Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

2011 05 10 "Pritariame siūlymui deleguoti savivaldybėms vartotojų teisių gynimą"

Nacionalinė vartotojų konfederacija, įvertinusi teisės aktų, ginančių vartotojų teises, nuostatas bei atlikusi apklausą daugumos savivaldybių specialistų, teikiančių pirminę teisinę pagalbą, konstatuoja šias problemas, kurioms esant vartotojų teisės savivaldybėse praktiškai neginamos:

DĖL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO NR.XIP-1140

 

  1. Vartotojų skundų gaunama labai mažai, nes savivaldybės neturi priemonių, kaip išspręsti vartotojo skundą.
  2. 2005 m. liepos 8 d. TM ministro įsakymu Nr. 1R-217 „Savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitų rengimo ir pateikimo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos taisyklių klasifikatoriuje nėra atskirai išskirtos vartotojų teisės, todėl vartotojų skundai nėra įvertinami.
  3. Savivaldybės persiunčia skundus kitoms valstybinėms vartotojų institucijoms, tačiau labai maža dalis jų (kai kurios savivaldybės negavo nei vieno teigiamo vartotojui atsakymo) būna vartotojų naudai. Vartotojai sugaišta daug laiko neigiamo atsakymo gavimui, nes dažnai jų skundus nagrinėja, persiųsdamos viena kitai, kelios institucijos (Savivaldybė, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Nemaisto produktų inspekcija, Valstybinė energetikos inspekcija, Valstybinis turizmo departamentas ir t.t.). Taigi, Garantuojamos teisinės pagalbos sistema silpnina vartotojų pasitikėjimą valstybės institucijomis.
  4. Dauguma vartotojų skundų yra dėl įmonių, glaudžiai susijusių su savivaldybėmis, veiklos. Tačiau ir komunalinio sektoriaus srityje savivaldybės teikia pirminę teisinę pagalbą vartotojams. Teikdama šią pagalbą savivaldybė negali būti nešališka, nes ji labiau susaistyta pvz. Administruojančių įmonių finansiniais rezultatais, nei vartotojų interesais, todėl savivaldybėse vartotojų – daugiabučių namų gyventojų skundais dėl administratorių veiklos “užsiima” komunalinių paslaugų skyriai.
  5. Antrinė teisinė pagalba vartotojai beveik nesinaudoja. Pvz. Vilniaus antrinės teisinės pagalbos tarnyba tyrė vieną vartotojo skundą per 6 metus (dėl batų).

 

Taigi, konstatuojame, kad pirminė ir antrinė teisinė pagalba yra nepritaikyta realiai ginti vartotojų teises.

Pritariame jūsų komiteto siūlymui, ir savivaldybių teisininkai taip pat pritaria, kad reikėtų papildyti Vietos savivaldos įstatymą nuostata, kad savivaldybė dalyvautų vartotojų teisių apsaugoje ir gynime, vykdydamos valstybės joms perduotą funkciją.

Viceprezidentė Alvita Armanavičienė