Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujosios ES taisyklės padės kovoti su klaidinančia reklama ir agresyvia prekyba

Likus dviem savaitėms iki Kalėdų (2007 m. gruodžio 12 d.) visoje ES įsigalios naujos ES taisyklės, kuriomis siekiama kovoti su klaidinančia reklama ir agresyvia prekyba. Tarp tų taisyklių – draudimas skelbti melagingus „nemokamus“ pasiūlymus bei tiesioginį vaikų raginimą pirkti internetu. Šie apribojimai yra įtraukti į išsamų naująja Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva draudžiamų pirkimo skatinimo būdų juodąjį sąrašą. Jais pirmiausia siekiama kovoti su 12 veiklos rūšių, kurios labiausiai pažeidžia vartotojų teises, pvz., reklaminis jaukas, piramidinė skatinimo sistema, užsakomieji reklaminiai straipsniai, nenurodant, kad jie užsakyti, ir apgaulingas tvirtinimas, kad produktas gali gydyti. Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva siekiama sugriežtinti galiojančius klaidinančios reklamos standartus ir nustatyti naujus ES standartus, skirtus kovoti su agresyvia prekyba, pvz., priekabiavimu, prievarta ir netinkama įtaka. Direktyva siekiama didinti vartotojų ir įmonių pasitikėjimą bendrąja rinka, kad žmonės aktyviau naudotųsi galimybe pirkti kitose šalyse. Iki šiol šią direktyvą įgyvendino tik 14 valstybių narių. Prieš nacionalinių taisyklių dar nepriėmusias valstybes Komisija pradėjo procesinius veiksmus.

Už vartotojų teisių apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Vykdant nesąžiningą komercinę veiklą apgaudinėjami vartotojai ir iškraipomos konkurencingos rinkos. Spaudimą darantiems, priekabiaujantiems ir žmones klaidinantiems prekybininkams Europos bendrojoje rinkoje ne vieta, ypač Kalėdų laikotarpiu, kai perkama daugiausiai. Todėl Europa ėmėsi iniciatyvos ir nustatė vienas griežčiausių pasaulyje taisyklių dėl klaidinančios prekybos ir pardavimo naudojant spaudimą.“

Naujosios taisyklės

Keturi svarbiausi naujosios direktyvos aspektai:

  • Pagrindinis straipsnis. Plačios aprėpties straipsnis, kuriame apibrėžta nesąžininga ir todėl draudžiama veikla.
  • Tiksliai apibrėžtos dvi nesąžiningos komercinės veiklos rūšys - klaidinanti veikla (klaidinantys veiksmai ir informacijos neatskleidimas) ir agresyvi veikla.
  • Pažeidžiamų vartotojų apsaugos priemonės. Direktyvoje pateikiamos nuostatos, kuriomis siekiama užkirsti kelią pažeidžiamų vartotojų išnaudojimui.
  • Juodasis sąrašas. Išsamus juodasis draudžiamų veiklos rūšių sąrašas.

Dvylika nesąžiningos veiklos rūšių (juodasis sąrašas)

Juodajame sąraše pateikta daugiau nei 30 veiklos rūšių, nurodyta daugiau nei 30 rūšių veikla, kuri bet kokiomis aplinkybėmis laikoma nesąžininga.Tarp jų dvylika ypač paplitusių žalą vartotojams keliančių veiklos rūšių.

* 1. Reklaminis jaukas. Ja siekiama privilioti vartotoją, kad šis pirktų produktą iš įmonės, reklamuojančios labai mažą produkto kainą, tačiau neturinčios pakankamų to produkto atsargų sandėlyje.

* 2. Melagingi „nemokamų“ prekių pasiūlymai. Apgaulės būdu sukuriamas įspūdis, kad produktas gaunamas „dykai“, „veltui“, „nemokamai“ ar panašiai, jei vartotojas turi mokėti už ką nors kita, išskyrus neišvengiamas išlaidas, kylančias dėl atsakymo į komercinę veiklą ir dėl prekės paėmimo ar mokėjimo už jos pristatymą.

