Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Po antikorupcinės akcijos Kretingoje Seimo narys V.Domarkas nebeišrinktas naujai kadencijai Seime

2008 04 20 d. Kretingoje įvyko akcija, kurios metu mieste buvo dalinami informaciniai lapeliai apie tai, kad Kretingos rinkėjų išrinktas Seimo narys V.Domarkas rūpinasi alkoholio gamintojų interesais ir taip skatina jaunimo girdymą. Akcijos metu buvo išdalinta virš 1000 lapelių.

Tokios akcijos bus organizuojamos ir kitose apygardose, kuriose balotiruosis Seimo nariai, balsuojantys už alkoholio reklamos atnaujinimą dieninėse TV laidose.

Be to, jei tose apygardose atsitiktų akivaizdžiai su alkoholio vartojimu susijusių didesnių nelaimių keliuose, vandenyje ar gaisruose, mes tarsimės su žuvusių artimaisiais ir per žiniaskaidą viešai kviesime tokius Seimo narius į laidotuves, informuosime jų kaimynus (jei tai lies daugiamandatinėje apygardoje rinktus Seimo narius).

 

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija kartu su Piliečių Sąšauka įgyvendina pilietinės visuomenės idealus ir siekia, kad Seimo narių balsavimas neliktų anoniminis, o būtų tiesiogiai siejamas su balsavimo pasekmėmis.

Akcija prieš Seimo narį V_Domarką
Akcija prieš V_Domarką prie Kretingos bažnyčios
Kretingos bažnyčioje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mielas Kretingos rinkėjau!

Šiuo metu neabejingi Lietuvos likimui žmonės pasiekė, kad televizijoje nuo 6 val. ryto iki 23 val. vakaro uždrausta rodyti alkoholio reklama.

 

Mus palaikė Bažnyčios hierarchai, daug žymių visuomenės, mokslo, medicinos ir kultūros veikėjų.

 

Tai labai siutina alkoholio gamintojus, nes kilo grėsmė jų pelnui. Seime jie varsto parlamentarų kabinetų duris ir visaip reikalauja, kad alkoholio reklama dienos metu būtų grąžinta į televizorių ekranus.

 

Kretingos rinktas Seimo narys Virgilijus Domarkas pasidavė alkoholio gamintojų gundymams ir pasiūlė atitinkamą įstatymo projektą.

 

Jo siūlymu televizijos ekranuose vėl agituos už alų, sidrą ir alkoholinius kokteilius iki 2012 metų, žudys jaunimo sielas ir sės nelaimes Lietuvoje.

 

 

Mes kviečiame ateinančiuose Seimo rinkimuose jokiu būdu nebalsuokite už Virgilijų Domarką prisidėjusį prie mūsų tėvynainių girdimo ir naikinimo.

 

 

Mes, piliečių, religinių, jaunimo visuomeninių organizacijų atstovai, siekiame, kad Seimas pagaliau nustotų leidęs agituoti už girtuoklystę.

 

Palaikykite mus!

 

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija