Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

2010 01 29 Dėl BIUROKRATINIŲ TRUKDYMŲ naudotis pigiausiu be tarpininkų karštu vandeniu apsirūpinimo būdu

2010 01 29 Dėl BIUROKRATINIŲ TRUKDYMŲ naudotis  pigiausiu be tarpininkų karštu vandeniu apsirūpinimo būdu

 

Viešas kreipimasis į LR Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę, LR Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių ir Kauno merą Andrių Kupčinską.

Lietuvos Sajudzio Kauno skyriaus Pilieciu komitetas dirba pagal

Viešas K R E I P I M A S I S

 

į

 

LR Seimo pirmininkę IRENĄ DEGUTIENĘ,

 

LR Ministrą pirmininką ANDRIŲ KUBILIŲ,

 

Kauno merą ANDRIŲ KUPČINSKĄ

 

2010-01-21

 

Dėl BIUROKRATINIŲ TRUKDYMŲ naudotis

 

pigiausiu be tarpininkų karštu vandeniu apsirūpinimo būdu

 

 

 

Karštą vandenį (KV) ruošiant daugiabučio šilumos punkte įrengtame šilumokaityje, dalyvauja du lygiaverčiai partneriai – Šilumos ir Geriamojo vandens tiekėjai, su kuriais vartotojai atsiskaito tiesiogiai - perka šilumą KV ruošti iš Šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį KV ruošti iš Geriamojo vandens tiekėjo (TKVA būdas).

 

Minėtu TKVA būdu nuo seniai ir iki dabar naudojasi Kauno žmonės. Tai „pats pigiausias, nes nėra tarpininko“ KV apsirūpinimo būdas, ką, oficialiu 2009-03-12 raštu, pripažino ir Energetikos ministras Arvydas Sekmokas

 

Tęsiant Lietuvoje populiarias tarpininkavimo (perpardavinėjimo) tradicijas, vykdoma kova ir prieš pigiausią be tarpininkų TKVA būdą. Tam naudojami Šilumos ūkio įstatyme palikti neapibrėžtumai ir populistiniai, KV vartotojus sąmoningai klaidinantys pažadai: „nutraukti nepagrįstai didelių KV kainų pasiutpolkę“, KV „protingą“ kainą, mažesnį „gyvatuko“ mokestį ir t.t.

 

Tokios kovos vėliavnešys – VKEK komisija (Kainų komisija), kurios iniciatyva LR Seimas 2009-05-12 priėmė Įstatymo 15 str. 2 dalies pakeitimą.

 

Todėl tūkstančiai kauniečių turi atlikti biurokratines procedūras – „pasirinkti KV tiekėją arba KV apsirūpinimo būdą“. Neatlikus tokio „pasirinkimo“, KV tiekėju skelbiama „Kauno energija“, kuri KV netiekia ir netieks, tik perpardavinės iš „Kauno vandenų“ nupirktą, KV ruošimui reikalingą geriamą vandenį, už pardavimo užmokestį išrašinės KV sąskaitas, už KV skaitiklių aptarnavimo mokestį kurs KV „vagių“ gaudymo struktūras, kurių smogiamajam būriui „Kauno energija“ numatė 400 žmonių komandą. Siekiant suklaidinti KV vartotojus, ši biurokratinė „puota“ pateikiama, kaip, esą, „sąžiningų“ vartotojų gynimas nuo „KV vagių“.

 

PAREIŠKIAME, kad:

  • Vartotojai, sutikdami, jog jų namo šilumos punkte būtų įrengtas KV šilumokaitis, jau yra pasirinkę KV apsirūpinimo būdą be KV tiekėjo;

     

  • KV temperatūros palaikymui („gyvatukui“) sunaudotos šilumos svyravimas - nevienalaikio sunaudoto vandens fiksavimo bei apskaitos netikslumo problema, kurios nepanaikins ir brangiai kainuojantis skaitiklių „tikrintojų būrys“;

     

  • Laikome ekonomiškai nepagrįsta (absurdiška) situacija, kai butuose greta stovinčius du vandens skaitiklius prižiūrės dvi, tos pačios Savivaldybės valdomos, organizacijos („Kauno energija“ ir „Kauno vandenys“), kurioms mokėsime du atskirus ir skirtingus skaitiklių aptarnavimo mokesčius.

     

REIKALAUJAME, kad:

 

I. Būtų atšauktas Šilumos ūkio įstatymo 15 str.2dalies. pakeitimas, dėl kurio trečdalis Lietuvos KV vartotojų, tarp kurių virš 100 tūkstančių kauniečių, turi atlikti formalias biurokratines „pasirinkimo“ procedūras;

 

II. Kauno savivaldybė priimtų sprendimus, reglamentuojančius Geriamojo vandens tiekėjo teises ir pareigas (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 289.3 p), atsiskaitant su daugiabučio gyventojais už sunaudotą geriamąjį vandenį (tame tarpe ir KV ruošimui), bei vykdant numatytą, visų daugiabutyje įrengtų, vandens skaitiklių aptarnavimo veiklą.

 

 

 

Pasirašė:

 

7 Kauno NVO atstovai:

 

Daiva Valentaitė, Pilietinės bendruomenės centras „Dainava“

 

Ramūnas Navickas, Kauno bendruomenių centrų asociacija

 

Zita Ivoškaitė, Šilainių bendruomenės centras

 

Danutė Macenkaitė, Dainavos bendruomenės centras „Draugystė“

 

Viktoras Morozovas, Jungtinis demokratinis judėjimas

 

Audronė Didžgalvienė, Asociacija „Žaliasis ąžuolynas“

 

Rūta Zabielienė, Bendruomenės centras „Nemuno krantai“

 

 

 

25 DNS bendrijų atstovai:

 

Romualdas Ziutelis, Apolonija Laukevičienė, Irena Vazgienė, Vera Jucėnienė, Ana Bakė, Nijolė Gorėnienė, Valentinas Dulinskas, Elena Markevičienė, Rimantas Simanavičius, Laima Didžpetrienė, Virgina Zakarauskienė, Stefa Naujokienė, Gediminas Kriaučiūnas, Stasė Kliučienė, Saulius Stulginskis, Kazys Kuras, Julius Masiliūnas, Petras Matonis, Darius Kostrauskas, Juozas Zujus, Janina Stasiukaitytė, Egidijus Baltaduonis, Aušra Sapiegienė, Marija Bindokaitė, Eugenijus Sabeckis.

 

 

 

 

 

I N F O R M U O J A M E

 

Kauno Pilietinės bendruomenės centras „Dainava“

 

2010 m. vasario 4 d. 15 val. “Atžalyno” vidurinėje mokykloje (Partizanų 46) rengia susitikimą su LR Seimo, Vyriausybės, Kainų komisijos, Energetikos bei Aplinkos ministerijų ir Kauno savivaldybės atstovais “Dėl biurokratinių trukdymų naudotis pigiausiu be tarpininkų Karštu vandeniu apsirūpinimo būdu”. Kviečiame DNS bendrijų pirmininkus, daugiabučių administratorius, NVO atstovus ir visus norinčius susipažinti su esama teisine situacija Karšto vandens tiekimo reglamentavime.

 


Komentarai

Log in or create a user account to comment.