Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Dėl gamtinių dujų kainų vartotojams

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų gynimo įstatymu bei savo įstatais, gindama gamtinių dujų vartotojų interesus, prašo atidėti š.m. lapkričio 30 d. Viešo komisijos posėdžio darbotvarkėje numatytų gamtinių dujų kainų vartotojams priėmimą atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nėra žinomos gamtinių dujų, perkamų iš Rusijos, kainos Lietuvos Respublikoje. Sutinkamai su energetikos sektorius reguliuojančiais teisės aktais, mūsų supratimu, nesant faktinio dujų pirkimo sąnaudų pagrindimo, tokios sąnaudos neturėtų būti įtraukiamos į kainas.

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės
Komisijai

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KAINŲ VARTOTOJAMS

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų gynimo įstatymu bei savo įstatais, gindama gamtinių dujų vartotojų interesus, prašo atidėti š.m. lapkričio 30 d. Viešo komisijos posėdžio darbotvarkėje numatytų gamtinių dujų kainų vartotojams priėmimą atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nėra žinomos gamtinių dujų, perkamų iš Rusijos, kainos Lietuvos Respublikoje. Sutinkamai su energetikos sektorius reguliuojančiais teisės aktais, mūsų supratimu, nesant faktinio dujų pirkimo sąnaudų pagrindimo, tokios sąnaudos neturėtų būti įtraukiamos į kainas.

Tuo pačiu primename, kad sutinkamai iš Jūsų komisijos gauta faktine medžiaga, Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija atlieka tyrimą dėl gamtinių dujų tiekimo kainų, nustatytų Komisijos Lietuvos vartotojams, pagrįstumo. Šio tyrimo preliminarūs skaičiavimai rodo, kad, pavyzdžiui AB „Lietuvos dujos“ nustatytose tiekimo kainose pelno dydis yra nustatytas prieštaraujant galiojantiems teisės aktų reikalavimams ir faktinėms sąnaudoms. Federacija pateiks Komisijai šio tyrimo ataskaitą, kai gaus iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ūkio ministerijos duomenis dėl valstybės įgaliotų pareigūnų priimtų (nepriimtų) sprendimų dėl gamtinių dujų tiekimo kainų.

Pagarbiai,

Prezidentė Alvita Armanavičienė