Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Dulkių siurbliai - naujausio testo pristatymas

Pateikiame vartotojams naujausią informaciją apie 11 naujų Lietuvos rinkoje parduodamų dulkių siurblių privalumus ir trūkumus.

Nuomonė dėl Kainų ir Energetikos komisijos finansavimo

Seimo Audito komitetas siūlo spręsti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos finansavimo klausimą ir svarstyti galimybę šios komisijos veiklą finansuoti reguliuojamųjų ūkio subjektų lėšomis.
Pateikiame Nacionalinės vartotojų konfederacijos nuomonę šiuo klausimu.

Kova su monopolijomis

Komisija teikia politikos dokumentą apie žalos atlyginimą dėl konkurencijos taisyklių pažeidimo nukentėjusiems vartotojams ir verslo subjektams

Deklaracija dėl kreditavimo krizės

Nacionalinė vartotojų konfederacija informuoja, kad Europos vartotojų organizacijos giliai susirūpinusios dėl šiuo metu plačiai paplitusios kredito krizės ir neatsakingo kreditavimo, kuris išliko nesustabdytas nepaisant Europos Tarybos pareikštų įspėjimų.

Šilumos ir karšto vandens vartotojams galimai padaryta virš 100 milijonų litų ekonominė žala

Nevyriausybinės vartotojų organizacijos - Nacionalinė vartotojų konfederacija ir ALPIS (Antimonopolinis Lietuvos piliečių sąjūdis) atlieka centralizuotai tiekiamų šilumos ir karšto vandens kainų kėlimo Lietuvos Respublikos vartotojams pagrįstumo viešojo intereso požiūriu tyrimą.

Žurnale "Kuris?" bus spausdinami naujausių fotoaparatų testų rezultatai

Šiame teste dalyvavo įvairių gamintojų modeliai, o geriausiuoju tapo Canon atstovas.

Europos Sąjungos biurokratija mažinama itin sparčiai

2007 m. sausio mėn. Komisija pateikė ambicingą programą, kaip iki 2012 m. 25 % sumažinti administracinę naštą Europos Sąjungoje. Kad sumažintų šią naštą, Komisija atlieka vadinamuosius paspartintus veiksmus. Tai neatidėliotini veiksmai, kuriuos atlikus rezultatai matyti labai greitai. Manoma, kad 2007 m. įmonės sutaupė 500 mln. eurų, ir tikimasi, kad artimiausiu metu sutaupys dar 800 mln. eurų.

Dėl proteguojamo vandens skaitiklių priežiūros verslo šilumos tiekimo įmonėse

Šiuo metu iš 44 didžiausių šilumos tiekimo įmonių 24 šilumos tiekimo įmonės vartotojams parduoda centralizuotai paruoštą karštą vandenį, likusios (20 įmonių) vartotojams parduoda tik šilumą karštam vandeniui ruošti, o geriamąjį vandenį, reikalingą karštam vandeniui ruošti, vartotojai perka iš vandens tiekėjo“ (VKEK komisijos informacija) Šie duomenys rodo, kad didelė Lietuvos centralizuotos šilumos vartotojų dalis turi galimybę naudotis karštu vandeniu, kuris ruošiamas jų daugiabučio šilumos punkte.

Po antikorupcinės akcijos Kretingoje Seimo narys V.Domarkas nebeišrinktas naujai kadencijai Seime

2008 04 20 d. Kretingoje įvyko akcija, kurios metu mieste buvo dalinami informaciniai lapeliai apie tai, kad Kretingos rinkėjų išrinktas Seimo narys V.Domarkas rūpinasi alkoholio gamintojų interesais ir taip skatina jaunimo girdymą. Akcijos metu buvo išdalinta virš 1000 lapelių.

Pradedama rinkiminė akcija prieš alkoholio reklamos šalininkus

Piliečių sąšauka ir Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija pradeda akciją prieš tuos Seimo narius, kurie pasisako už alkoholio reklamos grąžinimą į Lietuvos televizijas nuo 6 val. ryto iki 23 val. vakaro. Visose rinkiminėse apygardose, kuriose kandidatuos alkoholio reklamos šalininkai, bus aktyviai dirbama ir siekiama, kad rinkėjai neberinktų tų žmonių į Seimą.