Nacionalinė vartotojų konfederacija

MOVINT2

MOVINT2 - mobilūs tefefonai ir internetas

Projekto tikslas – dinamiškai ir metodologiškai formuoti centrą, padedantį socialinės paramos reikalingoms vartotojų grupėms įgyti naujų šiuolaikinių komunikacijos priemonių (mobiliųjų telefonų ir interneto) vartojimo kompetencijų.