Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Pradedama rinkiminė akcija prieš alkoholio reklamos šalininkus

Piliečių sąšauka ir Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija pradeda akciją prieš tuos Seimo narius, kurie pasisako už alkoholio reklamos grąžinimą į Lietuvos televizijas nuo 6 val. ryto iki 23 val. vakaro. Visose rinkiminėse apygardose, kuriose kandidatuos alkoholio reklamos šalininkai, bus aktyviai dirbama ir siekiama, kad rinkėjai neberinktų tų žmonių į Seimą.

 

Akcija prasideda šį sekmadienį, balandžio 20 d., Kretingoje, kur ruošiasi kandidatuoti Seimo Kultūros ir švietimo komiteto pirmininkas V.Domarkas ir Kaišiadoryse, kur ruošiasi kandidatuoti alkoholio reklamos šalininkas B.Bradauskas.

 

Akcijos vyks prie bažnyčių po sekmadieninių pamaldų, po to persikels į kitas rinkimines apygardas.

 

Kitose Lietuvos vietose akcijos bus pradėtos organizuoti po to, kai Seime įvyks balsavimas dėl alkoholio reklamos grąžinimo į televizijas dienos metu ir kai šią įstatymo pataisą palaikantys Seimo nariai pasirinks rinkimines apygardas.

 

Piliečių sąšauka ir Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, vienijanti 24 visuomenines organizacijas, palaiko Bažnyčios pastangas kovoti su girtavimu ir stengsis pasiekti atitinkamo politinio rezultato.

 

 

 

Piliečių sąšauka

 

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija

 

tel: 868625661