Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

2015 06 12 d. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija LR Seime suorganizavo konferenciją - „Vartotojų apsauga. Kaip efektyvinsime šį darbą?“

Renginio tikslas:

Pristatyti visuomenei vartotojų valstybinių institucijų veiklą ginant viešąjį vartotojų interesą. Pasikeisti nuomonėmis apie tai, kas kliudo siekti pažangos šioje srityje ir pasiūlyti sprendimus.