Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Pasiūlymai vartotojų teisių apsaugos institucinės sistemos tobulinimui

Nacionalinė vartotojų konfederacija, aktyviai bendradarbiavo su Valstybės kontrole, jai atliekant vartotojų institucijų veiklos efektyvumo auditą, bei pritaria audito išvadoms ir rekomendacijoms bei teikia savo pasiūlymus, kurie prisidėtų prie Lietuvos biudžeto lėšų taupymo bei vartotojų interesų atstovavimo stiprinimo.

Ar Europos Sąjungos “senasis” vartotojas geriau apgintas už Lietuvos vartotoją?

Pagarba žmogaus teisėms ir visuotinės gerovės siekis – kertiniai Europos Sąjungos politikos principai. Europos Sąjungos prioritetus išsakančioje Lisabonos strategijoje teigiama: „Žmonės yra didžiausia Europos vertybė...“. Vartotojų teisės tai žmogaus teisių apsaugos sritis, susijusi su kiekvienu iš mūsų ir yra neatskiriama nuo teisėtų lūkesčių principo. Šios teisės priskiriamos modernioms teisėms, kurių apsaugos kokybė demonstruoja šalies demokratinę brandą.

Antikrizinės programos aspektai

Lietuvos ekonomikos laukia nauji iššūkiai. Dėl A.Brazausko ir G. Kirkilo vyriausybių neatsakingos pinigų švaistymo ir neveiksnumo politikos iškilo finansinio kracho ir ūkio recesijos grėsmė. Tad sveikintina, kad naujoji A. Kubiliaus vadovaujama koalicija ėmėsi iniciatyvos skubiai parengdama taip vadinamą antikrizinę programą. Tačiau dėl jos nesubrendimo iškyla eilė pagrįstų abejonių ar kai kurie numatomi receptai yra tinkami ligoto ūkio gydymui.

Siekiama dezorganizuoti Nacionalinę sveikatos tarybą

Reikia pripažinti, kad kai kurios naujovės, kurios pakeitė Nacionalinės sveikatos tarybos formavimo reglamentą tikrai pradžiugino nevyriausybinį sektorių. Viešas kvietimas teikti kandidatus nuo nevyriausybinių organizacijų į Nacionalinę sveikatos tarybą tikrai yra didėjančio tarybos formavimo skaidrumo ženklas, tačiau kai kurie naujieji tarybos formavimo ypatumai leidžia manyti, kad siekiama dezorganizuoti Nacionalinės sveikatos tarybos darbą ir paversti ją ūkio subjektų ir visuomenės sveikatos interesų kovos arena. Tokias prielaidas leidžia daryti LR Seimo Ekonomikos komiteto siūlymas kandidate į Nacionalinę sveikatos tarybą teikti Ūkio ministerijos sekretorę Aliną Mačiulytę.

Kada prasideda mokslinė prostitucija?

Viename Holivudiniame filme labai taikliai buvo pacituotas tabako pramonei dirbantis mokslininkas, kurio teigimu užtektų jam duoti pakankamai pinigų ir jis galėtų paneigti visuotinės traukos dėsnį. Po to buvo paviešinti faktai apie tabako pramonės pirktus mokslininkus, buvo paviešintos sumos, kurios buvo mokėtos šiems mokslininkams tam, kad jie paneigtų rūkymo žalą sveikatai ir pan. Nuo tokių mokslininkų mokslo pasaulis jau atsiribojo, o save gerbiantys moksliniai žurnalai reikalauja nurodyti ar mokslinis tyrimas nebuvo finansuotas pramonės ar suinteresuotų pusių.

Kauno valstybinio dramos teatro administracijai

Kauno valstybinis dramos teatras yra nepaprastai brangi ne tik kauniečiams bet Kauno miesto svečiams vieta. Teatre lankosi žmonės, neretai ir su vaikais, norintys pasisemti kultūros, patobulėti dvasiškai ar tiesiog maloniai praleisti laiką. Tačiau tenka apgailestauti, kad net ir kultūros institucijose kartais pasitaiko ne itin gerų ir maloniai nuteikiančių dalykų. Vienas tokių – rūkymas teatro viduje, tam nepritaikytose patalpose.

Esminės Daugiabučių administravimo problemos kauniečių akimis

Turime labai ryškų sovietinių laikų palikimą – apgailėtinoje būklėje esančius senos statybos daugiabučius ir juose gyvenančius skirtingo mąstymo bei finansinių galimybių buvusių „valdiškų“ butų savininkus, iki šiol nesuvokiančius, kad jie yra ir viso daugiabučio bendrasavininkiai. Todėl nenuostabu, kad tokiuose daugiabučiuose bendrijos kuriasi sunkiai.

Pirmoji vartotojų pergalė šilumos kainų kare su kainų komisija

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Alvydas Barkauskas 2008 m. lapkričio 7 d., priimdamas Trakų rajono savivaldybės skundą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos vienašališkai nustatytų šilumos ir karšto vandens kainų Trakų rajono vartotojams, iki teismo proceso pabaigos sustabdė komisijos nustatytų kainų taikymą.

K. Čilinskas siūlo naikinti Ūkio ministeriją

K. Čilinsko pranešimas: siūloma ne didinti, o mažinti ministerijų skaičių

Reikalingi nauji reguliavimo būdai

Dabartinė pasaulio finansinė krizė kelia visuotinį susirūpinimą. Vartotojai pradeda suvokti, jog institucijos, kurioms jie patikėjo savo finansinių reikalų tvarkymą, jau kurį laiką nepriimtinai rizikuoja jų pinigais. Visame pasaulyje smarkiai nerimaujama dėl asmeninių santaupų ateities, paskolų bei pensijų. Pasaulinis ekonomikos lėtejimas, darbo vietų pasiūlos mažėjimas, verslo ir vyriausybės programų finansinės paramos „apkarpymas“, paveiks net ir tuos vartotojus, kurie niekada nėra turėję banko sąskaitos ar prašę paskolos.