1. Programos pristatymas

Sertifikavimo programos

Vartotojams atsakingas verslas“

pristatymas

Naujausi vartotojų elgsenos ir socialiai atsakingo verslo tyrimai pasaulyje, bei Lietuvos vartotojų reakcija į prekybininkų kainų politiką įrodo, kad šiuolaikiniai vartotojai vis labiau išmano verslo etikos standartus, lemiančius jų pasirinkimą, kur ir ką pirkti.    

                 Atsižvelgdama į nepakankamą vartotojų informavimą apie vartotojų teises, nesaugių produktų ir paslaugų teikimą vartotojams, siekdama paskatinti įmones pilna apimtimi vykdyti įstatymų nuostatas dėl vartotojų informavimo, remiantis Vartotojų teisių direktyva 2011/83/EC,  2013/11/ES direktyva  dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Produktų saugos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Paslaugų įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklių, Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, Lietuvos Aukščiausio Teismo praktika, ISO 26000 „Socialinės atsakomybės gairių“ ir kitų teisės aktų bei standartų nuostatomis,

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija sukūrė ir kartu su Nacionaline vartotojų konfederacija vykdo sertifikavimo programą – „Vartotojams atsakingas verslas“ (toliau VAV programa).

                 Kai kurioms įmonėms nuo 2017 m. yra privaloma teikti savo nefinansinės atsakomybės ataskaitas pagal EK direktyvą 2014/95 „Dėl nefinansinės atsakomybės atskleidimo“. Pateikdamos nefinansinės atsakomybės ataskaitą, įmonės gali remtis Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) 26000 standartu. Šio standarto dalis, susijusi su vartotojais ir bendruomene, yra įtraukta į šią – „Vartotojams atsakingo verslo“ programą.

                 VAV programos tikslas – kelti Lietuvos vartotojų visuomenės informuotumą, skatinant socialiai atsakingą vartojimą bei stiprinant vartotojo sąmoningumą. VAV programa vartotojus motyvuoja rinktis produktus ir paslaugas iš vartotojams palankių įmonių, bei priimti etiškus, atsakingus sprendimus.

                 VAV sertifikatas skirtas prekybos, gamybos ir paslaugų įmonėms siekiančioms informuoti vartotojus apie jų vykdomą atsakingą verslą vartotojų ir visuomenės atžvilgiu pagal nustatytus programos kriterijus:

  • Užtikrina vartotojų informavimą apie jų teises,
  • Vykdo sąžiningą komercinę veiklą,
  • Tinkamai informuoja apie nesaugius produktus,
  • Vartotojų skundus sprendžia atsižvelgiant į teisėtus reikalavimus,
  • Užtikrina iš vartotojų gautų asmens duomenų apsaugą,
  • Remia visuomenės iniciatyvas.

                 Kviečiame įmones, vykdančias ar siekiančias vykdyti atsakingo verslo vartotojų atžvilgiu politiką, kreiptis į Nacionalinę vartotojų konfederaciją (konfederacija@vartotojai.eu) dėl įmonės įvertinimo pagal VAV programos kriterijus ir gauti VAV sertifikatą bei ženklą – „Vartotojams atsakingas verslas“.

                 Linkime geranoriško, glaudaus bendradarbiavimo Jūsų įmonės ir vartotojų / visuomenės naudai!

Trumpai apie Nacionalinę vartotojų konfederaciją ir Lietuvos nacionalinę vartotojų federaciją:

                 Nacionalinė vartotojų konfederacija (toliau NVK), įkurta 2003 metais.

Tai nevyriausybinė vartotojų organizacijų asociacija (www.vartotojai.eu).

2019 m., bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline vartotojų federacija, pradėjo vykdyti LR Teisingumo ministerijos  remiamą programą – „Vartotojams atsakingas verslas“.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (toliau LNVF), įkurta 2000 metais. Tai nevyriausybinė atsakingų vartotojų teises ginanti organizacija. Ji atstovauja Lietuvą Europos vartotojų standartų organizacijoje ANEC, Pasaulio standartų organizacijoje ISO vartotojų komitete COPOLCO, nuo 2007 m. atstovauja Lietuvą pasaulinėje organizacijoje – Topten International Group (TIG), kurios tikslas – skatinti energetiškai efektyvių, ekologiškų ir ekonomiškų produktų gamybą (www.ecotopten.lt) 2015 metais bendradarbiaudama su Europos Komisija NVK įgyvendina skundų registravimo, klasifikavimo sistemą svetainėje www.vartotojuskundai.lt.

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė

Nacionalinės vartotojų konfederacijos viceprezidentė

Alvita Armanavičienė