Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Vadovas apie prekių ir paslaugų pirkimą ES

Jūs, kaip Europos Sąjungos pilietis, turite tokių teisių ir galimybių, apie kurias galbūt ne visada nežinote. Pavyzdžiui, ar žinojote apie tai, kad ir kurioje ES šalyje (1) bepirktumėte prekių ar paslaugų, Jums yra suteikiamos tam tikros teisės, ginančios Jus – vartotoją – nuo nesąžiningų sutarčių sąlygų?

Vieninga Europos rinka užtikrina vartotojams didesnę produktų ir paslaugų pasiūlą konkurencingomis kainomis. Todėl patys galite rinktis Jums siūlomas prekes ir paslaugas.

Daugiau informacijos
O kad produktus ir paslaugas galėtumėte įsigyti aiškiomis sąlygomis ir be paslėptų trūkumų, tiek Jūsų gyvenamosios vietos šalyje, tiek ir visose kitose ES valstybėse narėse Bendrijos teisė yra nustačiusi tam tikrus komercinės veiklos vykdytojų įsipareigojimus ir vartotojų teises, su kuriomis pravartu susipažinti.

(1) Šiame vadove apibrėžimai „šalis“, „valstybė“ ir „valstybė narė“ yra tarpusavyje kaitaliojami ir reiškia šias Europos Sąjungos valstybes nares: Austriją, Belgiją, Kiprą, Čekijos Respubliką, Daniją, Estiją, Suomiją, Prancūziją, Vokietiją, Graikiją, Vengriją, Airiją, Italiją, Latviją, Lietuvą, Liuksemburgą, Maltą, Nyderlandus, Lenkiją, Portugaliją, Slovakiją, Slovėniją, Ispaniją, Švediją ir Jungtinę Karalystę. Kitos šalys arba valstybės yra vadinamos „trečiosiomis šalimis“. Beje, turėtumėte žinoti, kad beveik visos šiame vadove paminėtos teisės galioja ir Europos ekonominės erdvės šalims Islandijai, Lichtenšteinui bei Norvegijai. Todėl jos yra taikomos ir tų šalių piliečiams, perkantiems prekes ar paslaugas vieningoje Europos rinkoje.