Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Siekiama dezorganizuoti Nacionalinę sveikatos tarybą

Reikia pripažinti, kad kai kurios naujovės, kurios pakeitė Nacionalinės sveikatos tarybos formavimo reglamentą tikrai pradžiugino nevyriausybinį sektorių. Viešas kvietimas teikti kandidatus nuo nevyriausybinių organizacijų į Nacionalinę sveikatos tarybą tikrai yra didėjančio tarybos formavimo skaidrumo ženklas, tačiau kai kurie naujieji tarybos formavimo ypatumai leidžia manyti, kad siekiama dezorganizuoti Nacionalinės sveikatos tarybos darbą ir paversti ją ūkio subjektų ir visuomenės sveikatos interesų kovos arena. Tokias prielaidas leidžia daryti LR Seimo Ekonomikos komiteto siūlymas kandidate į Nacionalinę sveikatos tarybą teikti Ūkio ministerijos sekretorę Aliną Mačiulytę.

Ši Ūkio ministerijos tarnautoja jau spėjo pagarsėti kaip įnirtinga tabako ir alkoholio gamintojų interesų gynėja, rašiusi tarnybinius raštus skundžiančius net Valstybės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos darbuotojus dėl jų nuomonės apie tabako ar alkoholio kontrolės politikos griežtinimą. Ponią Mačiulytę buvo galima nuolat matyti prieš Seimo komitetų posėdžius besikonsultuojančią su alkoholio gamintojais.

Dėl išvardintų priežasčių siūlymas tvirtinti Aliną Mačiulytę Nacionalinės sveikatos tarybos nare yra tikras akibrokštas, nes pagrindinis Nacionalinės sveikatos tarybos tikslas yra vertinant ir formuojant sveikatos politiką siekti geresnės Lietuvos gyventojų sveikatos. Jos skyrimas sukurtų neišvengiamą interesų konfliktą, kuris trukdytų Nacionalinės sveikatos tarybos tikslų įgyvendinimui, diskredituotų jos veiklą bei paverstų Nacionalinę sveikatos tarybą dar viena tabako ir alkoholio pramonės interesų atstovavimo arena.

 

Neabejojame, kad Lietuvoje yra pakankamai ekspertų, išmanančių tiek bendrąją, tiek sveikatos ekonomiką, kurie būtų tinkami kandidatai tapti Nacionalinės sveikatos tarybos nariais. Tai turėtų būti nepriekaištingos reputacijos specialistai, kuriems pirmiausia rūpėtų Lietuvos gyventojų sveikata, o ne verslo grupių interesai.