Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

2009 12 02 "30 % kalėdinių lempučių kelia didelį pavojų namų saugai"

2009 12 02 "30 % kalėdinių lempučių kelia didelį pavojų namų saugai"

Paskelbtoje Europos Komisijos ataskaitoje nurodyta, kad 30 % kalėdinių lempučių kelia akivaizdų ir tiesioginį gaisro ir elektros smūgio pavojų. Ataskaitoje pateiktos bendro rinkos priežiūros projekto, kuriame dalyvavo 5 valstybių narių (Slovakijos, Slovėnijos, Nyderlandų, Vengrijos ir Vokietijos) valdžios institucijos ir Europos Komisija, išvados. Nuo 2007 m. lapkričio iki 2009 m. gegužės skirtingu metu patikrintos 196 atsitiktinai parinktos įvairių kainų apšvietimo girliandos. Patikrinta, ar šie gaminiai atitinka daugiau nei 20 administracinių ir techninių reikalavimų. Daugelio apšvietimo girliandų bandymų rezultatai neatitiko keleto reikalavimų.

girliandos

2009 m. gruodžio 2 d., Briuselis

Šiandien paskelbtoje Europos Komisijos ataskaitoje nurodyta, kad 30 % kalėdinių lempučių kelia akivaizdų ir tiesioginį gaisro ir elektros smūgio pavojų. Ataskaitoje pateiktos bendro rinkos priežiūros projekto, kuriame dalyvavo 5 valstybių narių (Slovakijos, Slovėnijos, Nyderlandų, Vengrijos ir Vokietijos) valdžios institucijos ir Europos Komisija, išvados. Nuo 2007 m. lapkričio iki 2009 m. gegužės skirtingu metu patikrintos 196 atsitiktinai parinktos įvairių kainų apšvietimo girliandos. Patikrinta, ar šie gaminiai atitinka daugiau nei 20 administracinių ir techninių reikalavimų. Daugelio apšvietimo girliandų bandymų rezultatai neatitiko keleto reikalavimų.

 

Komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Jei Kalėdoms ketiname įžiebti lemputes, vartotojai turi būti tikri, kad jos atitinka saugos reikalavimus. Rinkdamiesi kalėdines prekes vartotojai pageidauja įsigyti gaminius, kurių vertė atitinka kainą, tačiau jie turi būti saugūs. Šios ataskaitos rezultatai priminė svarbią problemą. Nacionalinės valdžios institucijos ir pramonė dės dvigubai didesnes pastangas, kad ištaisytų spragas ir trūkumus, dėl kurių prastos kokybės gaminiai patenka į parduotuves ir namus. Tačiau vartotojai taip pat turi prisidėti prie pavojaus saugai mažinimo. Taigi, reikia būti budriems, aktyviems ir prisiminti, kad Kalėdos gali būti saugios ir linksmos visiems.“

 

Pagrindiniai rezultatai

 

Rimtos neatitikties reikalavimams problemos, dėl kurių padidėja elektros smūgio ar gaisro (kai kuriais atvejais abiejų) pavojus, nustatytos 30,4 % tirtų apšvietimo girliandų. Apskritai, rimtos neatitikties problemos reiškia neatitiktį saugos reikalavimams, susijusiems su kištukų, laidų tvirtiklių, laidų, izoliacijos ir apsaugos nuo elektros smūgio įrangos konstrukcija. Mažesnės neatitikties problemos, t. y. trūkumai, dėl kurių vartotojai su saugos problemomis susiduria ne iš karto, nustatytos dar 40 % tirtų apšvietimo girliandų. Tai susiję su tam tikru ženklinimu, instrukcijomis ar administraciniais trūkumais.

 

Nustatyti trys pagrindiniai pažeidimai:

 

 • 1. 25 % apšvietimo girliandų laidų tvirtikliai neatitiko saugos reikalavimų. Dėl netinkamų laidų tvirtiklių elektros laidai gali atsilaisvinti ir sukelti didelį elektros smūgio pavojų (rimta neatitikties problema).

