Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Dėl proteguojamo vandens skaitiklių priežiūros verslo šilumos tiekimo įmonėse

Šiuo metu iš 44 didžiausių šilumos tiekimo įmonių 24 šilumos tiekimo įmonės vartotojams parduoda centralizuotai paruoštą karštą vandenį, likusios (20 įmonių) vartotojams parduoda tik šilumą karštam vandeniui ruošti, o geriamąjį vandenį, reikalingą karštam vandeniui ruošti, vartotojai perka iš vandens tiekėjo“ (VKEK komisijos informacija) Šie duomenys rodo, kad didelė Lietuvos centralizuotos šilumos vartotojų dalis turi galimybę naudotis karštu vandeniu, kuris ruošiamas jų daugiabučio šilumos punkte.

Viešas KREIPIMASIS į LR Ministrą Pirmininką GEDIMINĄ KIRKILĄ

 

Dėl proteguojamo vandens skaitiklių priežiūros verslo šilumos tiekimo įmonėse

 

„Šiuo metu iš 44 didžiausių šilumos tiekimo įmonių 24 šilumos tiekimo įmonės vartotojams parduoda centralizuotai paruoštą karštą vandenį, likusios (20 įmonių) vartotojams parduoda tik šilumą karštam vandeniui ruošti, o geriamąjį vandenį, reikalingą karštam vandeniui ruošti, vartotojai perka iš vandens tiekėjo“ (VKEK komisijos informacija) Šie duomenys rodo, kad didelė Lietuvos centralizuotos šilumos vartotojų dalis turi galimybę naudotis karštu vandeniu, kuris ruošiamas jų daugiabučio šilumos punkte.

 

Tokiu būdu gaminamo karšto vandens kainodara galėtų būti pakankamai skaidri, jei šilumos punkte būtų du šilumos apskaitos prietaisai, matuojantieji sunaudotą šilumą ir karšto vandens parengimui ir patalpų šildymui, o vandens tiekėjas būtų atsakingas už gyventojų butuose įrengtų abiejų (šalto ir karšto) vandens skaitiklių priežiūrą. Tačiau einama priešingu keliu. Šilumos tiekėjai ne tik nediegia, bet dar ir naikina vartotojų lėšomis įsirengtus Šilumos apskaitos prietaisus, matuojančius suvartotą šilumą karšto vandens ruošimui. Tai akivaizdžiai patvirtina „Kauno energijos“ spaudimo priemonės, prieš kurias Kaune atsilaikė, matomai, vienintelė BSB „Žilvitis“ bendruomenė. VKEK komisija, naudodamasi pakeistame Šilumos ūkio įstatyme paliktomis dviprasmybėmis, siūlo Ūkio ministerijai rengiamose Šilumos vartojimo ir tiekimo taisyklėse skubos tvarka pripažinti, kad Šilumos tiekėjai yra ir „Karšto vandens tiekėjai“. (www.regula.lt 2008-04-18 „Komisijos nuomonė dėl karšto vandens tiekimo organizavimo“)

 

Tai reiškia, kad tūkstančiams vartotojų, kurių namo šilumos punkte rengiamas karštas vanduo, VKEK komisija siūlo priskirti fiktyvų karšto vandens tiekėją, tam, kad Šilumos tiekėjas, rinktų karšto vandens skaitiklių priežiūros mokestį t.y. vykdytų „vandens skaitiklių priežiūros verslą“, kurio atlikimo kokybe jis visai nesuinteresuotas (mokestis už karšto vandens ruošimui sunaudotą šilumos energiją nepriklauso nuo karšto vandens skaitiklių parodymų). Prašome imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta absurdiškos situacijos (kuriamos proteguojant vandens skaitiklių priežiūros verslą šilumos tiekimo įmonėse), kai už greta esančių vandens skaitiklių priežiūrą, vartotojas moka du atskirus, skirtingoms organizacijoms mokesčius: vieną vandens, o kitą šilumos tiekėjui.

 

Kauno Pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ tarybos pirmininkė Daiva Valentaitė

 

Kauno BSB „Žilvitis“ pirmininkė Apolonija Laukevičienė

 

Kauno 380-tosios DNSB pirmininkas Romualdas Ziutelis