Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

2009 09 14 Energijos rinkos vystymosi poveikis pramonei

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
NUOMONĖ
dėl
Energijos rinkų vystymosi poveikio Europos pramonės vertės grandinėms

Pilietinės visuomenės pasiūlymai (Projektas)

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pirmą kartą savo istorijoje priėmė dokumentą – «Programa Europai: pilietinės visuomenės pasiūlymai», kuriame išdėstė požiūrį į vykstančią politinę diskusiją dėl skubiai spręstinų Europos problemų.Šis komitetas, kuriame dirba virš 300 įvairių organizacijų atstovų iš ES, skatina kokybišką Europos visuomenės vystymąsi.

Pamesto keleivinio bagažo problema nepriimtina Europos Sąjungai

Europos Sąjungos oro uostuose vėluojančio bagažo vienetų skaičius 2008 m. sausio – spalio mėnesį siekė 4.6 milijonus. Tuo tarpu visame pasaulyje buvo pranešta apie 32.8 mlj. dingusių bagažo vienetų. Lyginant su 2007 m., šisskaičius sumažėjo beveik 20 proc., o šiuo metu vidutiniškai registruojamasvienasbagažo dingimo atvejis64 keleiviams. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas atsakingas už transportą Antonio Tajani įvardijokelionių metu pasimetusio, klaidingai nukreipto bei pažeisto bagažo skaičių „viršijančiu ribas bei nepriimtinu“.

Judančio vaizdo perdavimo - priėmimo internetu patirtis ir pritaikymo galimybės

Liepos 10 d., penktadienį, 11 00 val. LR Seimo III rūmuose, Europos informacijos biure, vyks konferencija tema: „Judančio vaizdo perdavimo - priėmimo internetu (internetinės televizijos) patirtis ir pritaikymo galimybės“.

2009 06 08 Nacionalinės vartotojų konfederacijos Nuomonė dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros strategijos krypčių

Mūsų nuomone, Lietuvos Respublikos vyriausybės privalėjo, privalo ir privalės imtis visų būtinų priemonių sudaryti vartotojams aiškias ir ekonomiškai pagrįstas sąlygas laisvai pasirinkti elektros energijos tiekėjus pagal laisvos rinkos nuostatas.

Pasiūlymai vartotojų teisių apsaugos institucinės sistemos tobulinimui

Nacionalinė vartotojų konfederacija, aktyviai bendradarbiavo su Valstybės kontrole, jai atliekant vartotojų institucijų veiklos efektyvumo auditą, bei pritaria audito išvadoms ir rekomendacijoms bei teikia savo pasiūlymus, kurie prisidėtų prie Lietuvos biudžeto lėšų taupymo bei vartotojų interesų atstovavimo stiprinimo.

Ar Europos Sąjungos “senasis” vartotojas geriau apgintas už Lietuvos vartotoją?

Pagarba žmogaus teisėms ir visuotinės gerovės siekis – kertiniai Europos Sąjungos politikos principai. Europos Sąjungos prioritetus išsakančioje Lisabonos strategijoje teigiama: „Žmonės yra didžiausia Europos vertybė...“. Vartotojų teisės tai žmogaus teisių apsaugos sritis, susijusi su kiekvienu iš mūsų ir yra neatskiriama nuo teisėtų lūkesčių principo. Šios teisės priskiriamos modernioms teisėms, kurių apsaugos kokybė demonstruoja šalies demokratinę brandą.

Antikrizinės programos aspektai

Lietuvos ekonomikos laukia nauji iššūkiai. Dėl A.Brazausko ir G. Kirkilo vyriausybių neatsakingos pinigų švaistymo ir neveiksnumo politikos iškilo finansinio kracho ir ūkio recesijos grėsmė. Tad sveikintina, kad naujoji A. Kubiliaus vadovaujama koalicija ėmėsi iniciatyvos skubiai parengdama taip vadinamą antikrizinę programą. Tačiau dėl jos nesubrendimo iškyla eilė pagrįstų abejonių ar kai kurie numatomi receptai yra tinkami ligoto ūkio gydymui.

Siekiama dezorganizuoti Nacionalinę sveikatos tarybą

Reikia pripažinti, kad kai kurios naujovės, kurios pakeitė Nacionalinės sveikatos tarybos formavimo reglamentą tikrai pradžiugino nevyriausybinį sektorių. Viešas kvietimas teikti kandidatus nuo nevyriausybinių organizacijų į Nacionalinę sveikatos tarybą tikrai yra didėjančio tarybos formavimo skaidrumo ženklas, tačiau kai kurie naujieji tarybos formavimo ypatumai leidžia manyti, kad siekiama dezorganizuoti Nacionalinės sveikatos tarybos darbą ir paversti ją ūkio subjektų ir visuomenės sveikatos interesų kovos arena. Tokias prielaidas leidžia daryti LR Seimo Ekonomikos komiteto siūlymas kandidate į Nacionalinę sveikatos tarybą teikti Ūkio ministerijos sekretorę Aliną Mačiulytę.

Kada prasideda mokslinė prostitucija?

Viename Holivudiniame filme labai taikliai buvo pacituotas tabako pramonei dirbantis mokslininkas, kurio teigimu užtektų jam duoti pakankamai pinigų ir jis galėtų paneigti visuotinės traukos dėsnį. Po to buvo paviešinti faktai apie tabako pramonės pirktus mokslininkus, buvo paviešintos sumos, kurios buvo mokėtos šiems mokslininkams tam, kad jie paneigtų rūkymo žalą sveikatai ir pan. Nuo tokių mokslininkų mokslo pasaulis jau atsiribojo, o save gerbiantys moksliniai žurnalai reikalauja nurodyti ar mokslinis tyrimas nebuvo finansuotas pramonės ar suinteresuotų pusių.