Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Tabako ir alkoholio kontrolės politikos nominacijos

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, aktyviai stebėdama tabako ir alkoholio kontrolės politikos procesą, kartu su savo partneriais šiais metais pradeda skelbti tabako ir alkoholio kontrolės politikos nominacijas. Šios nominacijos, išrinktos balsuojant Lietuvos gyventojams, kiekvienais metais bus skelbiamos gegužės 31-ąją („Pasaulinę dieną be tabako").

Pagrindinis šių nominacijų tikslas – įvardinti visuomenei veikėjus, kurie yra atsakingi už tai, kad Lietuva yra tarp lyderių pagal paauglių rūkymą,o pagal alkoholio vartojimą Europoje nusileidžia tik Vengrijai. Eiliniams gyventojams neprieinama įstatymų leidybos ir „juodojo" lobizmo virtuvė, todėl iš protingų politikų ar organizacijų kalbų susidaro įspūdis, kad viskas daroma teisingai. Situacijai blogėjant, žalą padariusios politikos iniciatoriai paprastai pamirštami ir imama kaltinti visuomenė, kad ji nesugeba atsakingai elgtis. Norėdami nutraukti šią ydingą konspiracinę politiką Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija siūlė visuomenei pareikšti savo požiūrį į teigiamus ir neigiamus politikų bei organizacijų darbus tabako ir alkoholio kontrolės srityje. Visi norintys pareikšti savo nuomonę buvo kviečiami balsuoti už pateiktas nominacijas internete http://www.publika.lt/lt/apklausa-15-40f093fe2028e4d9f362649f7e7c611a.html

Balsavimui buvo pateiktos 5 nominacijos ir 19 nominantų.

Siūlytos nominacijos ir nominantai:

Labiausiai tabako ir alkoholio politiką žlugdęs politikas:

E.Masiulis (Seimo narys) – už siūlymą panaikinti Valstybės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą
G.Kirkilas (Premjeras) – už nuolatinį tvirtinimą, kad ekonominės bei rinkos reguliavimu pagrįstos alkoholio kontrolės priemonės („draudimai") bus neefektyvios
V. Navickas (tuometinis Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas) – už rūkymo draudimo kavinėse ir restoranuose svarstymo metu išsakytą teiginį, kad konstitucinė piliečio teisė į sveiką darbo ir gyvenimo aplinką esanti tik teorija
A.Čaplikas (Seimo narys) – už siūlymą grąžinti rūkymą į restoranus ir kavines

Didžiausias melas:

G.Kirkilas (Premjeras) – už teiginį, kad alkoholio reklama nedidina jo vartojimo
A.Mačiulytė (Ūkio ministerijos sekretorė) – už teiginį, kad Lietuvoje nedidėja alaus vartojimas
J. Veselka (Seimo narys) – už teiginį, kad draudimas rūkyti baruose yra užsakytas narkomafijos
V.Navickas (Ūkio ministras) – už teiginį, kad tabako gamintojo Philip Morris Lietuva priėmimas į Klaipėdos laisvąją ekonominę zoną nepadarys neigiamos įtakos tabako kontrolei

Labiausiai tabako ir alkoholio kontrolę stabdanti institucija (organizacija):

Lietuvos Laisvosios rinkos institutas – už tai, kad, būdami visuomet remiami tabako ir alkoholio pramonės, nuolat teikia ne visuomenės, o stambaus verslo interesus ginančius siūlymus
Lietuvos Aludarių asociacija – už šantažą vyriausybei, kad, uždraudus alkoholio reklamą, aludariai atsisakys remti sportą ir kultūrą
Ūkio ministerija – už nuolatinį alkoholio ir tabako verslo pramonės sąlygų gerinimą, neatsižvelgiant į pasekmes gyventojų sveikatai

Pažangiausias politikas:

B.Vėsaitė (Seimo ekonomikos komiteto pirmininkė) – už draudimo rūkyti baruose ir restoranuose palaikymą bei už alkoholio reklamos ribojimo palaikymą
A.Matulas (Seimo narys) – už iniciatyvą riboti alkoholio reklamą ir siūlymą 2007 metus paskelbti blaivybės metais
R.Valentukevičius (Seimo kontrolierius) – už savo iniciatyva pradėtą tyrimą, kuris parodė, kad Lietuvoje būtina griežtinti alkoholio kontrolės politiką

Pažangiausia žiniasklaidos priemonė:

„Verslo žinios" – už publikacijas ne vien apie tabako ir alkoholio verslo klestėjimą, bet ir apie iniciatyvas juos kontroliuoti
„Žinių radijas" – už nuolatines diskusijų laidas apie esmines tabako ir alkoholio kontrolės problemas
Naujienų portalas „Delfi" - už nuolatinę informaciją apie visuomenės interesą atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklą
„Lietuvos radijas" – už informatyvią ir visuomet objektyvią informaciją tabako ir alkoholio politikos klausimais
Restoranų tinklas „Čili" už leidinio "Čili cukrus" numerį skirtą populiariam tabako pramonės demaskavimui