Nacionalinė vartotojų konfederacija

Antimonopolinis piliečių sąjūdis "Alpis"

P.D. 480, LT-01026 Vilnius

www.alpis.lt

El.paštas: odiza@takas.lt

Pirmininkas - Dr. Vygintas Sidzikauskas

-----------------------------------------------------------------------------------------

Visuomeninė organizacija ALPIS nesieja savo veiklos su kokiais nors išankstiniais įsipareigojimais politinėms partijoms, profsąjungoms, verslo atstovams ir yra nepriklausomas vartotojų pagrįstų interesų skelbėjas, atviras demokratinėms iniciatyvoms.

Savo Įstatuose ALPIS paskelbė tokius pagrindinius tikslus ir uždavinius:

  • Demokratinės visuomenės Lietuvos Respublikoje pilietinių iniciatyvų plėtra
  • Vartotojų švietimas efektyvaus energijos tiekimo ir vartojimo bei darnios aplinkosaugos srityse
  • Vartotojų interesų atstovavimas natūralių monopolijų verslo piktnaudžiavimo ar nepamatuoto savanaudiškumo atvejais
  • Europos Sąjungos ir NATO šalių giminingų visuomeninių organizacijų gero patyrimo perdavimas Lietuvos piliečiams.

Siekdamas paskatinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų konsolidaciją bendrų Lietuvos vartotojų tikslų siekime, ALPIS nuo 2003 metų dalyvauja pirmosios skėtinės Lietuvos vartotojų nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos vartotojų nacionalinė konfederacija – veikloje.