Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Vartotojų politikos strategija : viltinga ateitis

Kovo 13 dieną Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl ES 2007-2013 Vartotojų strategijos. Nacionalinė vartotojų konfederacija sveikina šią strategiją, nes vartotojai pripažįstami ekonomikos varomąja jėga, kuri tur būti stiprinama bei saugojama.

Mes ypatingai sveikiname šiuos Strategijos akcentus:

  • Stiprinama vartotojų politikos integracija į kitas politikas: yra pasiūlytos konkrečios priemonės – įvairuose Generaliniuose Direktoratuose (GD) bus paskirti atsakingi asmenys už ryšius su vartotojais. Kiekvienais metais GD-ai turės skelbti ataskaitas apie tai, kaip vartotojų politika buvo įgyvendinta kiekvienoje iš šių direktoratų kuruojamų sričių
  • Geresnė rinkos stebėsena: Strategija siūlo akcentuoti tokius svarbius elementus, kaip – sauga, vartotojų pasitenkinimas, kainos ir vartotojų skundai”.
  • Vykdomas darbas dėl kolektyvinių ieškinių bei žalos atlyginimo: dauguma vartotojų problemos negali būti išspręstos pavienių vartotojų - dažniausiai būtini kolektyviniai veiksmai.
  • Geresnis vartotojų apsaugos reguliavimas: vartotojai turi turėti aiškias teises skaitmeninėje aplinkoje. Vis daugiau informacijos, kultūros, švietimo mus pasiekia skaitmeninėje formoje.
  • Nepriklausomų vartotojų organizacijų stiprinimas: Strategija numato vartotojų organizacijų apmokymus, ypatingą dėmesį atkreipiant į finansinių lėšų paiešką.