Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Valdžios institucijos nesiima efektyvių priemonių augančiam alkoholio vartojimui mažinti

Vasario 22 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvyko Nacionalines tabako ir alkoholio kontroles koalicijos išplestinis metinis suvaziavimas,
skirtas 2008-siems - Blaivybes metams. Renginyje dalyvavo LR Seimo, Vyriausybes, Nacionalines sveikatos tarybos, Pasaulio sveikatos
organizacijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, mokslo institucijų, dvasininkijos ir nevyriausybinių organizaciju atstovai. Renginį rėmė Viniaus miesto savivaldybė.
Suvažiavimo metu skambėjo tautos dainiaus – Vytauto Babravičiaus patriotiškos dainos.
NTAKK prezidentu buvo perrinktas Aurelijus Veryga, viceprezidente išrinkta Alvita Armanavičienė. Tarp vadybos narių – Kazimieras Uoka ir Linas Karalius.
Suvažiavimo metu buvo priimta Rezoliucija su kuria ir kviečiame susipažinti.

Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos suvažiavimo

REZOLIUCIJA
Vilnius, 2008 m. vasario 22 d.

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, vykdydama valstybinės valdžios tabako ir alkoholio politikos monitoringą, nuolat stebi ir analizuoja tabako ir alkoholio vartojimo pokyčius Lietuvoje.

Koalicija, būdama susirūpinusi dėl sparčiai blogėjančios alkoholio vartojimo situacijos Lietuvoje, konstatuoja:

valstybės valdžios ir valdymo institucijos nesiima priemonių katastrofiškai augančiam alkoholio vartojimui mažinti, be to priimamos nepakankamai efektyvios tabako gaminių mažinimo priemonės;
Vyriausybė neįgyvendina Lietuvos sveikatos programoje, LR Alkoholio kontrolės įstatyme bei Valstybės alkoholio kontrolės programoje numatytų tikslų, tai patvirtina ir Nacionalinė sveikatos tarybos bei Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus išvados;
formuojant valstybės alkoholio kontrolės politiką pastarąjį dešimtmetį prioritetas buvo teikiamas alkoholio gamintojų maksimalaus pelno siekimui , o ne visuomenės sveikatai;
Lietuvoje neatsižvelgiama į Pasaulio sveikatos organizacijos bei kompetentingų pasaulio mokslininkų rekomendacijas dėl efektyvių alkoholio kontrolės būdų;
visuomeninių organizacijų nuomonė dėl visuomenės sveikatai ir saugumui iškilusio pavojaus yra ignoruojama;
Lietuvoje klesti ydinga praktika, kai alkoholio kontrolės politikos formavime valstybės mastu dalyvauja alkoholio gamintojai ir prekybininkai;
nuolat švelninamos bausmės ir formuojama ydinga teismų praktika, skirianti ypatingai švelnias bausmes už prekybą alkoholiu nepilnamečiams;
valstybės alkoholio kontrolė silpninama sistemingai naikinant Valstybės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą
pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje kasmet registruojamas bendras suvartojamo alkoholio kiekio didėjimas, 2006 metais pasiekęs 12, o 2007 m. jau 14 litrų gryno alkoholio vienam gyventojui per metus. Nepilnamečių alkoholio vartojimas nuolat auga ir jau pasiekė kritinę ribą. Nuolat alkoholį vartojančių moksleivių skaičius per nepilną dešimtmetį išaugo keturis kartus, o dėl toksinio alkoholio poveikio gydytų nepilnamečių skaičius per penkerius metus išaugo daugiau nei 14 kartų. Kas metai jaunėja pirmą kartą alkoholio paragavusių ir juo apsinuodijusių vaikų amžius.

