Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Dėl sutarties sąlygų nevykdymo Ukmergės savivaldybė nutraukė sutartį su šilumos įmone

„Respublika“ savo publikacijose V.Sidzikauską vaizduoja kaip neva apsišaukėlį nepriklausomą ekspertą, kuris išimtinai yra palankus su juo bendradarbiaujančioms savivaldybėmis. Deja, „Respublikai“ yra svetima Europos Komisijos subjektų nepriklausomumo traktuotė, kuria nepriklausomumas yra suprantamas kaip nepriklausomumas nuo verslo ir politikų grupių. Tiek Vakarų Europoje, tiek Š.Amerikoje niekam į galvą neateina mintis, kad savivaldos ar vietos bendruomenės yra verslo grupės.

2010 05 15 Ūkio ministrui nerūpi vartotojų, pensininkų, kultūros darbuotojų ir kitų neturtingųjų interesai

LR Vyriausybė turi patvirtinti 9 kandidatus į Europos Sąjungos ekonominių ir socialinių reikalų komitetą, kurie nuo spalio mėnesio pradėtų dirbti šiame komitete, t.y. atstovautų organizacijų, kurias jie atstovauja, interesams.

2010 05 01 "Daugiabučių renovacijos spindesys ir galimi akligatviai"

Ne paslaptis, kad susidėvėjusius Lietuvos daugiabučius namus aptarnaujančios katilinės ir šilumos trasos yra bendraamžės. Ar neatsitiks taip, kad renovavus būstus ant pakulinių marškinių užsitempsime fraką? Juk vien tik šilumos tiekimo vamzdynų renovacijos prognozuojama kaina gali viršyti 1 mlrd. eurų. Kas, jei ne šilumos vartotojai, turės apmokėti šių papildomų kaštų sąskaitas?

2010 03 31 LR Seimo Ekonomikos komitetui dėl karšto vandens tiekimo

Gerbiami Seimo Ekonomikos komiteto nariai, nuo jūsų priklausys ar pašalinsite neapibrėžtumus, trukdančius naudotis pigiausiu (be tarpininkų) karšto vandens apsirūpinimo būdu ar atversite kelius perpardavinėjimui.

“Karšto vandens tiekėjo pasirinkimas. Ką daryti gyventojams?”

Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“, kaip Nacionalinės vartotojų konfederacijos nario, atstovai vasario 24 d. dalyvavo VKEK komisijos (toliau - Komisija) organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo klausimu“.

Po susirinkimo VKEK savo interneto puslapyje paskelbė informaciją, kuri paskatino mus kreiptis į šios valstybinės institucijos vadovę štai tokiu raštu:

Kauniečiai reikalauja, kad LR Seimas skubos tvarka atšauktų Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 p. 2009-05-12 pakeitimą

Reikalaujame, kad LR Seimas skubos tvarka atšauktų Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 p. 2009-05-12 pakeitimą, kaip korupcinį ir žalingą KV vartotojų interesams. Kreipimasis parengtas, Kaune 2010-02-04 vykusio susirinkimo (dalyvavo beveik 300 kauniečių, tarp kurių didelė dalis DNSB pirmininkų)

2010 01 29 Dėl BIUROKRATINIŲ TRUKDYMŲ naudotis pigiausiu be tarpininkų karštu vandeniu apsirūpinimo būdu

 

Viešas kreipimasis į LR Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę, LR Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių ir Kauno merą Andrių Kupčinską.

2009 12 29 "2010 metus pasitinkame mažiau uždirbdami, bet sveikesni ir sąmoningesni"

Jau tapo įprasta metų pabaigoje apibendrinti praėjusius metus. Būtina pastebėti, kad tabako ir alkoholio kontrolės srityse metai nebuvo nei nuobodūs, nei ramūs. Neabejotina, kad tai, ką alkoholio ar tabako gamintojai vadina tragedija, visuomenės sveikatos specialistai ir visuomeninės organizacijos vadina dideliu pasiekimu ir rimtu postūmiu sveikesnės visuomenės link.

Ar pakaks energijos siekiant lietuviškos energetikos nepriklausomybės?

Dr. Vygintas Sidzikauskas

Nacionalinės vartotojų konfederacijos viceprezidentas

Energetikos reikaluose šiandien kelia susirūpinimą vyriausybės trypčiojimas vietoje. Susidaro įspūdis, kad tenkinamasi tik kalbomis apie energijos vartotojų interesų gynimą. Tuo pat metu pataikaujant verslo interesų grupėms, nežengiama prie realiai harmonizuoto Lietuvos energijos vartotojų ekonominių lūkesčių įgyvendinimo, sudarant energijos tiekėjams sąžiningos konkurencijos ir valstybinio reguliavimo aplinką.


Kas, apžvelgiant vyriausybės šias metais nuveiktus darbus energetikoje, atrodo kritikuotina ?

2009 12 24 Ieškantiems dovanų internetinėse parduotuvėse gali grėsti pavojai

Artėjant Kalėdoms žmonės pasineria į dovanų paieškų karštinę – kai kas įvairesnio prekių asortimento ir pigesnių kainų ieško internetinėse parduotuvėse. Šventinio šurmulio apimti gyventojai tampa lengvu taikiniu interneto nusikaltėliams, kurie siūlydami netikrus internetinių parduotuvių tinklalapius, ar siųsdami klaidinančius pranešimus mėgina išvilioti dovanoms skirtus pinigus.