Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Visuomenės atstovai, susitikę su prokuratūros vadovybe, išreiškė susirūpinimą teisingumo vykdymu

Būrys visuomenės atstovų jų prašymu vasario 22 d. buvo pakviesti pokalbiui su generaliniu prokuroru D.Valiumi ir jo pavaduotojais D.Raulušaičiu ir vyriausiuoju prokuroru I. Mikelioniu.

 

Spaudos pranešimas

 

Visuomenės atstovai, susitikę su prokuratūros vadovybe, išreiškė susirūpinimą teisingumo vykdymu Lietuvoje

 

2012 02 27

 

Būrys visuomenės atstovų jų prašymu vasario 22 d. buvo pakviesti pokalbiui su generaliniu prokuroru D.Valiumi ir jo pavaduotojais D.Raulušaičiu ir vyriausiuoju prokuroru I. Mikelioniu.

 

Susitikime dalyvavo prof. Juozas Antanavičius, Lietuvos vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė, pilietinio internetinio portalo ekspertai.eu direktorius Rolandas Boravskis, asmenybės konsultantas Aurimas Guoga, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė, koalicijos ,,Už demokratinę teisėsaugą” koordinatorius Algirdas Karčiauskas, TAF pirmininkas Algimantas Matulevičius, prof. G.Merkys, aktorius Audrius Nakas, teisininkas, buvęs prokuroras Stanislovas Stulpinas ir dimisijos pulkininkas dr. Norbertas Vidrinskas.

 

Generalinis prokuroras D.Valys supažindino su struktūrinėmis pertvarkomis prokuratūroje, kurios, jo manymu, leis spartinti bylų nagrinėjimą bei didinti visų prokurorų atsakomybę.

 

Visuomenininkai iškėlė šiuos ir kitus klausimus:

 

- Kodėl L. Stankūnaitei nėra iki šiol pareikšti įtarimai dėl bendrininkavimo seksualiai prievartaujant mergaitę? Kodėl dėl L. Stankūnaitės padaryto nusikaltimo nuslėpimo nepatraukti baudžiamojon atsakomybėn kalti prokurorai? Kodėl kalėjime pūdomas neįgalus Raimundas Ivanauskas, kuriam net įtarimai nepareikšti?

 

- Visuomenei kyla pagrįstų įtarimų, kad neteisėtai baudžiamojon atsakomybėn patraukta Eglė Kusaitė. Ar prokurorų veiksmuose nėra piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi požymių ir ar nėra jų bendradarbiavimo su Rusijos FSB?

 

- Buvo kalbama apie A. Pociūno ir kitas vilkinamas rezonansines bylas.

 

Pokalbio metu visuomenės atstovai reikalavo, kad generalinis prokuroras, nedelsdamas imtųsi įstatymuose numatytų priemonių, kad būtų išaiškintos visos šių baudžiamųjų bylų klastojimo ir nusikalstamai netinkamo prokurorų tarnybinių pareigų atlikimo aplinkybės ir kalti prokurorai patraukti atsakomybėn.

 

Gen. prokuroro pavaduotojas D. Raulušaitis pareiškė, kad prokurorai iš esmės yra laisvi nuo pilietinės visuomenės nuomonės, o jų pozicijai jokios įtakos esą nepadarytų net šimtatūkstantiniai piliečių mitingai.

 

Vyriausiojo prokuroro I.Mikelionio vertybinės nuostatos atsiskleidė, kai, pokalbyje visuomenininkams pateikus eilę faktų apie akivaizdžius galimo nusikaltimo pedofilijos byloje požymius, jis ėmė kalbėti apie atsakomybę piliečiams, viešinantiems ir aptarinėjantiems bylos faktus.

 

Visuomenės atstovai atkreipė gen.prokuroro dėmesį, jog jis, turintis didžiulius įgaliojimus ir teises ginti teisingumą visuomenėje, todėl turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į eilinių prokurorų reputaciją bei kompetenciją.

 

Po susitikimo nuspręsta inicijuoti veiklas, kuriomis bus siekiama įstatymų pakeitimo, suteikiančio piliečiams teisę patiems rinkti generalinį prokurorą ir apygardų vyriausiuosius prokurorus.

 

­