Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Esminės Daugiabučių administravimo problemos kauniečių akimis

Turime labai ryškų sovietinių laikų palikimą – apgailėtinoje būklėje esančius senos statybos daugiabučius ir juose gyvenančius skirtingo mąstymo bei finansinių galimybių buvusių „valdiškų“ butų savininkus, iki šiol nesuvokiančius, kad jie yra ir viso daugiabučio bendrasavininkiai. Todėl nenuostabu, kad tokiuose daugiabučiuose bendrijos kuriasi sunkiai.

Valstybinės institucijos, siekdamos paskatinti Bendrijų kūrimąsi, ėmėsi priemonių:

 1. Bendrijų finansinio rėmimo:
  • Jau prieš eilę metų Bendrijos galėjo naudotis įvairiomis programomis daliniam daugiabučių atnaujinimui;
  • Savivaldybėse įkurti Bendrijų rėmimo fondai;
  • 2004 metais paskelbta Valstybės remiama daugiabučių modernizavimo programa, kuria galėjo naudotis tik Bendrijos;
 2. Sukūrė tokį Administravimo modelį (matomai laikiną), kuris:
  • neužtikrina namo reikmėms surenkamų lėšų panaudojimo skaidrumo bei kontrolės ir namo gyventojams sukuria objektyvias prielaidas nepasitikėti Administratoriaus vykdoma finansine veikla;
  • apibrėžia neracionalius Administratoriaus ir namo gyventojų bendravimo santykius, neskatinančius bendradarbiavimo ir efektyvesnės namo priežiūros.

Akivaizdu, kad šios „priemonės“ nedavė rezultatų, kurių buvo tikimasi (tik 17 proc. Lietuvos daugiabučių įkurtos Bendrijos). Administruojamų namų gyventojai net ir burnodami bei skųsdami Administratorius įvairioms valstybės ir savivaldos institucijoms neskuba savo daugiabutyje kurti Bendrijos.

 

Esama situacija rodo, kad:

 

1.Administravimo modelis - šiandienos realybė ir jo atsisakyti nepavyks.

 

Pagal 2001 metų Pavyzdinius administravimo nuostatus (toliau – Nuostatai) sukurtas, ir iki šiol mažai pasikėtęs, Administravimo modelis neskatina gyventojus rūpintis namo priežiūra. Priešingai, aktyvesnieji namo gyventojai, siekiantys bendradarbiauti su Administratorium, laikomi jo „parankiniais“ gaunančiais „atkatą“, esą, prisidedančiais prie didesnių mokesčių.

 

2.Administravimo modelio teisinę bazę būtina iš esmės keisti:

 

· Pripažinti, kad administruojamo namo šeimininkas – ne Administratorius, o daugiabučio gyventojai. Įteisinti daugiabučio gyventojus atstovaujančias struktūras -. Įgaliotinių tarybą ir Kontrolės komitetą (santykiniai pavadinimai), su aiškiai apibrėžtomis teisėmis ir pareigomis.

 • Peržiūrėti Administratoriaus santykius su gyventojais per juos atstovaujančias struktūras ir naujai apibrėžti Administratoriaus teises ir pareigas.
 • Aiškiai (o ne dviprasmiškai, kaip dabar yra) reglamentuoti namo techninės priežiūros mokesčio paskirtį, kad būtų aišku ar tai abonentinis mokestis (dedamas į „bendrą katilą“ ir gyventojų nekontroliuojamas) ar gyventojų kontroliuojamas mokestis, skirtas konkretaus namo priežiūros darbams.
 • Reglamentuoti „namo kaupiamųjų lėšų fondo“ formavimo, jo naudojimo ir kontrolės principus.

Kauniečių patirtis: Seni, su kiaurais stogais, vėjui pralaidžiomis sienomis ir susidėvėjusiomis komunikacijomis daugiabučiai neturi jokio kaupiamojo fondo. Visi didesni remonto darbai atliekami Administratoriaus lėšomis, kurias jis susirenka iš gyventojų tik po to kai darbai atlikti. Tai veda prie Administratoriaus funkcijų monopolizavimo, nes nedaug administruojančių įmonių, galinčių kredituoti brangiai kainuojančius remonto darbus. Kaune jau prasidėjo Daugiabučius administruojančių įmonių (susiformavusių iš buvusių Butų ūkio tarnybų) bankrotas.

 

Akivaizdu, kad pertvarkius teisinę bazę, Administravimo modelis galėtų būti ne mažiau efektyvus (efektyvesnis) už Bendrijos modelį, nes Administratoriaus funkcijų vykdymas galėtų (turėtų) būti kontroliuojamas ir iš Savivaldybės institucijų ir iš namo gyventojus atstovaujančių struktūrų pusės.

 

Pastaba: Tai iš esmės jau lyg ir pripažįstama, nes du metus rengtame Bendrijų įstatymo projekte rašoma „bendrijų organų veiklai neatitinkant reikalavimų, gali būti sprendžiamas klausimas dėl administratoriaus skyrimo“;

 

Kauniečių akimis žiūrint – tai būtinas ir vienintelis daugiabučių priežiūros gerinimo kelias

 

Būtina siekti, kad Seimas rengtų Daugiabučių (Būsto) priežiūros įstatymą, kuriame būtų reglamentuoti visi daugiabučių priežiūros modeliai.