Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

2009 12 14 Akademinė bendruomenė, verslas ir valstybė siekia bendrų tikslų

Praėjusį penktadienį Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas dalyvavo Nacionalinėje dailės galerijoje vykusioje konferencijoje „Partnerystė - bendra mūsų ateitis". Jos metu ministerijos vadovas kartu su partneriais pasirašė šiemet vykusio III-ojo Lietuvos urbanistinio forumo rezoliuciją.

Praėjusį penktadienį Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas dalyvavo Nacionalinėje dailės galerijoje vykusioje konferencijoje „Partnerystė - bendra mūsų ateitis". Jos metu ministerijos vadovas kartu su partneriais pasirašė šiemet vykusio III-ojo Lietuvos urbanistinio forumo rezoliuciją.

Joje teigiama, kad erdvinės sistemos valdymo ir urbanistinių sprendimų poveikis gyvenimo kokybei ir aplinkos grožiui yra esminis, kad neintegruoto planavimo praktika ir teisinės bazės trukdžiai stabdo kvartalinį būsto modernizavimą, savivaldybių socialinio būsto plėtrą, skatina paveldėtų urbanizuotų struktūrų padrikumą, didina socialinės infrastruktūros trūkumą, eksploatavimo kaštus.

Rezoliuciją pasirašę partneriai įsipareigojo skatinti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą, tobulinti teisinę teritorijų planavimo bazę, stiprinti už erdvinį planavimą, architektūrą ir statybą atsakingų specialistų padalinius, gerinti visuomenės švietimą bei siekti kitų visuomenei, valstybei ir verslui svarbių tikslų.

Rezoliuciją pasirašė ministras G. Kazlauskas, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Robertas Dargis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius Romualdas Ginevičius, Kauno technologijos universiteto rektorius Raimundas Šiaučiūnas, Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas Gintautas Blažiūnas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Adakras Šeštakauskas, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininkas Algirdas Vapšys bei Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos valdybos pirmininkas Jonas Mulevičius.

Iškart po pasirašymo kalbėjęs ministras G. Kazlauskas priminė, jog Aplinkos ministerija parengė ir Vyriausybei jau pateikė naujo Teritorijų planavimo įstatymo koncepcijos projektą. Ministerijos tikslas - iki Seimo pavasario sesijos pateikti parengtą paties įstatymo projektą.

"Įsigaliojus šiam įstatymui bus optimizuotas teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesas. Bus sudarytos palankesnės sąlygos darniai plėtrai, sumažės lėšų ir laiko poreikis teritorijų planavimo dokumentams rengti. Įteisinus vieno langelio principą ir supaprastinus biurokratines procedūras, sumažės sąlygos korupcijai", - tvirtino G. Kazlauskas.

Be to, pasak ministro, bus sukurta aiški, hierarchizuota teritorijų planavimo dokumentų sistema. Ji paskatins investicijas, užkirs kelią neteisėtoms statyboms, atskirų teritorijų planavimo dokumentų skirtingam aiškinimui ir taikymui. Planavimą, pagrįstą procedūrų vykdymu, pakeis aplinkos ir gyvenimo kokybę užtikrinantis planavimas. Bus atsisakyta perteklinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo, poveikio aplinkai vertinimo procedūrų dubliavimo.

Ministras taip pat pasidžiaugė, jog Urbanistinis forumas, kurį jau trejus metus rengia Aplinkos ministerija, išaugo ir įgyja vis didesnį svorį. To įrodymas - naujasis forumo partneris, Kauno technologijos universitetas - bei pasiūlymas kitąmet rengti forumą Kaune.

"Manau, renginio vieta gali būti ir Kaunas, ir Klaipėda, ir Šiauliai ar kitas miestas. Svarbiausia, kad forumo idėjos apimtų visą šalį. Mūsų visų noras ir siekis paprastas: kad apie tai sužinotų kuo didesnė visuomenės dalis", - pabrėžė G. Kazlauskas.

Konferencijoje, kurią surengė Darnios plėtros akademija, netrūko įdomių pranešimų, kuriuos skaitė R. Dargis, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius, profesorius Rimantas Rudzkis ir kiti.