Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

2009 12 14 Akademinė bendruomenė, verslas ir valstybė siekia bendrų tikslų

Praėjusį penktadienį Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas dalyvavo Nacionalinėje dailės galerijoje vykusioje konferencijoje „Partnerystė - bendra mūsų ateitis". Jos metu ministerijos vadovas kartu su partneriais pasirašė šiemet vykusio III-ojo Lietuvos urbanistinio forumo rezoliuciją.

2009 12 02 "30 % kalėdinių lempučių kelia didelį pavojų namų saugai"

Paskelbtoje Europos Komisijos ataskaitoje nurodyta, kad 30 % kalėdinių lempučių kelia akivaizdų ir tiesioginį gaisro ir elektros smūgio pavojų. Ataskaitoje pateiktos bendro rinkos priežiūros projekto, kuriame dalyvavo 5 valstybių narių (Slovakijos, Slovėnijos, Nyderlandų, Vengrijos ir Vokietijos) valdžios institucijos ir Europos Komisija, išvados. Nuo 2007 m. lapkričio iki 2009 m. gegužės skirtingu metu patikrintos 196 atsitiktinai parinktos įvairių kainų apšvietimo girliandos. Patikrinta, ar šie gaminiai atitinka daugiau nei 20 administracinių ir techninių reikalavimų. Daugelio apšvietimo girliandų bandymų rezultatai neatitiko keleto reikalavimų.

2009 11 24 Net ir gero gali būt per daug

Tyrimai rodo, kad iki tam tikro lygio BVP augimas ir asmeninė laimė eina koja kojon, tačiau tam tikrame taške „laimingumo“ kreivė pradeda ristis žemyn, nepaisant tolesnio BVP augimo. Ši tendencija yra pastebima daugelyje išsivysčiusių šalių. Kaip tas pasireiškia? Sutrikusia sveikata ir psichika, prastu maitinimusi, prastesne aplinkos kokybe, viršvalandžiais, kuriais mes bandome susimokėti už vartojimo padidinimą, poilsio stoka, stresu, nutrūkusiais socialiniais ryšiais ir sugriuvusiomis santuokomis, viršsvoriu ir daug kitų socialiai neigiamų fenomenų.

2009 09 14 Energijos rinkos vystymosi poveikis pramonei

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
NUOMONĖ
dėl
Energijos rinkų vystymosi poveikio Europos pramonės vertės grandinėms

Pilietinės visuomenės pasiūlymai (Projektas)

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pirmą kartą savo istorijoje priėmė dokumentą – «Programa Europai: pilietinės visuomenės pasiūlymai», kuriame išdėstė požiūrį į vykstančią politinę diskusiją dėl skubiai spręstinų Europos problemų.Šis komitetas, kuriame dirba virš 300 įvairių organizacijų atstovų iš ES, skatina kokybišką Europos visuomenės vystymąsi.

Pamesto keleivinio bagažo problema nepriimtina Europos Sąjungai

Europos Sąjungos oro uostuose vėluojančio bagažo vienetų skaičius 2008 m. sausio – spalio mėnesį siekė 4.6 milijonus. Tuo tarpu visame pasaulyje buvo pranešta apie 32.8 mlj. dingusių bagažo vienetų. Lyginant su 2007 m., šisskaičius sumažėjo beveik 20 proc., o šiuo metu vidutiniškai registruojamasvienasbagažo dingimo atvejis64 keleiviams. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas atsakingas už transportą Antonio Tajani įvardijokelionių metu pasimetusio, klaidingai nukreipto bei pažeisto bagažo skaičių „viršijančiu ribas bei nepriimtinu“.

Judančio vaizdo perdavimo - priėmimo internetu patirtis ir pritaikymo galimybės

Liepos 10 d., penktadienį, 11 00 val. LR Seimo III rūmuose, Europos informacijos biure, vyks konferencija tema: „Judančio vaizdo perdavimo - priėmimo internetu (internetinės televizijos) patirtis ir pritaikymo galimybės“.

2009 06 08 Nacionalinės vartotojų konfederacijos Nuomonė dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros strategijos krypčių

Mūsų nuomone, Lietuvos Respublikos vyriausybės privalėjo, privalo ir privalės imtis visų būtinų priemonių sudaryti vartotojams aiškias ir ekonomiškai pagrįstas sąlygas laisvai pasirinkti elektros energijos tiekėjus pagal laisvos rinkos nuostatas.

Pasiūlymai vartotojų teisių apsaugos institucinės sistemos tobulinimui

Nacionalinė vartotojų konfederacija, aktyviai bendradarbiavo su Valstybės kontrole, jai atliekant vartotojų institucijų veiklos efektyvumo auditą, bei pritaria audito išvadoms ir rekomendacijoms bei teikia savo pasiūlymus, kurie prisidėtų prie Lietuvos biudžeto lėšų taupymo bei vartotojų interesų atstovavimo stiprinimo.

Ar Europos Sąjungos “senasis” vartotojas geriau apgintas už Lietuvos vartotoją?

Pagarba žmogaus teisėms ir visuotinės gerovės siekis – kertiniai Europos Sąjungos politikos principai. Europos Sąjungos prioritetus išsakančioje Lisabonos strategijoje teigiama: „Žmonės yra didžiausia Europos vertybė...“. Vartotojų teisės tai žmogaus teisių apsaugos sritis, susijusi su kiekvienu iš mūsų ir yra neatskiriama nuo teisėtų lūkesčių principo. Šios teisės priskiriamos modernioms teisėms, kurių apsaugos kokybė demonstruoja šalies demokratinę brandą.