Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

LR Sveikatos ministrui

Gerbiamas ministre,

Mes norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad Europos aukšto lygio farmacijos forumo (HLPF) (toliau - Forumas) darbo grupės –„ Informacija pacientams“ (toliau - ITP) darbas kelia susirūpinimą Europos vartotojų organizacijoms.

Kadangi Forume dalyvauja visi ES Sveikatos ministrai, Jūs, turbūt, žinote, kad Forumo tikslas yra įvertinti Europos farmacijos sektoriaus konkurencingumą.

Atsižvelgiant į tai, kad Forumo darbe yra mažai viešumo, galime numanyti, kad ketinama žymiai išplėsti farmacinės industrijos vaidmenį informuojant vartotojus apie vaistus bei sveikatą. Taip pat planuojama, kad šis išplėstas vaidmuo bus savireguliuojamas pačios farmacinės industrijos. Apie tai kalbėjo Forumo narys ES parlamento narys Jorgo Chatzimarkakis bei EK viceprezidentas Günter Verheugen savo kalboje Forumo nariams 2006 rugsėjo 29 d.
Nacionalinė vartotojų konfederacija yra susirūpinusi dėl farmacijos industrijos siekio tiesiogiai Europos ir Lietuvos vartotojams siūlyti receptinius vaistus reklamą pateikiant kaip informaciją.Tuo labiau, kad mokslinės studijos parodė, kad tiesioginė reklama pacientams labai skatina vaistų vartojimą bei neįgalina vartotojų daryti racionalų pasirinkimą.
Remiantis vartotojų požiūriu, tinkama vaistų ir sveikatos informacija turi būti:

 • tiksli ( patvirtinta, laiku suteikta, neklaidinanti)
 • patikima
 • skaidri
 • prieinama
 • lengvai palyginama (kiek tai įmanoma).

Dabartinė Forumo pozicija nėra draugiška vartotojams dėl šių priežasčių:

 • Forume nėra atstovaujami vartotojų interesai,
 • Farmacijos industrijos sektoriaus informacija nėra nepriklausoma, todėl vartotojai ja nepasitikės,
 • Tiesioginė reklama vartotojams neigiamai paveiks vartotojus bei nacionalinę sveikatos sistemą,
 • Vartotojai negalės atpažinti reklamos nuo informacijos.

Vartotojai pripažįsta, kad reikia tobulinti vartotojų prieigą prie nepriklausomos ir tinkamos informacijos apie vaistus ir sveikatą. Tai ypatingai svarbu interneto pagalba, akcijų metu bei pacientų grupėms teikiamai informacijai.
Mes prašome Jūsų užimti labiau vartotojišką poziciją.
Remiant Europos Vartotojų Organizacijai (BEUC) ir Consumers International (CI), kuri vykdo pasaulinę akciją prieš neetišką vaistų reklamą, mes prašome siekti, kad būtų:

 • suvienodintas vaistų reklamos reguliavimas tarp ES šalių bei vaistų reklamos reguliavimas būtų priskirtas DG SANCO kompetencijai
 • numatytos sankcijos vaistų kompanijoms, kurios pastoviai pažeidinėja etinius vaistų reklamos kriterijus;
 • nepriimtas farmacijos industrijos informacijos pateikimo modelis ir pasirinktas labiau nepriklausomos informacijos pateikimo modelis;
 • atsižvelgiama į informacijos kokybę bei nepriklausomumą tam, kad racionalus vaistų naudojimas bei prevencinės priemonės būtų galimai optimizuotos;
 • užtikrintas vaistų prieinamumo programų rėmimas per nepriklausomus šaltinius, tobulinamas vartotojų informavimas apie palyginamuosius klinikinių tyrimų duomenis, vartotojai labiau įtraukiami į farmakologinio budrumo programas, kurios būtų glaudžiai susijusios su socialinės ir vartotojų politikos aspektais

Mes vertintume Jūsų atsižvelgimą į išreikštas mintis teikiant Sveikatos ministerijos poziciją šiuo klausimu.
Ypatingai mes prašome atsakyti į šiuos klausimus:

 1. Koks konsultavimosi procesas yra numatytas tam, kad nacionaliniame lygmenyje būtų peržiūrėtas darbo grupės – “Informacija pacientams” pasiūlymas dėl pacientų informavimo?
 2. Darbo grupė – “Informacija pacientams” paruošė klausimyną dėl informacijos sklaidos apie vaistus mechanizmą.

Prašome supažindinti su atsakymais į šią anketą ir koks vyko konsultavimosi procesas padėjęs paruošti Sveikatos ministerijos atsakymą?
Mes sveikintume galimybę apie šią temą diskutuoti.