Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

2010 05 15 Ūkio ministrui nerūpi vartotojų, pensininkų, kultūros darbuotojų ir kitų neturtingųjų interesai

2010 05 15 Ūkio ministrui nerūpi vartotojų, pensininkų, kultūros darbuotojų ir kitų neturtingųjų interesai

LR Vyriausybė turi patvirtinti 9 kandidatus į Europos Sąjungos ekonominių ir socialinių reikalų komitetą, kurie nuo spalio mėnesio pradėtų dirbti šiame komitete, t.y. atstovautų organizacijų, kurias jie atstovauja, interesams.

Šiame komitete dirba, t.y. teikia bendrus pasiūlymus Europos Komisijai, Europos Tarybai bei Europos Parlamentui, 433 įvairių nevyriausybinių organizacijų iš visos Europos Sąjungos – darbuotojų, darbdavių, vartotojų, ūkininkų, kultūros, pagyvenusių žmonių, jaunimo ir kitų grupių, atstovai.

Lietuvoje vyriausybės programoje yra numatyta sukurti panašią instituciją, kurioje kartu dirbtų socialiniai-pilietiniai partneriai ir priimtų nuomones dėl įvairiausių teisės aktų.Į šias nuomones turėtų atsižvelgti tiek Seimas, tiek ir Vyriausybė, tačiau tokios institucijos įstatymo rengimas jau du metai kaip yra įstrigęs, nes Vyriausybė, bent jau iki kitų rinkimų, nesuinteresuota atsižvelgti į pilietinės visuomenės nuomonę ir skirti lėšų tokios pilietinės institucijos, savotiško nevyriausybinių organizacijų parlamento veikimui.

Vyriausybei patogiau trukdyti ir nepadėti socialiniams-pilietiniams partneriams bendrai dirbti ir tuo pačiu didinti visuomenės įtaką teisėkūrai bei valstybės valdymui. Patogiau pačiai Vyriausybei „spręsti bei egzaminuoti“ nepavaldžių jai nevyriausybinių organizacijų atstovus.

Todėl LR Vyriausybė 2010 m. kovo 24 d. Nr. 326 patvirtino Nutarimą “DĖL Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Atsakinga institucija paskirta LR Ūkio ministerija. Pastaroji beveik nesikonsultavusi su vartotojų bei kitų interesų organizacijomis, priėmė kandidatų į Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetą tvarkos aprašą, kuriame viešąjį visuomenės interesą ginančioms organizacijoms pritaikė verslo organizacijoms, kurių nariai yra pelno siekiančios įmonės ir kurios moka narystės mokesčius, kriterijus.

Taigi, jei organizacija, kurios nariai savanoriškais pagrindais dirba visuomenės labui ir pasiekė svarių rezultatų, bet nerenka nario mokesčio bei turi mažai darbuotojų (arba visai neturi) bei nepristatė Ūkio ministerijai pažymos, kad organizacijos veikla yra teisėta bei jos skiriamas atstovas nėra teisiamas, nes negalėjo skirti pinigų įsigyti pažymoms, tokių organizacijų atstovaujamų interesų, Ūkio ministerijos nuomone, nereikia atstovauti ir Europos Sąjungoje.

Grupė nevyriausybinių organizacijų – Nacionalinė vartotojų konfederacija, Lietuvos pensininkų sąjunga “Bočiai”, Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, Lietuvos kultūros kongresas ir Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija pateikė Ūkio ministerijai siūlymą dėl savo atstovo, tačiau kai kurios organizacijos, kurios nenusipirko pažymos iš valstybinės intitucijos apie neteistumą, Ūkio ministerijos buvo išbrauktos iš organizacijų, galinčių teikti savo atstovą, sąrašo. Tokiu būdu Ūkio ministerija “atsikratė” kultūros, pensininkų, ir pačių vartotojų interesų atstovų.

Ar tokią pačią, tai yra nekokia nuomonę apie vartotojų teises, kultūrą bei pensininkus turi ir visa Vyriausybė, pamatysime netrukus, jau gegužės 26dieną, kai Vyrausybė spręs ar patvirtinti Ūkio miniterijos “išrinktus” atstovus. Verslo grupėje (3 verslo atstovai) “nugalėtojais” tapo atstovai, atstovaujantys turtingiausias verslo organizacijas ir ginančias stambiojo, tame tarpe ir oligarchinio verslo, bankų interesams (smulkaus ir vidutinio verslo atstovams vieta nebuvo skirta).

Profesinių organizacijų (3 atstovai) įvertinimas balais visiškai nesuprantamas, todėl tik pats ministras gali paaiškinti pagal kokią “skaidrią” sistemą “vieningu sutarimu” buvo priimti visiškai nesuprantami sprendimai.

Kitų interesų (trečiąjam sektoriui) grupėje Vyriausybei bus siūloma patvirtinti ūkininkų bei žemdirbių, jaunimo ir mokslininkų atstovus. Kiti visuomenės interesai greičiausiai nebus atstovaujami.

Lietuvos trečiąjam sektoriui skirtos tik trys vietos, o interesų grupių yra labai daug, todėl Vyriausybė turėtų skatinti, kad kelių interesų grupės siūlytų bendrą atstovą, dėja, LR Ūkio ministerija nuėjo lengviausiu keliu: paskyrė atstovus, siūlytus “turtingiausių”organizacijų.

Taigi, jei neturi pinigų, tai ir tavo interesų ginti nereikia ne tik Europos Sąjungoje, bet ir pačioje Lietuvoje. Tokia yra Ūkio ministro nuomonė, ir tokia yra vartotojų, kultūros, pensininkų ir visų gyventojų, kurie nėra turtingi padėtis Lietuvoje.