Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

ES institucijos diskutuoja dėl geresnio vartotojų informavimo apie receptinius vaistus

Europos Sąjungos institucijose nuolat vyksta diskusijos apie informacijos apie receptinius vaistinius preparatus prieinamumą gyventojams. Diskusijose nuolat pabrėžiami tokie aspektai:

  • reikia reaguoti į pokyčius visuomenėje ir į didėjantį pacientų vaidmenį parenkant jiems gydymą receptiniais vaistiniais preparatais;
  • valstybėse narėse taikomi skirtingi informacijos apie vaistinius preparatus teikimo būdai ir priemonės, todėl tikslinga Bendrijai imtis veiksmų suderinti informacijos teikimo reikalavimus Bendrijos mastu;
  • informacija turi būti kokybiška, objektyvi, patikima, išsami, pagrįsta ir nereklaminė (t.y. „gryna“ informacija, kuri Lietuvoje Farmacijos įstatyme įvardyta kaip farmacinė informacija) ir skatintų racionalų vaistų vartojimą;
  • turi būti orientuojamasi į informacijos teikimą ,,pull“ (traukimo, paieškos) principu, kai pacientas pats aktyviai ieško jam reikalingos informacijos;
  • informaciją gali teikti įvairūs subjektai (pvz., valstybės institucijos kartu su verslo subjektais; rinkodaros teisės turėtojai, pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų asociacijos ir pan.), tačiau pagrindiniu informacijos šaltiniu turi išlikti tiesiogiai pacientą gydantys sveikatos priežiūros specialistai ir įgaliotos institucijos;
  • organizuojant nacionalinę informacijos stebėseną ir kontrolę, pagrindinį vaidmenį atlieka įgaliotos institucijos;
  • turi būti išsaugotas draudimas farmacijos verslo subjektams reklamuoti receptinius vaistinius preparatus gyventojams;
  • turi būti numatyti tinkami komunikacijos kanalai ir būdai skleisti jais informaciją, ypač įvertinant globalią interneto reikšmę;
  • turi būti numatytos priemonės, kad būtų iš anksto įvertinta informacijos teikimo galima rizika ir nauda bei užtikrintas skleidžiamos informacijos monitoringas.

 

 

Pažymėtina, kad Europos Komisija nustatys aiškius kriterijus, kurie padės atskirti informaciją apie vaistą nuo vaisto reklamos bei pateiks nereklaminės informacijos sąvoką.

 

 

 

Daugiau informacijos rasite Europos Komisijos interneto svetainėje:

 

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/pharmacos/new_en.htm