Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Kauno valstybinio dramos teatro administracijai

Kauno valstybinis dramos teatras yra nepaprastai brangi ne tik kauniečiams bet Kauno miesto svečiams vieta. Teatre lankosi žmonės, neretai ir su vaikais, norintys pasisemti kultūros, patobulėti dvasiškai ar tiesiog maloniai praleisti laiką. Tačiau tenka apgailestauti, kad net ir kultūros institucijose kartais pasitaiko ne itin gerų ir maloniai nuteikiančių dalykų. Vienas tokių – rūkymas teatro viduje, tam nepritaikytose patalpose.

KREIPIMASIS

 

 

Kauno valstybinis dramos teatras yra nepaprastai brangi ne tik kauniečiams bet Kauno miesto svečiams vieta. Teatre lankosi žmonės, neretai ir su vaikais, norintys pasisemti kultūros, patobulėti dvasiškai ar tiesiog maloniai praleisti laiką. Tačiau tenka apgailestauti, kad net ir kultūros institucijose kartais pasitaiko ne itin gerų ir maloniai nuteikiančių dalykų. Vienas tokių – rūkymas teatro viduje, tam nepritaikytose patalpose.

 

Iš Jūsų teatro lankytojų gavome nusiskundimų, jog teatro patalpose vykstančių renginių pertraukų metu yra jaučiami tabako dūmai, sklindantys iš pusrūsyje įrengtos rūkymo patalpos. Žmonių, dalyvavusių teatre surengtame renginyje, teigimu tabako dūmai užpildo ne tik rūkymui skirtą patalpą, bet ir yra jaučiami, tų žmonių, kurie nori pasinaudoti tame pačiame pusrūsyje įrengtu tualetu. Norime priminti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 2008 birželio 26 d. įstatymo papildymo (Nr. X-1637) 5 skirsniu, Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama:

 

® restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (Žin., 2008, Nr. 76-3006).

 

Be abejo vadovaujantis to paties Įstatymo 19 straipsnio 2 skirsniu, kuris sako:

 

® darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;

 

Jūs galite teigti, jog tokia vieta yra įrengta, kurioje teatro lankytojai gali rūkyti. Bet tų pačių liudininkų teigimu ši vieta neatitinka galiojančios higienos normos, kuri reglamentuoja rūkymo vietų įstaigose įrengimą ir eksploatavimą (Žin., 2006, Nr. 126-4707). Remiantis šia higienos norma pastate, kuriame įrengiamos rūkymo patalpos (vietos), bei jo vėdinimo sistemose oro slėgis turi pasiskirstyti taip, kad normaliomis pastato naudojimo sąlygomis oras tekėtų iš švaresnių vietų į labiau užterštas. Taigi tabako dūmai neturėtų būti juntami nei prie šalia esančio tualeto, nei pirmame dramos teatro aukšte.

 

Norime jus informuoti, kad Pasaulio sveikatos organizacija pasyvų rūkymą yra įvardinusi kaip vėžį sukeliantį rizikos veiksnį. Pasyviai tabako dūmais kvėpuojantys gyventojai dažniau serga širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, bronchine astma, kitomis kvėpavimo takų sistemos ligomis. Tabako dūmai gali sukelti bronchinės astmos priepuolį, akių junginės uždegimą ir kt. Rūkymas bendrojo naudojimo patalpose yra nerūkančių žmonių teisės į sveiką aplinką pažeidimas.

Todėl kreipiamės į Jus, gerbiami Kauno valstybinio dramos teatro administracijos atstovai, ir norime Jūsų paprašyti ištirti minėtus faktus ir imtis visų galimų priemonių šiai problemai išspręsti. Tikime Jūsų gera valia bei noru, bei tuo, kad Kauno valstybinio dramos teatro lankytojai nebebus verčiami kvėpuoti tabako dūmais ir jie galės mėgautis Jūsų teatro skleidžiama kultūra nerizikuodami savo ar savo vaikų sveikata.