Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Www.vartotojuskundai.lt padės efektyviau ginti vartotojų teises

Www.vartotojuskundai.lt padės efektyviau ginti vartotojų teises

Nacionalinė vartotojų konfederacija bendradarbiaudama su Europos Komisija įgyvendino skundų registravimo, klasifikavimo sistemos projektą ir sukūrė svetainę – www.vartotojuskundai.lt. Joje vartotojų skundai yra surenkami, viešinami, siunčiami atitinkamoms įmonėms, reikalui esant atitinkamoms valstybinėms institucijoms bei Europos Komisijai.

        Neišsprendus skundo taikiu būdu skundas gali būti nusiųstas atitinkamai valstybinei institucijai, kuri nagrinėja vartotojų ginčus. Tokiu būdu, Nacionalinė vartotojų konfederacija, vartotojų prašymu, gali atstovauti  jų interesams atitinkamose valstybinėse institucijose ar teismuose sprendžiant ginčą tarp vartotojų ir įmonės. 

     Svetainė sukurta ir suderinta pagal Europos Komisijos vartotojų skundų klasifikavimo ir pranešimų sistemos metodiką, kuri padeda rinkos dalyviams geriau suprasti ir išsiaiškinti iškylančių problemų sprendimą. Skundų surinkimo ir nukreipimo sistema padeda nustatyti rinkas, kurios blogai veikia vartotojus ekonominiu ir socialiniu aspektu.

    Svetainė registruoja ne vien tik vartotojų skundus, tačiau vartotojams sudaryta galimybė lanksčiau kontaktuoti ir daryti poveikį verslo subjektams, nes papildomai galima teikti ir pasiteiravimus, pastabas bei pasiūlymus.

    Kodėl vartotojui ­naudinga skundą ar pretenziją įmonei produktų/paslaugų teikėjui pateikti šioje svetainėje?    

  Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, tarpininkaudama vartotojui, padės greičiau ir teisingiau išspręsti skundą, nes: 

1)  Į įmonę, vartotojo vardu kreipsis Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, kurios administruojamoje svetainėje vartotojas buvo užregistravęs skundą arba pasiteiravimą, todėl vartotojui suteikiame galimybę patogiau, greičiau ir efektyviau spręsti skundus, pateikti pastabas bei gauti atsakymus į paklausimus. 

2)  Skundas svetainėje bus viešas tol, kol jis bus išspręstas. 

3)  Nacionalinė vartotojų konfederacija bendradarbiauja su valstybinėmis skundų ir ginčų sprendimo institucijomis, teisininkais, tarpininkauja ginant vartotojo teises vartotojų ginčų komisijose, pasiūlome kitus teisėtus interesų gynimo būdus.

    Nacionalinė vartotojų konfederacija pasirašė sutartį su Europos Komisija, todėl visi vartotojų skundai ir paklausimai bus persiunčiami ne tik įmonei pagal vartotojo nurodytą el. pašto adresą, bet ir Europos Komisijai, kuri gautą informaciją panaudos tobulinant Europos Sąjungos teisės aktus.

Suderinti duomenys žada dvigubą naudą ES ir valstybių lygmeniu. Atskirų Valstybių lygmeniu jie taps galingu nacionalinių institucijų įrankiu, padedančiu lyginti rinkos funkcionavimą su kitų šalių rinkomis ir nustatyti bendrus klausimus bei grėsmes; tai leis geriau reaguoti į piliečių problemas. ES piliečiai gaus galingą įrankį, padedantį pranešti apie jų kasdienes problemas ES lygmens politikos kūrėjams ir suinteresuotosioms šalims. Todėl žymiai sutrumpės laikas, per kurį ES institucijos reaguoja į problemas kylančias Europos vartotojams.

     Skundų kaupimas ir stebėsena gali formuoti valstybės institucijų ir verslo struktūrų dialogą, kaip rodo Danijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės pavyzdžiai: ten trečiųjų šalių organizacijos kaupia ir stebi vartotojų skundus, naudodamos juos įvairiais tikslais. Skundus jos naudoja kaip svarbią informaciją, padedančią išskirti sistemines problemas, darančias žalą vartotojams.

     JAV taip pat rodo gerą pavyzdį, kaip skundų duomenis naudoti teisės aktų vykdymo tikslais. JAV veikia centralizuota vartotojų skundų duomenų bazė, valdoma Federalinės prekybos komisijos, vadinama Consumer Sentinel. Iš jos skundai perduodami įvairioms JAV vietos valdžios institucijoms ir kitoms tarptautinėms institucijoms. JAV vartotojai pranešė dėl sukčiavimo praradę apie 1,2 mlrd. EUR. Be to, greta veiksmingo teisės aktų vykdymo, nacionalinės valdžios institucijos skundų duomenis gali naudoti dokumentais pagrįstam dialogui su verslo atstovais, kuriam vykstant sprendžiami vartotojams rūpimi klausimai. Duomenis galima naudoti verslo praktikai gerinti, savireguliacijai stiprinti arba, galiausiai, – naujoms teisės normoms kurti.