Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Keyword: visuomenės atstovai generalinėje prokuratūroje

Link Type
Visuomenės atstovai, susitikę su prokuratūros vadovybe, išreiškė susirūpinimą teisingumo vykdymu Naujiena