Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Dėl piktnaudžiavimų „biokuro“ sąvoka

Dėl piktnaudžiavimų „biokuro“ sąvoka

biokuras

Mums tenka dalyvauti, nagrinėjant savivaldybėse nustatomų šilumos kainų pagrįstumą. Jau ne kartą susiduriame su šilumos tiekimo įmonių piktnaudžiavimais bendrine „biokuro“ sąvoka. Mus stebina, kad VKEKK tokius pažeidimus iki šiol toleruoja.

2013 06 27 Nr.VF 06/5

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai


Dėl piktnaudžiavimų „biokuro“ sąvoka

Mums tenka dalyvauti, nagrinėjant savivaldybėse nustatomų šilumos kainų pagrįstumą. Jau ne kartą susiduriame su šilumos tiekimo įmonių piktnaudžiavimais bendrine „biokuro“ sąvoka. Mus stebina, kad VKEKK tokius pažeidimus iki šiol toleruoja.

Įmonė perka konkrečią biokuro rūšį, dažniausiai skiedras (čipsus), tačiau pirkimo dokumentuose kvalifikuoja kaip biokurą. Biokuras yra bendrinė kategorija, apimanti grupę konkrečių rūšių: skiedras, granules, malkinę medieną, pjuvenas, drožles, biodujas, šiaudus ir kt. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 str. 10 dalyje biokuras apibrėžiamas kaip „iš biomasės pagaminti degieji dujiniai, skystieji ir kietieji produktai, naudojami energijai gaminti“. Kadangi atskirų biokuro rūšių energetinės savybės ir kainos smarkiai skiriasi, būtina kalbėti apie konkrečias biokuro rūšis ir tuo labiau nurodyti pirkimo dokumentuose.

Šilumos kainų nustatymo metodikos (patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96) 118.4 punktas nustato, kad „ ... ataskaitinio laikotarpio suvartoto kuro pirkimo kainos ribojamos vidutinėmis atitinkamos kuro rūšies (išskyrus gamtines dujas) kuro įsigijimo laikotarpio rinkos kainomis“. Atkreiptinas dėmesys, kad metodikoje kalbama apie „kuro rūšį“. Tuo tarpu naudodamasi neskaidria, bendrine „biokuro“ sąvoka, įmonė šilumos kainos skaičiavimuose taiko apribojimą, lygų vidutinei biokuro kainai, kuri yra ženkliai didesnė už vidutinę skiedrų kainą. Taip išvengiama skiedroms taikomo apribojimo ir leidžia įmonei piktnaudžiauti - pirkti skiedras iš vienintelio šaltinio. Mūsų atveju UAB „Prienų energija“, Trakų padalinys taip perka skiedras iš giminingos įmonės UAB „Energovia“ užaukštintomis kainomis.

Dėl šių piktnaudžiavimų kenčia šilumos vartotojai. Trakų rajono šilumos vartotojai dėl tokio neskaidrumo permoka šilumos tiekėjui po 100-150 tūkst. Lt kasmet.

Prašome Jūsų:

1) Nustatyti reikalavimą įmonėms pirkimo dokumentuose aiškiai ir skaidriai kvalifikuoti perkamo kuro rūšį, dėl kurios nebereikėtų diskutuoti. Tuo atveju, kai įmonė pirkimo dokumentuose nurodo bendrinę sąvoką „biokuras“, leisti savivaldybės sprendimu taikyti konkrečią biokuro rūšį, kuri yra naudingiausia šilumos vartotojams.

2) Šilumos kainodaroje, kurioje reikalingi konkretūs ir nedviprasmiški skaičiavimai, nepripažinti tokios kuro rūšies kaip „biokuras“.

3) Iš VKEKK tinklalapio (http://www.regula.lt/lt/siluma/kuro-ir-silumos-kainos/kuro.php) pašalinti vidutinę biokuro kainą, kadangi tai yra neskaidrus ir beprasmis įvairių biokuro rūšių kainų svertinis vidurkis visoje šalyje, neduodantis jokios naudos, nevartotinas skaičiavinuose ir tik sukuriantis prielaidas piktnaudžiavimams.

Tikimės Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo šilumos vartotojų labui.

Pagarbiai,

Prezidentė Alvita Armanavičienė

Ekspertas Rimantas Zabarauskas

Parsisiųsti dokumentą galite čia