   

 • 2. 23 % apšvietimo girliandų neatitiko laidų sujungimo reikalavimo. Tai reiškia, kad atsižvelgiant į elektros srovės stiprį laidai yra netinkami, todėl padidėja perkaitimo ir gaisro pavojus (rimta neatitikties problema).

   

 • 3. 28 % apšvietimo girliandų neatitiko laidų saugos reikalavimų. Tai reiškia, kad izoliacija ir girliandos konstrukcija buvo tokios, kad kilo elektros smūgio pavojus (rimta neatitikties problema).

   

 

Be to:

 

 • Taip pat dažnai (nors ir ne visada) nesilaikoma kitų techninių reikalavimų, pavyzdžiui, kyla esminių mechaninių problemų, kurioms esant galima susižaloti nuo aštrių dalių.

   

 • Beveik 15 % gaminių neturėjo privalomų techninių žymų. Maža to – 41 % gaminių neturėjo įspėjimo apie pavojų, o beveik 35 % gaminių pateikti be tinkamų instrukcijų vartotojui.

   

 • Apšvietimo girliandos dažnai neatitinka daugiau nei vieno saugos reikalavimo. Kai kurios apšvietimo girliandos neatitiko beveik visų techninių reikalavimų, daugelis neatitiko 4–7 reikalavimų.

   

 • Neatitikties lygis valstybėse narėse skyrėsi. 95,7 % Vengrijoje tikrintų girliandų kėlė rimtą pavojų vartotojams, bet tik 56 % Nyderlanduose tikrintų girliandų neatitiko vieno kurio reikalavimo. Taip yra todėl, kad Nyderlanduose 8 metus atliekama apšvietimo girliandų rinkos priežiūra ir dėl šių pastangų rinkai skirtų pavojingų gaminių skaičius sumažėjo perpus. (Žr. informacinį pranešimą MEMO/09/532)

   

 • Dėl pavojingų gaminių kilmės iš 196 atrinktų apšvietimo girliandų maždaug 41 % pavojingų gaminių buvo Kinijos kilmės.

   

 

Tolesni veiksmai

 

Atsižvelgiant į labai didelį institucijų nustatytą neatitikties lygį, valdžios institucijos nustatė labai daug neatitikčių reikalavimams, todėl viešos priežiūros ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo veiksmams, kurie konkrečiai susiję su apšvietimo girliandomis, ir toliau bus teikiama pirmenybė vykdant koordinuotą veiklą su kiek įmanoma daugiau valstybių narių. Pramonė taip pat turės sugriežtinti kontrolę. Vadovaujantis ES teisės aktais, teisinė atsakomybė už rinkai teikiamų gaminių saugą tenka gamintojams, platintojams, mažmenininkams ir importuotojams.

 

Patarimai vartotojams

 

Vartotojai turi būti budrūs ir siekdami sumažinti riziką turi imtis pagrindinių atsargumo priemonių. Gamintojams ir mažmenininkams daromas didelis spaudimas gaminti kuo pigesnes kalėdines lemputes, nes vartotojai dažnai nenori brangiai mokėti už laikinus papuošalus. Dėl šios priežasties saugos standartai dažnai pažeidžiami.

 

 • Kalėdines lemputes patariama pirkti iš patikimų platintojų, kurie gali užtikrinti pagrindinių saugos standartų laikymąsi.

   

 • Išvykus iš namų arba einant miegoti naktį kalėdines lemputes visuomet reikėtų išjungti.

   

 • Jei įtariama, kad naujos girliandos arba jau naudotos girliandos gali kelti su elektra susijusių ar mechaninių problemų, patariama nerizikuoti. Tokių lempučių reikėtų nebenaudoti, jas grąžinti į parduotuvę ir pateikti skundą.

   

 

Daugiau informacijos pateikta http://ec.europa.eu/consumers/pro/index_en.htm