* 3. Tiesioginis vaikų raginimas pirkti reklamuojamuosius produktus, pvz., „Pirkite knygą dabar!“, arba raginimas įtikinti tėvus ar kitus suaugusiuosius nupirkti jiems reklamuojamuosius produktus. „Naujoji vaizdajuostė „Alisa ir stebuklingoji Fondžio knyga“ jau pasirodė! Paprašyk mamos, kad nupirktų ją tau artimiausiame kioske“. Tiesioginį vaikų raginimą pirkti draudžiama skelbti televizijoje. Juodajame sąraše nustatyta, kad šis draudimas taikomas ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, pirmiausia - reklamai internete.

* 4. Apgaulingas tvirtinimas, kad produktas gali gydyti nuo alergijos, apsaugoti nuo plaukų slinkimo, padėti mesti svorį ir pan.

* 5. Užsakomieji reklaminiai straipsniai. Redakcinės skilties naudojimas produkto reklamai žiniasklaidoje, už kurią prekybininkas sumokėjo, bet tai aiškiai nenurodyta.

* 6. Piramidinė sistema. Piramidinė skatinimo sistema, kai vartotojui suteikiama galimybė gauti atlygį už kitų vartotojų įtraukimą į tą sistemą, o ne už produktų pardavimą ar naudojimą.

* 7. Dovanos. Apgaulingo įspūdžio sukūrimas, kad vartotojas gavo dovanų, nors iš tiesų nėra jokios dovanos, arba vartotojas gali reikalauti dovanų (gauti dovaną) ar kitokios lygiavertės naudos tik už ją sumokėjęs arba patyręs išlaidų.

* 8. Apgaulingas įspūdis, kad vartotojo teisės apsaugotos. Įstatymų vartotojams suteiktų teisių pateikimas kaip skiriamojo prekybininko pasiūlymo bruožo.

* 9. Ribotas laikotarpis. Apgaulingas pareiškimas, kad produktą bus galima įsigyti tik per labai ribotą laikotarpį, kad vartotojas neturėtų galimybės rinktis apgalvotai.

* 10. Garantinio aptarnavimo kalba. Įsipareigojimas teikti garantinį aptarnavimą vartotojams, su kuriais prekybininkas prieš sandorį bendravo kalba, kuri nėra valstybės narės, kurioje įsikūręs prekybininkas, oficiali kalba, o vėliau tokios paslaugos teikimas tik kita kalba, apie tai aiškiai neinformavus vartotojo prieš atliekant sandorį.

* 11. Neužsakytų prekių ar paslaugų pardavinėjimas. Reikalavimas nedelsiant sumokėti ar atidėto mokėjimo reikalavimas už prekybininko pateiktas prekes arba reikalavimas jas grąžinti ar saugoti, nors vartotojas jų nebuvo užsakęs.

* 12. Garantinis aptarnavimas visoje Europoje. Apgaulingo įspūdžio, kad prekei bus suteikiamas garantinis aptarnavimas kitoje valstybėje narėje, negu buvo parduota ta prekė, sudarymas.

Tyrimas. „Nemokama“ ir turi būti nemokama.

2007 m. rugsėjo mėn. ponas Folcini iš Italijos užsisakė naują e. pašto adresą. Jis pastebėjo nedidelį langelį interneto lango apačioje, kuriame buvo parašyta, kad jis gaus 5 nemokamus tekstus per dieną (kad 5 tekstai per dieną bus nemokami). Spragtelėjęs langelį, jis atsidūrė kitame puslapyje, kuriame didelėmis raidėmis buvo užrašyta: 5 NEMOKAMI TEKSTAI PER DIENĄ. P. Folcini toliau vykdė nurodymus. Tolesniame tekste jam buvo pranešta, kad jis užsiregistravo, o paslaugos kaina yra 3 EUR per savaitę. Grižęs į pradinį puslapį pasitikslinti p. Folcini pastebėjo mažytėmis raidėmis parašytą sakinį, kad paslauga yra mokama.
Daugiau informacijos ieškokite:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/index_en.htm