Matydami ir toliau blogėjančią alkoholio vartojimo situaciją valstybėje ir Lietuvos Respublikos Seimui 2008-uosius metus paskelbus Blaivybės metais, nematome kitos išeities kaip griežtai pareikalauti LR Vyriausybės:

kontroliuoti, kad būtų kokybiškai ir laiku įgyvendintos Lietuvos Blaivybės metams numatytas priemones;
nedelsiant pašalinti alkoholio gamintojų atstovus iš valstybės alkoholio kontrolės ir sprendžiant visuomenės sveikatos problemas jas pavesti tos srities specialistams ir mokslininkams, kaip tą siūlo Pasaulio sveikatos organizacija;
sudaryti realias sąlygas nuo alkoholio pramonės nepriklausomoms nevyriausybinėms organizacijoms stiprinti ir adekvačiai atstovaujamam visuomenės interesui tobulinti;
sugrįžti prie VTAKT klausimą svarstymo. Plėsti VTAKT funkcijas, kaip tai buvo siūloma Nacionalinės sveikatos tarybos ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto, o ne ją silpninti ir naikinti;
nedelsiant atnaujinti ministro pirmininko potvarkiu sudarytos darbo grupės, kuriai vadovavo Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai, svarsčiusios Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, darbą ir vadovautis darbo grupės pasiūlymais;
anuliuoti aludarių iniciatyva suformuotos sudarytos darbo grupės siūlymus, kurios akivaizdžiai remia ir proteguoja alkoholio pramonės verslo interesus;
skirti ypatingą dėmesį Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijai įgyvendinti, besąlygiškai laikytis joje suformuluotų principų, atsakingai dalyvauti priimant konvencijos protokolus tarpvyriausybinėse derybose.
Ūkio ministerijai nutraukti žalingą verslo interesų atstovavimo praktiką. Raginame ūkio ministrą dar 2008 metais pasirašyti įsakymą dėl naujo tabako gaminių žymėjimo, kuriame būtų naudojami Europos komisijos patvirtinti vaizdiniai įspėjimai apie tabako gaminių keliamą žalą sveikatai. Taip pat pasirašyti įsakymą dėl naujo alkoholio gaminių žymėjimo, kuriame būtų nurodyti įspėjimai apie alkoholio poveikį vairuotojams, mašinų operatoriams, nėščiosioms, bei būtų nurodomas santykinių alkoholio vienetų kiekis.

Mes prašome:

Švietimo ir mokslo ministeriją 2008 metų I-ajame pusmetyje pradėti apskrito stalo diskusijas su pedagogais, pedagogų rengėjais, tėvų organizacijomis bei kitomis suinteresuotomis organizacijomis dėl privalomo sveikos gyvensenos ugdymo, kaip atskiro mokomojo dalyko įvedimo ugdymo sistemoje;
LR Vyriausybę užtikrinti papildomą atlyginimą pedagogams, vykdantiems prevencinę veiklą ugdymo institucijose;
LR Seimą Lietuvos Blaivybės metais priimant bet kokius su alkoholio kontrole susijusius sprendimus prioritetą teikti visuomenės sveikatai, o ne verslo interesui;
LR Seimą, kad 2008 m. būtų priimti teisės aktai, užtikrinantys alkoholio ir tabako kontrolės fondo įsteigimą, į fondą kasmet skiriant nemažiau kaip 1 proc. nuo surenkamų tabako ir alkoholio akcizų;
LR Seimą priimti įstatymų pataisas, kurios užtikrintų, kad tabako ir alkoholio gaminiai būtų parduodami tik specializuotuose skyriuose;
Sveikatos apsaugos ministrą, Sveikatos apsaugos ministeriją ir jai pavaldžias institucijas užimti aktyvią poziciją ginant mokslu pagrįstas ir visuomenės sveikatos interesą ginančias alkoholio kontrolės priemones.

Mes kviečiame:

nevyriausybines organizacijas bei sąmoningus valstybės piliečius aktyviau dalyvauti atstovaujant visuomenės interesą ir ginant mokslu pagrįstas tabako ir alkoholio kontrolės priemones;
nevyriausybines organizacijas prisidėti ir aktyviai dalyvauti kuriant Baltijos šalių tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, kuri sudarytų sąlygas atstovauti Lietuvos visuomenės interesą visos Europos lygmenyje;
Lietuvos piliečius nepirkti (ar mažiau pirkti) ir nevartoti (ar mažiau vartoti) alkoholio bei tabako produktų;
Lietuvos rinkėjus nerinkti į LR Seimą atstovų, kurie palaiko (ar palaikė) alkoholio gamintojų bei platintojų interesus.