Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

ES institucijos diskutuoja dėl geresnio vartotojų informavimo apie receptinius vaistus

Europos Sąjungos institucijose nuolat vyksta diskusijos apie informacijos apie receptinius vaistinius preparatus prieinamumą gyventojams. Diskusijose nuolat pabrėžiami tokie aspektai:

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija pasisako už alkoholio pardavimų apribojimą

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, vienijanti daugiau kaip 20 nevyriausybinių organizacijų, vienareikšmiškai palaiko Seimo pastangas formuoti pažangią ir mokslu pagrįstą alkoholio kontrolės politiką. Seimo apsisprendimas apriboti alkoholinių gėrimų reklamą parodė, kad Blaivybės metų idėja gali tapti realybe, o ne politine deklaracija. Todėl ir dabar, kai svarstomos kitos alkoholio kontrolės priemonės, norime palaikyti Seimo narius, kurie suvokia visą situacijos, susijusios su alkoholio vartojimu Lietuvoje rimtumą.

Dulkių siurbliai - naujausio testo pristatymas

Pateikiame vartotojams naujausią informaciją apie 11 naujų Lietuvos rinkoje parduodamų dulkių siurblių privalumus ir trūkumus.

Nuomonė dėl Kainų ir Energetikos komisijos finansavimo

Seimo Audito komitetas siūlo spręsti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos finansavimo klausimą ir svarstyti galimybę šios komisijos veiklą finansuoti reguliuojamųjų ūkio subjektų lėšomis.
Pateikiame Nacionalinės vartotojų konfederacijos nuomonę šiuo klausimu.

Kova su monopolijomis

Komisija teikia politikos dokumentą apie žalos atlyginimą dėl konkurencijos taisyklių pažeidimo nukentėjusiems vartotojams ir verslo subjektams

Deklaracija dėl kreditavimo krizės

Nacionalinė vartotojų konfederacija informuoja, kad Europos vartotojų organizacijos giliai susirūpinusios dėl šiuo metu plačiai paplitusios kredito krizės ir neatsakingo kreditavimo, kuris išliko nesustabdytas nepaisant Europos Tarybos pareikštų įspėjimų.

Šilumos ir karšto vandens vartotojams galimai padaryta virš 100 milijonų litų ekonominė žala

Nevyriausybinės vartotojų organizacijos - Nacionalinė vartotojų konfederacija ir ALPIS (Antimonopolinis Lietuvos piliečių sąjūdis) atlieka centralizuotai tiekiamų šilumos ir karšto vandens kainų kėlimo Lietuvos Respublikos vartotojams pagrįstumo viešojo intereso požiūriu tyrimą.

Žurnale "Kuris?" bus spausdinami naujausių fotoaparatų testų rezultatai

Šiame teste dalyvavo įvairių gamintojų modeliai, o geriausiuoju tapo Canon atstovas.

Europos Sąjungos biurokratija mažinama itin sparčiai

2007 m. sausio mėn. Komisija pateikė ambicingą programą, kaip iki 2012 m. 25 % sumažinti administracinę naštą Europos Sąjungoje. Kad sumažintų šią naštą, Komisija atlieka vadinamuosius paspartintus veiksmus. Tai neatidėliotini veiksmai, kuriuos atlikus rezultatai matyti labai greitai. Manoma, kad 2007 m. įmonės sutaupė 500 mln. eurų, ir tikimasi, kad artimiausiu metu sutaupys dar 800 mln. eurų.

Dėl proteguojamo vandens skaitiklių priežiūros verslo šilumos tiekimo įmonėse

Šiuo metu iš 44 didžiausių šilumos tiekimo įmonių 24 šilumos tiekimo įmonės vartotojams parduoda centralizuotai paruoštą karštą vandenį, likusios (20 įmonių) vartotojams parduoda tik šilumą karštam vandeniui ruošti, o geriamąjį vandenį, reikalingą karštam vandeniui ruošti, vartotojai perka iš vandens tiekėjo“ (VKEK komisijos informacija) Šie duomenys rodo, kad didelė Lietuvos centralizuotos šilumos vartotojų dalis turi galimybę naudotis karštu vandeniu, kuris ruošiamas jų daugiabučio šilumos punkte.