Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija įgyvendino programą „Lietuvos teismų praktikos energijos t

Mums džiugu, kad Valstybinė energetikos inspekcija atsiuntė padėką, kurioje dėkoja Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai ir jos ekspertams Algirdui Glodeniui, Mariui Laurinaičiui ir Juriui Petreikiui už išsamias pastabas ir išvadas – sakė Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė.

Detali inspekcijos 2005 metų nagrinėtų skundų analizė leido pastebėti bei iškelti problemas, atsirandančias tiriant energijos vartotojų skundus. Ši informacija yra naudinga Valstybinei energetikos inspekcijai ir padės ateityje kokybiškiau atlikti vartotojų skundų nagrinėjimą bei vykdyti kitas inspekcijai pavestas funkcijas – pažymėjo Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas Vytautas Miškinis.
Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos veiklą jau pora metų remia Vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos ir jos dėka mūsų ekspertai įgalinami kokybiškiau atstovauti teisėtiems vartotojų interesams