Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Dėl visuomenės apsaugojimo nuo tabako dūmų

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos pozicija

Pritardami rūkymo ribojimui norime atkreipti dėmesį į tai, kad dabartinis Tabako kontrolės įstatymas neapsaugo visuomenės nuo tabako dūmų. Prieš rūkymo ribojimą ne kartą pasisakė asociacijos, finansuojamos tabako pramonės atstovų. Matyt jų veikla davė rezultatų.

Visuomenė nuteikiama prieš rūkymo ribojimą
Televizijos ir radijo laidose bei kitose žiniasklaidos priemonėse ne kartą pasisakė „Viešbučių ir restoranų asociacijos“, „Laisvosios rinkos instituto“, „Tabako pardavėjų ir gamintojų asociacijos“ atstovai. Jie dezinformuoja visuomenę apie rūkymo draudimo ekonominę žalą. Visų jų veiklą finansuoja tabako gamintojai bei pardavėjai. Jie nuteikia visuomenę prieš rūkymo ribojimą. Manome, kad tokia veikla turėtų būti draudžiama, prilyginama tabako reklamai.

Įėjimai į patalpas
Dabar rūkoma daugelio kavinių tarpduriuose, todėl neįkvėpus tabako dūmų neįmanoma patekti į kavinę. Panaši situacija prie įėjimų į prekybos centrus. Dūmus priversti uostyti praeinantys, tame tarpe vaikai.

Būreliai rūkorių gatvėse prie kavinių prisideda prie tabako gamintojų kuriamos nuomonės, kad rūkymas yra įprastas reiškinys bei trukdo negatyvaus rūkymo įvaizdžio kūrimui.

Siūlome spręsti šią problemą uždraudžiant rūkyti arčiau kaip 30 metrų nuo įėjimų į bendro naudojimo patalpas.

Rūkantys šalia pastatų
Dūmai nuo rūkančių kavinių kiemuose ir balkonuose dažnai patenka į aukščiau esančių butų langus.

Todėl siūlome uždrausti rūkyti arčiau kaip 15 metrų nuo pastatų sienų su langais.

Patalpos rūkymui
Turėtų būti atsižvelgta ir į sergančių priklausomybe nuo tabako interesus.

Todėl siūlome leisti kavinėse ir kitur įrengti patalpas išimtinai rūkymui, įrengiant jas taip, kad joje nesilankantys nejaustų tabako dūmų kvapo iš jų bei nematytų rūkančiųjų. Šiose patalpose neturėtų būti valgoma, geriama bei pramogaujama.

Atviros kavinių patalpos
Atvirų kavinių lankytojai priversti uostyti tabako dūmus nuo gretimų stalelių.

Todėl siūlome uždrausti rūkyti atvirose kavinėse.

Rūkymo viešose vietose draudimas
Pastebėta atvejų, kai rūkoma netgi vaikų žaidimo aikštelėse parkuose.

Būtų galima priimti įstatymą, kuris uždraustų bet kokį rūkymą viešose vietose.

Tai turėtų kelis efektus:

  • apsaugotų kitus nuo dūmų
  • paskatintų rūkorius nustoti rūkyti
  • daugelis vaikų nematytų rūkančių suaugusiųjų


Priėmus tokį įstatymą turėtų būti įrengtos vietos rūkymui mieste, pavyzdžiui, atskiros patalpos mieto tualetuose.

Rūkymo automobiliuose draudimas
Civilizuotos šalys palaipsniui įveda draudimą rūkyti automobiliuose. Manome, kad ir Lietuvoje laikas pradėti diskusijas apie tokį draudimą.