Nacionalinė vartotojų konfederacija

Statybos įstatymo dalinio pakeitimo įstatymo projekto parengimas

Statybos įstatymo dalinio pakeitimo įstatymo projekto parengimas užtikrinant neteisminį vartotojų ginčų nagrinėjimą, atsižvelgiant į Lietuvos ir ES institucijų patirtį, taip pat kitų statybos paslaugų sferos vartotojų interesų apsaugą

 

  1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Europos Teisingumo Teismo praktika nagrinėjant vartotojų ginčus nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo, jo statybos (remonto) paslaugų sferos bylose 2 psl.
  2. Nekilnojamojo daikto, skirto asmeniniams vartotojo poreikiamstenkinti, įsigijimo sutarties kvalifikavimo klausimo tyrimas. ES ir Lietuvos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios vartotojų teisinę padėtį nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo, jo statybos ir remonto paslaugų rinkoje 21 psl..
  3. Išvados 51 psl.
  4. Problemų, su kuriomis susiduria vartotojai ir vartotojų ginčus statybos paslaugų sferoje nagrinėjančios institucijos tyrimas, apibendrinimas ir sprendimo būdų numatymas 52 psl.
  5. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo atskirų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto paruošimas 68 psl.
  6. Išvadų ir pasiūlymų santrauka 70 psl.
  7. Išvados ir pasiūlymai dėl Preliminariosios būsimo būsto sutarties 73psl.
  8. Išvados ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo atskirų straipsnių 75 psl.