Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Buvusi teroristų įkaitė ragina kurti kitokią visuomenę

Turbūt, daugelis iš jūsų suvokė, kad pasaulinė finansų krizė smogė globalizacijai. Nežabotas pasaulio galingųjų pinigų troškimas purto Amerikos finansų sistemą, mažųjų šalių, tokių kaip Islandija, finansinės sistemos jau bankrutuoja. Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Žmonės pasaulyje atsipeikėja ir atsisuka į kitas vertybes.

Europos Parlamento plenariniame posėdyje Briuselyje emocingą kalbą pasakė Íngrid Betancourt – žinoma Kolumbijos politikė, neseniai išlaisvinta iš sukilėlių nelaisvės, kurioje ji praleido šešerius su puse metų. Betancourt pažymėjo, jog Parlamente pasakyti žodžiai kartais būna stipresni už ginklus. Í. Betancourt teigė, jog pagrobėjų elgesį nulėmė iškreiptos mūsų visuomenės vertybės – pirmiausia materializmas. Prelegentė kalbėjo: „Vartojimo visuomenė, kurioje gyvename, nepadaro mūsų laimingų. Savižudybių skaičius, narkotikų vartojimo lygis, socialiniai neramumai yra paplitusios pasaulio problemos. Mūsų planetos šilimas ir virtinė gamtos kataklizmų mums primena, kad pati Žemė taip pat serga dėl mūsų neatsakingumo ir egoizmo." Pasak Í. Betancourt, jos pagrobėjai nebūtų įtraukti į teroristinę veiklą, „jei mūsų visuomenės vertybės nebūtų apverstos aukštyn kojomis, o siekis ką nors turėti nebūtų laikomas svarbiausiu gyvenime".

Í. Betancourt tęsė: „Mūsų visuomenė pagimdo partizanus Kolumbijoje, fanatikus Irake, teroristus Afganistane, ekstremistus Irane. Mūsų visuomenė daužo žmonių sielas ir juos atstumia kaip sistemos atliekas: imigrantus, kurių nenorime, bedarbius, kurie mums trukdo, narkomanus, karo vaikus, varguolius, ligonius – visus, kuriems nėra vietos pasaulyje. Ar turime teisę toliau kurti visuomenę, kurioje daugumai nėra vietos? Ar galime kurti tokią gerovę, kuri daro kitus nelaimingus? Galbūt verta tą maistą, kurio tonas išmetame, padalinti šalyse, kurios patiria badą?"

Savo emocingoje kalboje, kupinoje pavyzdžių iš savo ir šeimos gyvenimo, EP viešnia ragino kurti kitokią visuomenę, kurioje „kiekvienas rastų savo vietą mūsų planetoje, jausdamasis pasaulio pilietis". Pasak Í. Betancourt, žmogaus teisių gynimo pagrindas turi būti dvasingumas, principai ir vertybės, kurios leistų „pripažinti kitiems teisę trokšti to, ko trokštame mes". Prelegentė pridūrė, jog tik dialogu įmanoma pažaboti karus pasaulyje, nes „nėra nieko stipresnio negu žodis", leidžiantis kurti naują – meilės civilizaciją.