Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

2009 06 08 Nacionalinės vartotojų konfederacijos Nuomonė dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros strategijos krypčių

2009 06 08 Nacionalinės vartotojų konfederacijos Nuomonė dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros strategijos krypčių

Mūsų nuomone, Lietuvos Respublikos vyriausybės privalėjo, privalo ir privalės imtis visų būtinų priemonių sudaryti vartotojams aiškias ir ekonomiškai pagrįstas sąlygas laisvai pasirinkti elektros energijos tiekėjus pagal laisvos rinkos nuostatas.

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2009 m. birželio 3 d. nevyriausybinėms vartotojų organizacijoms pristatė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą Dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros strategijos krypčių (toliau – Projektas). Projekto tikslų dalyje nurodoma, kad siekiama sudaryti Lietuvos elektros energijos vartotojams galimybę pagal savo individualius poreikius užsitikrinti elektros energijos tiekimą pasinaudojant laisvos elektros energijos rinkos mechanizmais. Tačiau, susipažinus su nurodomo tikslo įgyvendinimo nuostatomis, matome, kad yra kuriama elektros energijos diskriminuojančios prekybos schema, galinti reikšmingai pažeisti Lietuvos elektros vartotojų ekonominius interesus. Siekdami atkreipti visuomenės dėmesį, pareiškiame:

 

1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas nuo 2007 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos vartotojams suteikia teisę laisvai ir neatlygintinai pasirinkti elektros energijos tiekėją pagal paslaugos kainą ir sąlygas. Tuo pačiu, atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas dėl elektros vidaus rinkų, yra nustatyta elektros rinkos valstybinio reguliavimo sąlyga užtikrinti vartotojams reguliuojamą elektros energijos tiekimą tiek, kiek vartotojas savo nuožiūra nepasirenka tiekėjo. Dėl šios priežasties Projekto 5.1-5.3 punktuose numatomas vartotojų „priskyrimas“ reguliuojamų tarifų elektros energijos tiekėjui, prieštarauja Europos Sąjungos skatinamų konkurencinių rinkų plėtros esmei, nes įteisins dominavimą ir konkurencijai kenkiančią elgseną, o tai gali pažeisti Lietuvos elektros vartotojų ekonominius interesus. Kelia nuostabą siūlomo Projekto idėja sukurti tokias sąlygas, kad laisvojoje rinkoje ne vartotojas renkasi tiekėją, o tiekėjui priskiriamos tam tikros vartotojų grupės. Mūsų nuomone, Lietuvos Respublikos vyriausybės privalėjo, privalo ir privalės imtis visų būtinų priemonių sudaryti vartotojams aiškias ir ekonomiškai pagrįstas sąlygas laisvai pasirinkti elektros energijos tiekėjus pagal laisvos rinkos nuostatas.

 

2. Kategoriškai nepritariame Projekto 5.4 ir 5.5 punktuose išdėstytai nuostatai, kad Lietuvos elektros vartotojai, nepasirinkę elektros energijos tiekėjo, privalės pilnai apmokėti Projekte vadinamos „remiamos elektros energijos“ kaštus. Mūsų nuomone, nuo 2010 m. sausio 1 d. uždarius Ignalinos AE II bloką Lietuvos Respublikoje nelieka kliūčių veikti laisvai elektros rinkai, juolab, kad Elektros energetikos įstatymu nustatyta, kad parduodamos elektros energijos ir rezervinių galių kainos nereguliuojamos, kai gamintojas ar nepriklausomas tiekėjas užima ne daugiau kaip 25 procentus rinkos. Todėl civilizuotoje valstybėje vartotojai neturėtų būti grąžinami keletą amžių atgal į baudžiavos laikus, priskiriant jų „išlaikymui“ elektros energijos gamintojus. Vyriausybė, jei mano tai esant tikslinga, pvz. ilgalaikio saugumo aspektu, gali sukurti priemones išlaikyti tam tikros elektros energijos rūšies gamintojų įmones ar gamintojų grupes, bet tik ne priverstinai vartotojų sąskaita. Pasitelkiant Europos Sąjungos geriausios praktikos pavyzdžius, Lietuvos elektros energijos vartotojai tik išskirtinai savo laisva ir individualia valia, galėtų paremti atitinkamas vyriausybės iniciatyvas skatinti tam tikras elektros energijos gamybas ar įmones, pirkdami tokių įmonių paslaugas ir prekes.

 

3. Kaip ypatingai priešišką Lietuvos elektros energijos vartotojų ekonominiams interesams ir naikinančią laisvos elektros rinkos prielaidas vertiname Projekto 5.6 punkto nuostatą laisvos rinkos sąlygomis manipuliuoti elektros energijos rinkos kainomis, jas „apdedant“ papildomais antkainiais vartotojų apmokėjimui.

 

Atsižvelgiant į išdėstytas pastabas dėl Projekto esmės siūlome taip pat atkreipti dėmesį į tokių priemonių, galinčių efektyviai pasitarnauti Lietuvos Respublikos elektros energijos vartotojų ekonominiams interesams, neatidėliotiną įgyvendinimą:

 

1. Sutelkti Vyriausybės pastangas užtikrinti Europos Sąjungos atitinkamomis direktyvomis apibrėžtą trečios šalies priėjimą transportuojant elektros energiją iš Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos šalių į Lietuvą, neleidžiant atskiriems ūkio subjektams monopolizuoti elektros persiuntimo priemonių pralaidumų. Pasiekti susitarimą su Baltarusijos ir Ukrainos vyriausybėmis dėl elektros energijos (ypač pagamintos nenaudojant gamtinių dujų) tiekimo ir tranzito į Lietuvą įgyvendinimo nuo 2010 m. sausio 1 d. ir tolimesnio plėtojimo.

 

2. Parengti ir įgyvendinti Lietuvos elektros vartotojų informavimą dėl elektros energijos tiekėjo pasirinkimo sąlygų; įgyvendinti tiekėjų pakeitimo vartotojams skirtas ir draugiškas priemones; paskleisti visuomenei prieinamą informaciją apie kuriamos laisvos elektros energijos rinkos privalumus vartotojams, lyginant su šiuo metu susiklosčiusią Lietuvos Respublikoje.

 

Komentarai

Log in or create a user account to comment.