Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

Už nesąžiningą komercinę veiklą UAB „EASTCON AG LT“ skirta 2500 eurų bauda

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pagal gautus 6 vartotojų prašymus atliko tyrimą ir išnagrinėjo bylą dėl UAB „EASTCON AG LT“ veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatas.

Www.vartotojuskundai.lt padės efektyviau ginti vartotojų teises

Nacionalinė vartotojų konfederacija bendradarbiaudama su Europos Komisija įgyvendino skundų registravimo, klasifikavimo sistemos projektą ir sukūrė svetainę – www.vartotojuskundai.lt. Joje vartotojų skundai yra surenkami, viešinami, siunčiami atitinkamoms įmonėms, reikalui esant atitinkamoms valstybinėms institucijoms bei Europos Komisijai.

2015 06 12 d. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija LR Seime suorganizavo konferenciją - „Vartotojų apsauga. Kaip efektyvinsime šį darbą?“

Renginio tikslas:

Pristatyti visuomenei vartotojų valstybinių institucijų veiklą ginant viešąjį vartotojų interesą. Pasikeisti nuomonėmis apie tai, kas kliudo siekti pažangos šioje srityje ir pasiūlyti sprendimus.

2015-06-22 Vartotojų apsauga reikalauja efektyvesnių sprendimų

Susirūpinusi dėl susidariusių sisteminių bankrotų atvejų turizmo įmonių srityje ir šildymo kainų pateikimo vartotojams informacijos skaidrumo, pagrįstumo ir susidariusių grėsmių vartotojų interesams Nacionalinė vartotojų konfederacija ( nuo šiol Vartotojų reikalų taryba ) parodė iniciatyvą, 2015 birželio 12d. organizavusi Seime konferenciją skirtą „Vartotojų interesų atstovavimo efektyvinimui“.

2015-05-11 Nacionalinė vartotojų konfederacija keičia pavadinimą į Lietuvos vartotojų reikalų tarybą

Nacionalinė vartotojų konfederacija, įkurta 2003 metais, nuo šiol vadinsis Lietuvos vartotojų reikalų taryba. Šis pavadinimas labiau atspindi šių dienų ekonomines – socialines realijas, nes su vartotojų reikalais yra susijusi beveik visa valstybės ekonominė veikla, kuri skirta vartotojų arba mokesčių mokėtojų poreikių tenkinimui.

2015-04-02 Mokiniai kviečiami dalyvauti tarpmokykliniame konkurse ir laimėti kelionę į Europos sostinę Briuselį

„Consumer Classroom“ – projektas remiamas Europos Komisijos, pradeda savo trečiąjį kasmetinį tarpmokyklinį konkursą. Konkurso tema – Skaitmeninis turinys. Konkurse gali dalyvauti vidurinių mokyklų 12–18 metų amžiaus mokiniai iš visos Europos Sąjungos. Konkursas vyks iki 2015 m. balandžio 24 d.

2015-02-11 DĖL VARTOTOJŲ ASOCIACIJŲ ĮGALINIMO VYKDYTI ENERGETIKOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMĄ

Valstybinės energetikos ir kainų komisijos pirmininkei

Atsiliepdami į jūsų 2015 01 15 rašte Nr.7 R2-(BIC) - 70 išdėstytą prašymą, pažymime, kad vartotojų švietimo problemas mes jau esame aptarę tiek su Komisijos administracija, tiek ir susitikime pas Komisijos pirmininkės pavaduotoją D.Biekšą 2014 m gruodžio 09 dieną. Esame jau išsakę savo nuomonę, kurią čia pakartojame:

2015-02-09 Informacija vartotojams nukentėjusiems nuo UAB"Go Planet Travel" ir UAB "Fresh travel"

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija oficialiu raštu kreipėsi į Valstybinį Turizmo departamentą prašydama pateikti informaciją dėl nukentėjusių nuo UAB „Go Planet Travel“ bendrai patirtos nuostolių sumos bei kitos informacijos. Gautame atsakyme rašoma, kad bendra turistų nuostolių suma, dėl kurios kompensavimo kreiptasi į Departamentą yra 1 790 741.977 Lt.

2015-01-30 Dabartinė situacija bei siūlymai dėl sąžiningesnių maisto produktų tiekimo grandinės dalyvių santykių

Europos institucijų bei Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos požiūris.

Auganti maisto produktų tiekimo grandinės dalyvių santykių įtampa lemia skirtingą ekonomikos raidą, ypač neigiamą žemės ūkio sektoriuje, kuris gilios visuotinės ekonomikos krizės sąlygomis patiria precedento neturinčią krizę.

Europos Komisija deda daug pastangų maisto produktų bendrajai rinkai sukurti.

Kvietimas "Go planet" vartotojams (Laikas ir vieta pakeista!)

Primename, kad susirinkimas su nukentėjusiais turistais nuo "Go Planet"
veiklos, dėl advokato dienotvarkės pasikeitimo, perkeliamas iš penktadienio į pirmadienį, 22 d. 17.30 val.

Vieta taip pat keičiama į Odminių gt.3; 2 a. Vilnius.

Nacionalinė vartotojų konfederacija
vartotojunaujienos.lt

vartotojai.eu
El.paštas konfederacija@vartotojai.eu