Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Pirmoji vartotojų pergalė šilumos kainų kare su kainų komisija

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Alvydas Barkauskas 2008 m. lapkričio 7 d., priimdamas Trakų rajono savivaldybės skundą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos vienašališkai nustatytų šilumos ir karšto vandens kainų Trakų rajono vartotojams, iki teismo proceso pabaigos sustabdė komisijos nustatytų kainų taikymą.

2008 m. lapkričio 24 d.

 

Vilnius

Tai reikšminga pirmoji Lietuvos vartotojų teisminė pergalė prieš nepagrįstą komisijos kainų didinimą. Trakų rajono savivaldybė siekia teisingų šilumos ir karšto vandens kainų, kurios komisijos vienašališku sprendimu nuo š.m. lapkričio 1 d. būtų nepagrįstai padidintos beveik 14 proc.ir tai būtų virš 1 milijono litų.

Trakų savivaldybės administracija š.m. vasarą kreipėsi į Nacionalinės vartotojų konfederacijos narį, vartotojų organizaciją „ALPIS“ – su prašymu inicijuoti Komisijos kainų skaičiavimo patikrinimą. Š.m. liepos 3 d. Vartotojų teisių taryba prie Teisingumo ministerijos, išnagrinėjusi ALPIS paruoštą medžiagą, konstatavo, kad komisija, atlikdama kainų skaičiavimus pagal savo nustatytas metodikas, jas galimai pažeidžia, nepagrįstai padidindama šilumos ir karšto vandens kainas. Nacionalinė vartotojų konfederacija tuomet atkreipė spaudos dėmesį, kad Komisija per pastaruosius penkis metus „reguliuodama“ šilumos kainas galimai leido tiekėjams iš Lietuvos vartotojų kišenės nepagrįstai paimti virš 100 milijonų litų.

Tenka prisiminti, kad kainų klausimo nagrinėjimas Vartotojų teisių taryboje iššaukė kai kurių vartotojus ginančių (arba imituojančių tokią gynybą) organizacijų vadovų aršius išpuolius prieš Nacionalinės vartotojų konfederacijos narius dėl paramos teikimo savivaldybėms aiškinantis energetikos kainodarą. Todėl suprantamas Komisijos š.m. spalio 14 d. anoniminis pareiškimas, teigiantis, kad savivaldybių pastangos siekiant mažesnių kainų vartotojams, pasitelkiant „neteisingus ekspertus“, yra pasmerktos pralaimėjimui. Pasak Kainų komisijos, geriausia, ką galėtų padaryti savivaldybės, – tai nuolankiai susitaikyti su Komisijos ekspertų skaičiavimais dėl kainų nepagrįsto didinimo.

Tačiau pirmoji Trakų rajono savivaldybės teisminė pergalė rodo, kad teisinių principų ir normų taikymas skaičiuojant šilumos kainas, Lietuvoje yra aktualus. Nacionalinė vartotojų konfederacija tiki, kad į teisinių ginčų dėl šilumos kainų pagrįstumo kelią stojusioms Trakų, Marijampolės, Prienų, Vilkaviškio rajonų savivaldybėms pakaks pasiryžimo apginti viešąjį vartotojų interesą – nutraukti Lietuvos žmonių mulkinimą „reguliuojamomis“ monopolistų kainomis.

 

Prezidentas Kornelijus Papšys