Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Vyriausybė ir toliau kuria rojų alkoholio verslui

Nuo to laiko, kai buvo priimtas Alkoholio kontrolės įstatymas, jis buvo sistemingai darkomas, palaipsniui mažinant atsakomybę alkoholio verslui, bei gerinant sąlygas jo plėtrai. Pastaruoju metu Seimo svarstytos Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos susilaukė didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio. Tačiau yra sritys bei dokumentai, kurie paprastai nesusilaukia viešumo, o jų pakeitimai ir toliau kuria sąlygas nežabojamam alkoholio verslo siautėjimui.

„Socialiai orientuoti“ Registrų centro įkainiai klaidina mokesčių mokėtojus

Nusivylę darbo grupės, sudarytos prie Teisingumo ministerijos, dėl VĮ „Registrų centras“ paslaugų įkainių pagrįstumo, rezultatais, nevyriausybinių organizacijų atstovai kreipėsi į premjerą G. Kirkilą.

Mes už sveiką šeimą ir tautą

Visais laikais ir visos tautos puoselėjo šeimas kaip valstybingumo pamatinę dalį, visais laikais žmonija puoselėjo ir ugdė dorą šeimą, nes pasaulio tautos ateitis – tai vaikai, - pagrindinis šeimos tikslas bei visuomenės vystymosi garantas. Ir visais laikais buvo smerkiama bei baudžiama paleistuvystė, kaip visuomenės vystymosi stabdys, nes amoralumą lydi mirtis nuo sifilio, ar AIDS...

Skęstančio laivo dažymas arba Administratorių institutą būtina reformuoti

Didžiausia blogybe šiandien yra tai, kad dauguma daugiabučių namų neturi šeimininko. Tie šeimininkai tarsi yra – tai butų savininkai, kuriems priklauso ne tik butai, bet ir namo bendrojo naudojimo objektai. Bet ten, kur nesusikūrė bendrijos, butų savininkai paliko neorganizuoti į jokį juos vienijantį darinį. Nėra kas turėtų teisę kalbėti visų namo gyventojų vardu derybose su paslaugų teikėjais, bankais, atstovautų butų savininkus sandoriuose ir t.t. Taip atsitiko dėl vyriausybės klaidų privatizuojant butus 1992-93 metais, kada butai buvo privatizuojami, neįsteigiant butų savininkus apjungiančio juridinio asmens.

Pilietinės visuomenės institucija kelia audras

Kelios visuomeninės organizacijos įsteigė Lietuvos ekonominę ir socialinę tarybą, kuri esą turėtų analizuoti visuomenės problemas ir teikti pasiūlymus jas spręsti. Tačiau naujos institucijos būtinumu abejoja ir valstybės institucijos, ir Trišalė taryba.

„Mes laimėsime....., jei negersime alaus!“

Nacionalinei tabako ir alkoholio kontrolės koalicijai kelia didelį susirūpinimą Lietuvos valstybinės vėliavos išniekinimo faktai.

Testas: Apsauginiai kremai nuo saulės - nesirink pigiausių

Naujausi tyrimai rodo, kad 65 proc. melanomų bei 90 proc. bazalinių ląstelių odos vėžį sukelia ultravioletiniai (UVA) saulės spinduliai. Tapo akivaizdu, kad UVA gali būti kur kas svarbesnis faktorius, kuris sukelia kai kuriuos odos pakenkimus. Nors vis dar manoma, kad ultravioletiniai B spinduliai (UVB) yra atsakingi už daugumą odos pažeidimų sukeltų saulės - ypač nudegimų, UVA gali būti svarbus faktorius odos senėjimui ir odos vėžiui atsirasti.

Ar buitinio vartotojo p. V.Miškinio finansinio rėmimo nonsensas netaps vartotojų Tarybos nonsensu?

2008 07 08 Buitinių vartotojų sąjungos prezidento V.Miškinio vardu patalpintus samprotavimus apie 2008 07 03 Vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos posėdyje svarstytus klausimus galima būtų vertinti kaip garbaus amžiaus žmogaus protavimo ypatumus ir nesivelti į negarbingai provokuojamą polemiką. Tačiau, atidžiau perskaičius publikaciją, kurioje nurodoma, kad Buitinių vartotojų sąjunga sukurta remiant AB „Vilniaus energija“ – didžiausio Lietuvos šilumos tiekėjo, ir turint galvoje, kad V.Miškinio publikuojamos emocijos kaip tik yra nutaikytos prieš Nacionalinės vartotojų konfederacijos siekį apginti Lietuvos šilumos vartotojų ekonominius interesus, neleidžiant nepagrįstai didinti kainas, viešas atsakas yra aktualus.

ES institucijos diskutuoja dėl geresnio vartotojų informavimo apie receptinius vaistus

Europos Sąjungos institucijose nuolat vyksta diskusijos apie informacijos apie receptinius vaistinius preparatus prieinamumą gyventojams. Diskusijose nuolat pabrėžiami tokie aspektai:

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija pasisako už alkoholio pardavimų apribojimą

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, vienijanti daugiau kaip 20 nevyriausybinių organizacijų, vienareikšmiškai palaiko Seimo pastangas formuoti pažangią ir mokslu pagrįstą alkoholio kontrolės politiką. Seimo apsisprendimas apriboti alkoholinių gėrimų reklamą parodė, kad Blaivybės metų idėja gali tapti realybe, o ne politine deklaracija. Todėl ir dabar, kai svarstomos kitos alkoholio kontrolės priemonės, norime palaikyti Seimo narius, kurie suvokia visą situacijos, susijusios su alkoholio vartojimu Lietuvoje rimtumą.