Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Vartotojų teisių apsaugos strategija nesprendžia vartotojams aktualių klausimų

Vartotojų strategijoje nieko nekalbama apie vieną iš pagrindinių vartotojų teisių – teisę į ekonominių interesų apsaugą. Kadangi vartotojų ekonominių interesų, labai glaudžiai susijusių su socialinėmis teisėmis neįpareigota ginti jokia Lietuvos valdžios ar savivaldos institucija, būtina numatyti saugoti ne tik vartotojų teises siaurąja prasme, bet ir vartotojų ekonominius interesus bei siekti, kad pagrindinių maisto produktų, energijos paslaugų kainos būtų prieinamos eiliniam žmogui.

Trys vartotojų asociacijos – Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, Lietuvos vartotojų institutas ir Lietuvos vartotojų asociacija - kreipėsi į Ministrą Pirmininką prašydamos grąžinti Teisingumo ministerijai tobulinti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 metų strategiją dėl joje nesprendžiamų aktualių vartotojams klausimų.

Pagal vartotojų sąlygų indeksą – Lietuva viena paskutiniųjų ES

Europos Komisija kiekvienais metais atlieka vartotojų sąlygų indekso, parodančio vartotojų apsaugos sistemos efektyvumą, tyrimus kiekvienoje iš ES šalių. 2010 metų tyrimo duomenys rodo, kad Lietuva yra viena paskutiniųjų ES ir pagal vartotojų sąlygų indeksą lenkia tik Bulgariją , Rumuniją ir Graikiją. Vartotojų sąlygų indeksas Lietuvoje 2010 metais tesiekė 49 proc. punktus, ES vidurkis buvo 61 proc. punktas, o Jungtinėje karalystėje siekė 75 proc. punktus ir buvo aukščiausias visoje ES.

Vartotojų padėtis blogės

Strategija numato, kad vartotojams bus apribota pasirinkimo laisvė nusipirkus netinkamos kokybės prekę, nes bus pakeisti galiojantys teisės aktai. Primename, kad šiuo metu vartotojai nusipirkę netinkamos kokybės prekę, turi teisę savo pasirinkimu: 1) keisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės; 2) grąžinti prekę ir atgauti pinigus; 3) nemokamai remontuoti prekę.

Strategija atitolina skundų dėl nekokybiškų statybos darbų nagrinėjimo priskyrimą konkrečiai institucijai. Planuojama, kad bus atliktas dar vienas papildomas tyrimas, nors 2009 m. Ministro Pirmininko sudaryta darbo grupė dėl vartotojų teisių apsaugos tobulinimo konstatavo būtinybę spręsti minėtą problemą ir rekomendavo kaip tai turi būti padaryta. Taip pat yra atlikti keli tyrimai, parodantys su kokiomis problemomis susiduria vartotojai statybų paslaugų srityje.

Strategijoje nieko nekalbama apie vieną iš pagrindinių vartotojų teisių – teisę į ekonominių interesų apsaugą. Kadangi vartotojų ekonominių interesų, labai glaudžiai susijusių su socialinėmis teisėmis neįpareigota ginti jokia Lietuvos valdžios ar savivaldos institucija, būtina numatyti saugoti ne tik vartotojų teises siaurąja prasme, bet ir vartotojų ekonominius interesus bei siekti, kad pagrindinių maisto produktų, energijos paslaugų kainos būtų prieinamos eiliniam žmogui.

Valstybės institucijų sprendimai dėl vartotojų skundų lieka rekomendaciniai, o ne privalomi, nežiūrint to, kad didelė dalis verslininkų jų nevykdo (http://vvtat.lt/index.php?2098734415), dėl ko vartotojai patiria nuostolių, gaišta laiką rašydami skundus ir laukdami atsakymų bei puoselėdami iliuzijas, kad jų kaip vartotojų teisės bus apgintos.

Dėmesys vartotojų švietimui – nepakankamas

Strategija nenumato pakankamo dėmesio vartotojų švietimui: išskiriama per mažai sričių, kuriose vartotojai turėtų būti šviečiami 2011-2014 metų laikotarpiu, nepakankamai išgrynintos vartotojų švietimą vykdančių institucijų ir organizacijų funkcijos. Nežiūrint to, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. yra nusprendusi pavesti vartotojų švietimą nevyriausybinėms organizacijoms, jis vėl grąžinamas valstybės institucijoms.

Vartotojų asociacijų vaidmuo sumenkintas

Nepaisant to, jog tyrimų duomenys rodo, kad valstybės institucijomis, ginančiomis vartotojų teises pasitiki tik 37 proc. gyventojų, o vartotojų asociacijomis - 49 proc., pastarosioms nenumatytas toks vaidmuo, kad jos galėtų realiai ginti vartotojų viešąjį interesą energetikos, maisto, bankų, statybos ir kituose sektoriuose, nagrinėtų vartotojų skundus, vykdytų vartotojų švietimą, atliktų tyrimus.

Neaišku kiek kainuos Strategijos įgyvendinimas

Strategija konstatuodama, kad joje numatytos priemonės bus finansuojamos iš institucijoms skirtų valstybės biudžeto asignavimų, neįvardina kiek kainuos jos įgyvendinimas. Dėl šios priežasties bus neįmanoma įvertinti jos įgyvendinimo efektyvumo bei numatytų priemonių veiksmingumo, tokiu būdu sudarant galimybes likti tuščia šūkių apie efektyvų vartotojų teisių gynimą, deklaracija.

Daugiau informacijos:

Alvita Armanavičienė

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Tel.+37068625661
Zita Čeponytė
Prezidentė
Lietuvos vartotojų institutas
Tel.: 5 2310711
info@vartotojai.lt