Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Reikalingi nauji reguliavimo būdai

Dabartinė pasaulio finansinė krizė kelia visuotinį susirūpinimą. Vartotojai pradeda suvokti, jog institucijos, kurioms jie patikėjo savo finansinių reikalų tvarkymą, jau kurį laiką nepriimtinai rizikuoja jų pinigais. Visame pasaulyje smarkiai nerimaujama dėl asmeninių santaupų ateities, paskolų bei pensijų. Pasaulinis ekonomikos lėtejimas, darbo vietų pasiūlos mažėjimas, verslo ir vyriausybės programų finansinės paramos „apkarpymas“, paveiks net ir tuos vartotojus, kurie niekada nėra turėję banko sąskaitos ar prašę paskolos.

 

Consumers International (CI) - tarptautinė vartotojų organizacija mano, jog šią finansinę krizę labiausiai galėjo įtakoti nesureguliuota laisvoji rinka. Sėkmingos reformos nuo 1980-ųjų iki šių dienų panaikino visus finansų sistemos reguliatorius bei saugiklius, kurių tikslas buvo užtikrinti nereikalingos rizikos kapitalo ir investicijų srityse išvengimą. Kai šie saugikliai buvo pašalinti, kolektyvinio pelno bei asmeninės naudos siekimas leido atsirasti plačiai plintančiai neatsakingai rizikai, kuri dabar jau veikia visą globalinę ekonomiką.

 

Vyriausybės jau dabar privalo imtis neatidėliotinų veiksmų tiek apsaugoti vartotojų indėlius, tiek užtikrinti teisingas ir sąžiningas kreditavimo sąlygas. Vartotojai, turintys santaupų taip pat turi būti tikri dėl savo pinigų saugumo, nepaisant šių dienų situacijos. Tie, kurie įsiskolino, pasiimdami paskolas įsigyti būstams, negali būti verčiami atsisakyti būstų, nepaisant silpnėjančios finansinės sistemos, dėl kurios jie niekada negalėjo tikėtis būsią atsakingi. Kaip bebūtų, vyriausybių atsakomybė vartotojams pasireiškia gelbstint bankrutuojančius bankus bei institucijas. Minėtina, jog vyriausybės taip pat turėtų imtis veiksmų atstatyti nacionalinių bei tarptautinių rinkų atsakomybę, atskaitomybę bei skaidrumą. Vartotojų apsauga turėtų būti svarbesnė už spaudimą rinkai per trumpą laiką pasiekti maksimalią naudą.

 

"Dabartinė krizė akivaizdžiai įrodė, jog globalizacijos procesas verčia ne tik pateikti naujus reguliavimo metodus, kurie gintų vartotojų interesus, bet ir užtikrinti, jog finansinės rinkos veiktų visų naudai. Šis reguliavimas turėtų būti taikomas tarptautiniame lygmenyje, ne tik vietiniams bankams bei institucijoms, kurias vyriausybės turi gelbėti nuo bankroto. Daugybė susijungimų finansų sektoriuje taip pat grasina riboti konkurenciją bei vartotojų pasirinkimus. Vyriausybės ne tik turėtų sugriežtinti tokių susiliejimų veiklos kontrolę, bet ir apriboti tokio pobūdžio patnerystes, kurios gali sukelti didesnių problemų ateityje"- sakė Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė.

 

Dabartinė finansinė krizė bei kebli kreditavimo situacija įtakoja esminių paslaugų teikimą, todėl kiekviena vyriausybė turi būti pasiruošusi apsaugoti vartotojus nuo neigiamų pasekmių: visų pirmiausiai, užtikrinant adekvačią apsaugą vargšams, pažeidžiamiems bei neįgaliems vartotojams. Tai itin aktualu tokioms sritims kaip energijos tiekimas, būsto paskolos ir maistas.