausko - Valstybinės vartotojų teisių apsaugos (VVTAT) pirmininko elgesio.

Taip pat buvo kreiptasi į LR Konkurencijos tarnybą dėl VVTAT LR konkurencijos įstatymo pažeidimo.

Dėl sutarties sąlygų nevykdymo Ukmergės savivaldybė nutraukė sutartį su šilumos įmone

„Respublika“ savo publikacijose V.Sidzikauską vaizduoja kaip neva apsišaukėlį nepriklausomą ekspertą, kuris išimtinai yra palankus su juo bendradarbiaujančioms savivaldybėmis. Deja, „Respublikai“ yra svetima Europos Komisijos subjektų nepriklausomumo traktuotė, kuria nepriklausomumas yra suprantamas kaip nepriklausomumas nuo verslo ir politikų grupių. Tiek Vakarų Europoje, tiek Š.Amerikoje niekam į galvą neateina mintis, kad savivaldos ar vietos bendruomenės yra verslo grupės.

2010 05 15 Ūkio ministrui nerūpi vartotojų, pensininkų, kultūros darbuotojų ir kitų neturtingųjų interesai

LR Vyriausybė turi patvirtinti 9 kandidatus į Europos Sąjungos ekonominių ir socialinių reikalų komitetą, kurie nuo spalio mėnesio pradėtų dirbti šiame komitete, t.y. atstovautų organizacijų, kurias jie atstovauja, interesams.

2010 05 01 "Daugiabučių renovacijos spindesys ir galimi akligatviai"

Ne paslaptis, kad susidėvėjusius Lietuvos daugiabučius namus aptarnaujančios katilinės ir šilumos trasos yra bendraamžės. Ar neatsitiks taip, kad renovavus būstus ant pakulinių marškinių užsitempsime fraką? Juk vien tik šilumos tiekimo vamzdynų renovacijos prognozuojama kaina gali viršyti 1 mlrd. eurų. Kas, jei ne šilumos vartotojai, turės apmokėti šių papildomų kaštų sąskaitas?

2010 03 31 LR Seimo Ekonomikos komitetui dėl karšto vandens tiekimo

Gerbiami Seimo Ekonomikos komiteto nariai, nuo jūsų priklausys ar pašalinsite neapibrėžtumus, trukdančius naudotis pigiausiu (be tarpininkų) karšto vandens apsirūpinimo būdu ar atversite kelius perpardavinėjimui.

“Karšto vandens tiekėjo pasirinkimas. Ką daryti gyventojams?”

Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“, kaip Nacionalinės vartotojų konfederacijos nario, atstovai vasario 24 d. dalyvavo VKEK komisijos (toliau - Komisija) organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo klausimu“.

Po susirinkimo VKEK savo interneto puslapyje paskelbė informaciją, kuri paskatino mus kreiptis į šios valstybinės institucijos vadovę štai tokiu raštu: